Vyhľadávanie lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

V lokalite SharePoint Online môžete pri vyhľadávaní podlokalít lokality SharePoint vašej organizácie, ktoré sú relevantné pre vaše projekty použiť čítačku obrazovky. Pomocou funkcie vyhľadávania môžete priamo z vašej domovskej stránky rýchlo nájsť lokality, ktoré potrebujete.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Vyhľadávanie online lokalít

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 svojej organizácie a spustite SharePoint.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Leaving menus, Region Search box.“ (Opúšťam ponuky. Oblasť vyhľadávacieho poľa). Vo funkcii Moderátor „Search box, Press Enter to submit.“ (Vyhľadávacie pole. Odoslať stlačením klávesu Enter).

 3. Ak chcete nájsť lokalitu, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Prehľadávať zoznam často navštevovaných lokalít:

  1. Stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa „Sites list view“ (Zobrazenie zoznamu lokalít) a úplný názov prvej lokality. V Moderátorovi sa ozve názov prvej dlaždice, úplný názov prvej lokality a „One of x“ (Jedna z x).

  2. Zoznam preskúmate pomocou klávesov so šípkou nahor a šípkou nadol.

  3. Na lokalitu prejdete stlačením klávesu Enter.

  Vyhľadanie lokality, ktorej názov poznáte:

  1. Zadajte názov lokality a stlačte kláves so šípkou nadol.

  2. Keď sa ozve „Sites list view“ (Zobrazenie zoznamu lokalít) a názov požadovanej lokality, stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve názov dlaždice tejto lokality, úplný názov lokality a „One of x“ (Jedna z x).

  Vyhľadanie lokality pomocou kľúčového slova:

  1. Do názvu lokality zadajte kľúčové slovo a stlačte kláves so šípkou nadol. Ak zadáte napríklad slovo marketing a stlačíte kláves Enter, zoznam výsledkov vyhľadávania môže zahŕňať marketingové dokumenty, marketingové kampane a predaj a marketing.

  2. Keď sa ozve „Sites list view“ (Zobrazenie zoznamu lokalít) a názov prvej lokality, presúvajte sa v zozname pomocou klávesov so šípkou nadol alebo nahor. V Moderátorovi sa ozve názov dlaždice prvej lokality, úplný názov prvej lokality a „One of x“ (Jedna z x).

   Tip : V prípade niektorých vyhľadávaní sa na konci zoznamu výsledkov vyhľadávania objaví prepojenie Zobraziť ďalšie výsledky. Ak chcete otvoriť rozbalený zoznam výsledkov, dvakrát stlačte kláves Enter, keď sa ozve „See more results link“ (Prepojenie zobraziť ďalšie výsledky). V Moderátorovi stlačte kláves Enter raz. Otvorí sa nová tabla s rozbaleným zoznamom lokalít a ozve sa „Site results“ (Lokalita – výsledky). Zoznam preskúmate pomocou klávesov so šípkou nadol a šípkou nahor. Ak chcete zobraziť viac lokalít, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „See all sites that match your search link“ (Zobraziť všetky lokality, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu).

  3. Keď sa ozve názov požadovanej lokality, stlačte kláves Enter.

Poznámky : Lokalitu môžete nájsť aj prehľadávaním zoznamov Často navštevované lokality a Navrhované lokality na vašej domovskej stránke.

 • V aplikácii JAWS:

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Frequent table, Column one, Row one“ (Tabuľa často navštevované, stĺpec jeden, riadok jeden).

  2. Prehľadávanie dlaždíc lokalít:

   • Stláčajte kláves so šípkou nahor, kým sa neozve „Follow site“ (Políčko sledovať lokalitu), názov prvej lokality, „Check box checked“ (je začiarknuté) alebo „Follow site“ (Políčko sledovať lokalitu) názov prvej lokality, „Check box not checked“ (nie je začiarknuté).

   • Dvakrát stlačte medzerník. Tým aktivujete kláves so šípkou doprava, čo vám umožní prehľadávať ostatné lokality.

   • Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu lokalitu, stlačte kláves so šípkou doprava.

  3. Ak chcete začať alebo ukončiť sledovanie lokality, stlačte kláves so šípkou nahor, keď sa ozve názov tejto lokality. Ozve sa „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, je začiarknuté” alebo „začiarkavacie políčko sledovať lokalitu, názov lokality, nie je začiarknuté.” Ak chcete toto políčko začiarknuť alebo začiarknutie zrušiť, stlačte medzerník.

  4. Ak si chcete vypočuť podrobnosti o lokalite, napríklad kto lokalitu upravil, stlačte kláves so šípkou nadol.

 • V aplikácii Moderátor:

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „No item in view.“ (Žiadne položky na zobrazenie)

  2. Dlaždice lokalít môžete prehľadávať klávesom so šípkou doprava.

  3. Ak chcete po zaznení „No item in view“ (Žiadne položky na zobrazenie) počuť názov lokality, ktorej sledovanie chcete začať alebo ukončiť, stlačte kláves so šípkou nahor. Ozve sa „Checked Follow site, Check box“ (Políčko sledovať lokalitu je začiarknuté) alebo „Unchecked Follow site, Check box“ (Políčko sledovať lokalitu nie je začiarknuté) a názov lokality. Ak chcete toto políčko začiarknuť alebo začiarknutie zrušiť, stlačte medzerník.

  4. Ak si chcete vypočuť podrobnosti o lokalite, napríklad kto lokalitu upravil, stlačte kláves so šípkou nadol.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Ďalšie informácie

Preskúmanie zoznamu sledovaných a naposledy navštívených lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×