Vyhľadávanie súborov

Časť obsahu tejto témy sa na určité jazyky nemusí vzťahovať.

V balíku Microsoft Office 2003 môžete pomocou príkazu Hľadať súbor vyhľadávať súbory kdekoľvek: na pevnom disku počítača, v lokálnej sieti, v poštovej schránke programu Microsoft Outlook a na Miesta v sieti. V poštovej schránke programu Outlook môžete vyhľadávať aj e-mailové správy, schôdze a iné informácie. Príkaz Hľadať poskytuje dve metódy vyhľadávania súborov: základné hľadanie a rozšírené hľadanie.

Základné hľadanie súborov

Základné hľadanie je komplexný spôsob vyhľadávania súborov, položiek programu Outlook a nebových stránok. Môžete vyhľadávať súbory, ktoré obsahujú určitý text v nadpise, obsahu alebo vlastnosť. Taktiež môžete zadať typy hľadaných súborov alebo umiestnenia, kde sa majú súbory vyhľadávať.

Rozšírené hľadanie súborov

Rozšírené hľadanie je špecifickejšie. Používa sa na vyhľadávanie súborov na základe vlastností. Hľadanie je založené na vytváraní dotazov pozostávajúcich z množiny jedného alebo viacerých pravidiel, ktoré musí hľadaný súbor spĺňať. Príkladom dotazu je Autor je (presne) Daniel. Toto kritérium určuje, že hľadané súbory musia vo vlastnosti Autor obsahovať len text Daniel.

Vyhľadávanie v prirodzenom jazyku

Vyhľadávanie v prirodzenom jazyku používa bežné konverzačné výrazy typu Get all mail from Jane (Nájsť všetky správy od Jany) alebo Find all meetings next week (Vyhľadať všetky schôdze v budúcom týždni) na vyhľadanie položiek programu Microsoft Outlook z pracovnej tably Základné hľadanie súborov. Pomocou vyhľadávania v prirodzenom jazyku môžete hľadať e-mailové správy, položky kalendára, kontaktné osoby, úlohy a poznámky. Vyhľadávanie v prirodzenom jazyku je podporované len v anglickej verzii programu Microsoft Office 2003.

Aj keď zadaním viacerých informácií do vyhľadávania v prirodzenom jazyku získate lepšie výsledky, nemusíte používať celé vety, ani venovať prílišnú pozornosť gramatickej správnosti. Zadanie dotazu High priority tasks (Úlohy s vysokou prioritou) je napríklad úplne postačujúce.

Vyhľadávanie v prirodzenom jazyku prehľadá obsah položiek programu Outlook, ako sú telá e-mailových správ a vlastnosť položiek, ako napríklad predmety schôdzí alebo priority úloh.

Poznámka : Aj keď vyhľadávanie v prirodzenom jazyku nie je podporované pre dokumenty na miestach v sieti alebo v počítači, funkcia vyhľadávania súboru balíka Office použije pri hľadaní súborov na týchto miestach informácie z dotazu vyhľadávania v prirodzenom jazyku.

Tipy pre používanie prirodzeného jazyka

Vyhľadávanie e-mailových správ

 • Vyhľadávanie obsahu e-mailových správ s použitím slov, ako sú napríklad about (o) alebo subject (predmet).

  Príklady

  Messages about searching (Správy o hľadaní)

  Messages on the subject: sales quotas (Správy s predmetom: kvóty predaja)

 • Prehľadávanie vlastností a iných polí e-mailových správ.

  Príklady

  High priority messages (Správy s vysokou prioritou)

  Who did I Cc about natural language searching? (Komu som odoslal kópiu správy o vyhľadávaní v prirodzenom jazyku?)

  E-mail I need to follow-up on (E-mailové správy, ktoré je potrebné spracovať)

 • Vyhľadávanie dokumentov s prílohami.

  Príklad

  Find all mail messages with attachments (Nájsť všetky poštové správy s prílohami)

 • Zúženie vyhľadávania zadaním časových rozsahov.

  Príklady

  E-mail from Bob in the last week about natural language searching (Správy od Róberta z minulého týždňa o vyhľadávaní v prirodzenom jazyku)

  Find the most recent e-mail from Prasanna (Hľadať najnovšie správy od Ivany)

Prehľadávanie kalendára

 • Prehľadávanie obsahu schôdzí s použitím slov, ako sú napríklad about (o) alebo subject (predmet).

  Príklady

  Meeting about sales goals (Schôdza o stratégii predaja)

  Show the meeting to introduce new team members (Zobraziť schôdzu, na ktorej boli predstavení noví členovia tímu)

 • Vyhľadávanie schôdzí podľa účastníkov.

  Príklady

  All meetings with Jim (Všetky schôdze, na ktorých sa zúčastnil Ján)

  Find the meeting organized by Tanya (Nájsť schôdzku, ktorú zvolala Táňa)

  Did Bei-Jing accept the meeting about searching? (Súhlasí Peking so schôdzkou na tému vyhľadávanie?)

 • Obmedzenie rozsahu hľadania zadaním časového rozsahu.

  Príklady

  Find all meetings I attended last Monday (Nájsť schôdze, na kt. som sa zúčastnil minulý pondelok)

  Find all meetings the day before yesterday (Nájsť všetky schôdze, ktoré prebiehali predvčerom)

Prehľadávanie kontaktov

 • Vyhľadávanie kontaktov na základe podrobností, ako je napríklad prezývka alebo dátum narodenia.

