Vyhľadávanie a používanie kľúčových slov v centre elektronického vyhľadávania

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Kľúčové slová slúžia na zúženie špecifického obsahu, ktorý vytvoríte pomocou exportu prípadu elektronického vyhľadávania. Vytvorením cieleného vyhľadávania zvýšite pravdepodobnosť toho, že obsah bude možné v prípade použiť, a zredukujete množstvo obsahu, ktoré je potrebné spravovať.

Vaša organizácia môže vytvoriť prípad elektronického vyhľadávania, ak dostane žiadosť o potenciálne dôkazy na podporu súdneho sporu, auditu alebo vyšetrovania.

Filtre a dotazy

Keď vytvoríte prípad, pridáte k nemu skupiny zisťovania. Tieto skupiny obsahujú zdroje obsahu, napríklad podlokality SharePointu a poštové schránky servera Exchange, ktoré môžu byť pre prípad relevantné. Filtre slúžia na zúženie zdroja, napríklad pomocou kľúčových slov, rozsahu počiatočného a koncového dátumu, domén alebo autora a odosielateľa.

Po identifikovaní potenciálnych zdrojov dotazy slúžia na ďalšie spresnenie obsahu, ktorý chcete exportovať na posúdenie, poskytnúť právnemu zástupcovi alebo strane, ktorá si ho vyžiadala. Svoj filter si môžete vytvoriť pomocou kľúčových slov, rozsahu dátumov, autorov alebo príjemcov, domén a hľadania na základe vzdialenosti.

Poznámka : V prípade obsahu, aby sa objavil, musí byť prehľadávané vyhľadávaním. Ďalšie informácie o predvolené typy súborov, ktoré sú prehľadávané nájdete v článku predvolené prípon súboru a typy analyzovaného súboru v programe SharePoint Server 2013.

Operátory a vzdialenosť v kľúčových slovách

Špeciálne operátory, napríklad boolovský operátor a operátory vzdialenosti, je možné použiť na vytvorenie vzťahov medzi rôznymi kľúčovými slovami. Operátory je potrebné napísať veľkými písmenami. Ak potrebujete použiť viac operátorov, môžete ich zoskupiť pomocou zátvoriek, a tým určiť poradie, v ktorom sa použijú.

Napríklad, ktorú možno hľadáte obsah s výkonným výrazov, ale nechcete vyhľadajte výraz, keď sa zobrazuje v názve časté zostavy v organizácii s názvom Zhrnutie. Keď použijete slovné spojenie výkonný nie súhrnu, môžete zúžiť počet vrátených z 300 188, pretože sa odstráni všetky dokumenty, ktoré obsahujú slovo súhrn položiek.

Poznámka : Pri dvoch slov sú zadané bez operátora, či už implicitnú a existuje. Príklad: vlnený červ je rovnaká ako vlnený a červ.

Použite

ak chcete

Príklad

AND

Nájsť obsah so všetkými slovami alebo výrazmi, ktoré oddeľuje.

risk AND value AND VAR nájde obsah, ktorý obsahuje všetky tri slová.

OR

Nájsť obsah s jedným zo slov alebo výrazov, ktoré oddeľuje.

risk OR VAR nájde všetok obsah, ktorý obsahuje jeden z výrazov.

NOT

Vylúčiť obsah, ktorý obsahuje výraz v rámci frázy.

Executive NOT Summary , nájde všetok obsah, ktorý obsahuje výraz ročný, pokiaľ neobsahuje výraz súhrn.

( )

Zoskupí slová alebo výrazy, aby sa zobrazili v poradí, v ktorom sú použité.

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

Nájsť slová, ktoré sú blízko seba, kde n sa rovná počtu slov medzi nimi. Ak nie je určené žiadne číslo, prednastavená hodnota je 8 slov.

Mid NEAR(5) Oddelenie nájde finančné a Back Office a personálne oddelenie a Mid, personálne a marketingové oddelenie.

Použitie zástupných znakov

Zástupné znaky slúžia na rozšírenie kľúčových slov tak, aby obsahovali výrazy, ktoré obsahujú časť kľúčového slova alebo výrazu, ktoré sa píšu podobne.

Použite

ak chcete

Príklad

* na konci slova

Nájsť výrazy, ktoré obsahujú koreň slova a ľubovoľné ďalšie písmená.

riziko *, nájde riziko, rizikový, rizikové, rizikovosť a rizikovo

Základné pravidlá pre používanie kľúčových slov vo filtroch a dotazoch

  • Filter obsahu alebo dotaz môže obsahovať slová, výrazy v úvodzovkách a výrazy, ktoré používajú kľúčové slová a vlastnosti. Výrazy oddeľte medzerami.

  • Bežne používané slová, ako napríklad určitý člen , to a od, ako aj jednociferné čísla, sa ignorujú.

  • Keď dáte výraz do úvodzoviek, vyhľadávanie vráti obsah v rámci vybratého rozsahu, ktorý obsahuje presný výraz, ktorý ste zadali. Ak jestvuje nejaká odchýlka medzi výrazom v úvodzovkách a samotným obsahom, obsah nebude možné nájsť.

  • Operátory (napríklad boolovský operátor) – napríklad alebo a AND – by sa mali písať veľkými písmenami.

