Office
Prihlásenie
Vyhľadávanie hodnôt v zozname údajov

Vyhľadávanie hodnôt v zozname údajov

Predpokladajme, že chcete vyhľadať telefónnu klapku zamestnanca pomocou čísla štítku alebo správnu sadzbu poplatku pre objem predaja. Údaje sa vyhľadávajú na rýchle a efektívne vyhľadanie špecifických údajov v zozname a na automatické overenie, že používate správne údaje. Po vyhľadaní údajov môžete vykonať kalkulácie alebo zobraziť výsledky s vrátenými hodnotami. Na vyhľadanie hodnôt v zozname údajov a zobrazenie výsledkov existuje niekoľko spôsobov.

Čo vás zaujíma?

Zvislé vyhľadanie hodnôt uvedených v zozname použitím presnej zhody

Zvislé vyhľadanie hodnôt uvedených v zozname pomocou približnej zhody

Zvislé vyhľadanie hodnôt v zozname neznámej veľkosti použitím presnej zhody

Vodorovné vyhľadanie hodnôt uvedených v zozname použitím presnej zhody

Vodorovné vyhľadanie hodnôt uvedených v zozname použitím približnej zhody

Vytvorenie vyhľadávacieho vzorca pomocou Sprievodcu vyhľadávaním (iba pre Excel 2007)

Zvislé vyhľadanie hodnôt uvedených v zozname použitím presnej zhody

Na vykonanie tejto úlohy môžete použiť funkciu VLOOKUP alebo kombináciu funkcií INDEX a MATCH.

Príklady funkcie VLOOKUP

VLOOKUP – 1. príklad

VLOOKUP – 2. príklad

Ďalšie informácie nájdete v téme VLOOKUP (funkcia).

Príklady funkcií INDEX a MATCH

Namiesto funkcie VLOOKUP je možné použiť funkcie INDEX a MATCH

Ak to zjednodušíme, táto syntax znamená:

=INDEX(chcem vrátenú hodnotu z rozsahu C2:C10, ktorá predstavuje ZHODU(hodnota Kel, ktorá sa nachádza niekde v poli B2:B10, pričom vrátená hodnota je prvá hodnota zodpovedajúca hodnote Kel))

Vzorec vyhľadá prvú hodnotu v rozsahu C2:C10, ktorá zodpovedá hodnote Kel (v bunke B7), a vráti hodnotu v bunke C7 (100), ktorá je prvou hodnotou zodpovedajúcou hodnote Kel.

Ďalšie informácie nájdete v témach INDEX (funkcia) a MATCH (funkcia).

Na začiatok stránky

Zvislé vyhľadanie hodnôt uvedených v zozname pomocou približnej zhody

Na vykonanie tejto úlohy sa používa funkcia VLOOKUP.

Dôležité: Skontrolujte, či sú hodnoty v prvom riadku zoradené vzostupne.

Príklad vzorca funkcie VLOOKUP hľadajúceho približnú zhodu

V uvedenom príklade funkcia VLOOKUP vyhľadá v rozsahu A2:B7 meno študenta, ktorý má zaznamenaných 6 neskorých príchodov. Ani jeden zo študentov uvedených v tabuľke neprišiel neskoro 6 ráz, a tak funkcia VLOOKUP vyhľadá najbližšiu najvyššiu zhodu nižšiu ako 6. Nájde hodnotu 5, ku ktorej je priradené meno Dušan, preto vráti hodnotu Dušan.

Ďalšie informácie nájdete v téme VLOOKUP (funkcia).

Na začiatok stránky

Zvislé vyhľadanie hodnôt v zozname neznámej veľkosti použitím presnej zhody

Túto úlohu vykonajte pomocou funkcií OFFSET a MATCH.

Poznámka: Tento prístup používajte, ak sú údaje v rozsahu externých údajov, ktoré obnovujete každý deň. Viete, že cena je uvedená v stĺpci B, neviete však, koľko riadkov údajov získate zo servera. Prvý stĺpec nie je zoradený podľa abecedy.

Príklad funkcií OFFSET a MATCH

Bunka C1 je ľavá horná bunka rozsahu, nazývaná aj počiatočná bunka.

Vzorec MATCH("Pomaranče";C2:C7;0) vyhľadá hodnotu Pomaranče v rozsahu C2:C7. Počiatočná bunka by v rozsahu nemala byť zahrnutá.

Číslica 1 označuje počet stĺpcov napravo od počiatočnej bunky, odkiaľ by mala byť vrátená hodnota. V našom príklade je vrátená hodnota zo stĺpca D, ktorý má názov Predaj.

Na začiatok stránky

Vodorovné vyhľadanie hodnôt uvedených v zozname použitím presnej zhody

Na vykonanie tejto úlohy sa používa funkcia HLOOKUP. Nižšie je uvedený príklad:

Príklad vzorca funkcie HLOOKUP hľadajúceho presnú zhodu

Funkcia HLOOKUP vyhľadá stĺpec Predaj a vráti hodnotu z riadka 5 v určenom rozsahu.

Ďalšie informácie nájdete v téme HLOOKUP (funkcia).

Na začiatok stránky

Vodorovné vyhľadanie hodnôt uvedených v zozname použitím približnej zhody

Na vykonanie tejto úlohy sa používa funkcia HLOOKUP.

Dôležité: Skontrolujte, či sú hodnoty v prvom riadku zoradené vzostupne.

Príklad vzorca funkcie HLOOKUP hľadajúceho približnú zhodu

V uvedenom príklade funkcia HLOOKUP vyhľadá hodnotu 11000 v riadku 3 v určenom rozsahu. Hodnotu 11000 nenájde, a tak vyhľadá najbližšiu najvyššiu hodnotu nižšiu ako 11000 a vráti hodnotu 10543.

Ďalšie informácie nájdete v téme HLOOKUP (funkcia).

Na začiatok stránky

Vytvorenie vyhľadávacieho vzorca pomocou Sprievodcu vyhľadávaním (iba pre Excel 2007)

Poznámka: Doplnok Sprievodca vyhľadávaním bol v programe Excel 2010 zrušený. Túto funkciu nahradil Sprievodca funkciami a k dispozícii sú aj Vyhľadávacie a referenčné funkcie (odkaz).

V programe Excel 2007 vytvorí Sprievodca vyhľadávaním vyhľadávací vzorec na základe údajov hárka, ktorý obsahuje označenia riadkov a stĺpcov. Sprievodca vyhľadávaním umožňuje vyhľadať ostatné hodnoty v riadku, ak poznáte hodnotu v jednom stĺpci a naopak. Vo vytvorených vzorcoch používa funkcie INDEX a MATCH.

  1. Kliknite na bunku v rozsahu.

  2. Na karte Vzorce v skupine Riešenia kliknite na položku Vyhľadávanie.

  3. Ak príkaz Lookup nie je k dispozícii, potom je potrebné načítať doplnok Sprievodca vyhľadávaním.

    Načítanie doplnku Sprievodca vyhľadávaním

  4. Kliknite na položku Tlačidlo balíka Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , potom na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Doplnky.

  5. V poli Správa kliknite na položku Doplnky programu Excel a potom kliknite na tlačidlo Prejsť.

  6. V dialógovom okne Dostupné doplnky začiarknite políčko vedľa položky Sprievodca vyhľadávaním a potom kliknite na tlačidlo OK.

  7. Postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×