  Príklad

  Find everyone whose manager is Miles (Nájsť všetky osoby, ktorých vedúcim je Kováč)

 • Vyhľadávanie skupiny kontaktov, ktorí majú spoločnú vlastnosť.

  Príklad

  Contact information for clients who live in Baltimore (Kontaktné informácie klientov žijúcich v Baltimore)

Prehľadávanie poznámok

 • Vyhľadávanie poznámok na základe obsahu, farby alebo iných vlastností.

  Príklady

  All notes I created yesterday (Všetky včera vytvorené poznámky)

  All blue notes about searching (Všetky modré poznámky o vyhľadávaní)

Iné tipy

 • Zúženie hľadania zadaním priečinka, ktorý sa má prehľadávať.

  Príklad

  E-mail in my Inbox that I haven't read yet (Správy v priečinku Doručená pošta, ktoré ešte nie sú prečítané)

 • Spojenie slov do jedného výrazu pomocou úvodzoviek.

  Príklad

  Show me meetings about "natural language searching" in the next 5 days (Zobraziť schôdze na tému „vyhľadávanie v prirodzenom jazyku“ v nasledujúcich piatich dňoch)

 • Zadanie poradia, v ktorom sa majú výsledky vrátiť.

  Príklad

  E-mail from Helmut, sorted oldest message first (E-mailové správy od Jozefa zoradiť od najstaršej)

Možnosti hľadania súborov

Pracovná tabla Hľadanie súborov

Pri používaní príkazu Hľadanie súborov z ponuky Súbor sa v pravej časti strany zobrazí pracovná tabla Hľadanie súborov. Každá aplikácia balíka Office môže mať vlastný typ pracovnej tably Hľadanie súborov. Výsledky daného hľadania sú však dostupné v každej aplikácii. Ak napríklad v programe Microsoft Word hľadáte súbory všetkých typov a zo zoznamu výsledkov hľadania otvoríte hárok programu Microsoft Excel, výsledky sa zobrazia aj na pracovnej table Výsledky vyhľadávania v programe Excel, takže ich môžete ďalej používať.

Zobrazenie výsledkov hľadania

Po začatí hľadania sa na pracovnej table Hľadanie súborov začnú zobrazovať názvy nájdených súborov. Súbory sa zobrazia jednotlivo podľa umiestnenia na počítači, v schránke alebo na miestach v sieti.

Zo zoznamu výsledkov môžete s nájdenými súbormi vykonávať rôzne činnosti, ako napríklad:

 • zobraziť vlastnosti súboru,

 • otvoriť súbor,

 • zobraziť súbor pomocou webového prehľadávača,

 • na základe súboru vytvoriť nový dokument,

 • kopírovať hypertextové prepojenia na súbor do schránky balíka Office.

Zrýchlenie vyhľadávania pomocou rýchleho vyhľadávania

Rýchle vyhľadávanie získa zo súborov informácie a usporiada ich spôsobom, ktorý vyhľadávanie súborov uľahčuje a zrýchľuje. Index rýchleho vyhľadávania sa aktualizuje, keď je počítač nečinný.

Pri rýchlom vyhľadávaní sa využíva vstavaná indexovacia služba systému Windows. Podporu rýchleho vyhľadávania zapnete na pracovnej table Hľadanie systému Windows alebo na pracovnej table Základné hľadanie súborov balíka Office.

Poznámka : Ak rýchle vyhľadávanie nie je nainštalované, na pracovnej table Základné hľadanie súborov sa zobrazí hlásenie. Ak je rýchle vyhľadávanie nainštalované, zobrazí sa jeho stav – zapnuté alebo vypnuté.

Vytváranie komplexných vyhľadávaní pomocou podmienok a hodnôt

Ak používate rozšírené vyhľadávanie, môžete pri hľadaní súborov na základe ich vlastností použiť podmienky a hodnoty.

Podmienky sú obmedzenia, ktoré v rozšírenom vyhľadávaní zadáte pre hodnotu vlastnosti súboru, aby bola konkrétnejšia. Každý typ vlastnosti má množinu relevantných podmienok, ktorú rozšírené vyhľadávanie automaticky zobrazí. Pre vlastnosť dátum napríklad rozšírené vyhľadávanie zobrazí okrem iných aj nasledovné voľby podmienok: dnes, zajtra, včera.

Za niektorými podmienkami nemusí nasledovať hodnota. Napríklad v kritériu Naposledy zmenené včera nie je potrebné zadať ďalšiu hodnotu, pretože podmienka „včera“ poskytuje všetky potrebné informácie pre rýchle vyhľadávanie.

Za niektorými podmienkami musí nasledovať hodnota. Napríklad za podmienkou „rovná sa“ musí vždy nasledovať hodnota. Túto hodnotu zadáte pri zadávaní vyhľadávania.

Vyhľadávanie v dialógovom okne Otvorenie

Súbor môžete hľadať pomocou základného alebo rozšíreného hľadania aj prostredníctvom ponuky Nástroje v dialógovom okne Otvoriť. Rovnako ako na pracovnej table Hľadanie súborov sa sa výsledky zobrazia osobitne podľa umiestnenia. Súbor môžete otvoriť a môžete zobraziť aj jeho vlastnosti.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×