  • Ak vlastnosť obsahu lokality SharePoint alebo Exchange nie je uvedený v rozbaľovacej ponuke Zadajte objekt, môžete ich vyhľadávať pomocou kľúčových slov. Zadajte hodnotu vlastnosti v úvodzovkách na nájdenie presnej zhody alebo ponechajte hodnotu nekótované nájsť čiastočnú zhodu, ktoré sa začínajú písmenami napísané. Napríklad, ak hľadáte filename: "Rozpočet" (v úvodzovkách), vyhľadávanie vráti súboru "rozpočet.xlsx." Hľadanie filename:budget (v úvodzovkách) sa tiež vráti súbory "Budget_Current.xlsx" a "Budget_Next.xlsx."

  • Poznámka : Dotaz musí zahŕňať vyhľadávaný výraz. Dotazy skladajúce sa iba z výrazov, ktoré chcete vyradiť, vedú k zobrazeniu chybového hlásenia.

Príklady na použitie pravidiel

Kľúčové slová

Výsledky príkladu

Executive Briefing

Všetok obsah, ktorý obsahuje výrazy výkonný a výbor, kdekoľvek v dokumente, stránky, správy alebo metaúdajov.

"Executive Briefing"

Všetok obsah, ktorý obsahuje presnú frázu "Výkonný výbor" kdekoľvek v dokumente, stránky alebo správy.

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

Všetok obsah, ktorý obsahuje presnú fráz "Výkonný výbor" and "Ročný súhrn" kdekoľvek v dokumente, stránky, správy alebo metaúdajov.

filename:budget

Súbor s rozpočet na jeho názov, napríklad projections.docx 2014 rozpočet, rozpočet 2015 priorities.pptx, 2014 plánovanie, 2014 rozpočet review.xlsx a podobne

filename:2014 budget filetype:xlsx

Excelové hárky, ktoré obsahujú frázu 2014 rozpočet, ako napríklad "2014 plánovanie" a "2014 rozpočet review.xlsx"

Rozsah dotazu

Dotaz môžete použiť na všetky typy obsahu v prípade, na špecifické skupiny elektronického vyhľadávania alebo špecifické zdroje obsahu (napríklad webový obsah, zdieľaný súbor alebo poštovú schránku) v rámci skupiny elektronického vyhľadávania. Zúžením rozsahu môžete identifikovať správny obsah, predovšetkým v prípade, že je prípad rozsiahly a výsledky hľadania v iných zdrojoch alebo skupinách elektronického vyhľadávania nie sú relevantné.

Dôležité : Keď je vybratá možnosť Vybrať zdroje, filtre, ktoré mohli byť pridané ako súčasť skupiny elektronického vyhľadávania, nie sú jeho súčasťou.

Ak chcete nastaviť rozsah dotazu, kliknite na položku Upraviť rozsah dotazu a potom vyberte možnosť Obsah všetkých dotazov, Vybrať skupiny elektronického vyhľadávania alebo Vybrať zdroje.

Možnosť Obsah všetkých dotazov zahŕňa všetok obsah zo zoznamu zdrojov s akýmikoľvek filtrami skupiny elektronického vyhľadávania. Pri nastavení rozsahu dotazu môžete tiež zahrnúť ďalšie umiestnenia obsahu a poštové schránky.

Zobrazenie a riešenie problémov s dotazmi

Po spustení dotazu môžete zobraziť výsledky SharePointu podľa relevancie vzhľadom na dotaz alebo podľa najstaršieho alebo najnovšieho dátumu. Ukážku dokumentu môžete zobraziť tak, že ukážete myšou na názov.

Ak chcete zúžiť položky, ktoré boli exportované, môžete ďalej spresniť výsledky podľa prípony súborov a vlastností, napríklad podľa autora a názvu. Hodnota na spresnenie obsahu použitá v SharePointe nebude mať vplyv na výsledky servera Exchange a naopak.

Môžete zobraziť syntax dotazu a zredukovať redundantné údaje servera Exchange na stránke Rozšírené možnosti dotazov.

V dialógovom okne dotazu kliknite na prepojenie Rozšírené možnosti dotazov. Môžete vidieť základnú syntax svojho dotazu pre Exchange a SharePoint, zdroje obsahu zahrnuté v dotaze, všetky filtre dotazu a všetky spresnenia. Taktiež môžete zrušiť redundantné údaje programu Exchange.

Hľadanie ďalších informácií o vyhľadávaní eDiscovery

Ďalšie informácie o prípadoch vyhľadávania eDiscovery nájdete v týchto článkoch:

Scenár: vyhľadávanie eDiscovery v SharePoint Server 2013 a Exchange Server 2013

Plánovanie a spravovanie prípadov vyhľadávania eDiscovery

Zadržanie zdrojov obsahu a pridanie obsahu do prípadu vyhľadávania eDiscovery

Predvolené prípon súboru a typy analyzovaného súboru v programe SharePoint Server 2013

Prehľad prehľadávaných a spravovaných vlastností v programe SharePoint Server 2013

Vytvorenie a spustenie dotazov vyhľadávania eDiscovery

Exportovanie obsahu vyhľadávania eDiscovery a vytváranie zostáv

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×