Vyhľadávania vo vzorcoch doplnku Power Pivot

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Jednou z najvýkonnejších funkcií doplnku PowerPivot je možnosť vytvárať vzťahy medzi tabuľkami a potom používať súvisiace tabuľky na vyhľadávanie alebo filtrovanie súvisiacich údajov. Súvisiace hodnoty z tabuliek načítavate pomocou jazyka DAX (Data Analysis Expressions), ktorý sa poskytuje s doplnkom  PowerPivot. Jazyk DAX používa relačný model, a preto môže jednoducho a presne načítavať súvisiace alebo zodpovedajúce hodnoty v inej tabuľke alebo inom stĺpci. Ak viete používať funkciu VLOOKUP v Exceli, táto funkcia v doplnku PowerPivot je podobná, ale jednoduchšie sa implementuje.

Môžete vytvoriť vzorce, ktoré sa vyhľadávania ako súčasť vypočítavaného stĺpca, alebo ako súčasť merania na použitie v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach:

Vypočítavané polia v doplnku Power Pivot

Vypočítavané stĺpce v doplnku Power Pivot

Táto časť popisuje funkcie jazyka DAX, ktoré sa poskytujú na vyhľadávanie, ako aj určité príklady spôsobu použitia funkcií.

Poznámka : V závislosti od typu operácie vyhľadávania alebo vyhľadávacieho vzorca, ktoré chcete použiť, môže byť najprv potrebné vytvoriť vzťah medzi tabuľkami.

Princíp funkcií vyhľadávania

Schopnosť vyhľadávať zhodné alebo súvisiace údaje z inej tabuľky je užitočná najmä v prípadoch, v ktorých aktuálna tabuľka obsahuje iba určitý identifikátor, ale požadované údaje (ako napríklad cena a názov produktu alebo iné podrobné údaje) sú uložené v súvisiacej tabuľke. Je užitočná aj v prípade, ak v inej tabuľke existuje viacero riadkov súvisiacich s aktuálnym riadkom alebo aktuálnou hodnotou. Môžete napríklad jednoducho načítať všetky hodnoty predaja, ktoré súvisia s určitou oblasťou, predajňou alebo osobou.

Na rozdiel od vyhľadávacích funkcií programu Excel, ako je napríklad funkcia VLOOKUP, ktorá je založená na poliach, alebo funkcia LOOKUP, ktorá načítava prvú z viacerých zhodných hodnôt, jazyk DAX sleduje existujúce vzťahy medzi tabuľkami spojenými kľúčmi, aby sa získala jedna súvisiaca a presne sa zhodujúca hodnota. Jazyk DAX tiež dokáže načítať tabuľku záznamov súvisiacich s aktuálnym záznamom.

Poznámka : Ak sa vyznáte v relačných databázach, vyhľadávacie funkcie v doplnku PowerPivot možno prirovnať k vnorenému príkazu pre dodatočný výber v jazyku Transact-SQL.

Načítanie jednej súvisiacej hodnoty

Funkcia RELATED vráti jednu hodnotu z inej tabuľky, ktorá súvisí s aktuálnou hodnotou v aktuálnej tabuľke. Zadáte stĺpec, ktorý obsahuje požadované údaje, a funkcia na základe existujúcich vzťahov medzi tabuľkami vyvolá hodnotu zo zadaného stĺpca v súvisiacej tabuľke. V niektorých prípadoch musí funkcia pri načítavaní údajov postupovať podľa reťazca vzťahov.

Predpokladajme napríklad, že máte zoznam dnešných dodávok v Exceli. Zoznam však obsahuje iba identifikačné číslo zamestnanca, identifikačné číslo objednávky a identifikačné číslo expedienta, takže zostava neposkytuje dostatok údajov. Ak chcete získať ďalšie požadované údaje, môžete tento zoznam skonvertovať na prepojenú tabuľku doplnku PowerPivot a potom vytvoriť vzťahy s tabuľkami Employee a Reseller a priradiť pole EmployeeID k poľu EmployeeKey a pole ResellerID k poľu ResellerKey.

Na zobrazenie vyhľadávacích informácií v prepojenej tabuľke pridáte dva nové vypočítavané stĺpce s nasledujúcimi vzorcami:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Dnešný zásielok pred vyhľadávaním

OrderID

EmployeeID

ResellerID

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Tabuľka Zamestnanci

EmployeeID

Employee

Predajca

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

15

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Dnešný zásielok pomocou vyhľadávania

OrderID

EmployeeID

ResellerID

Employee

Reseller

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

Funkcia používa vzťahy medzi prepojenou tabuľkou a tabuľkami Employees a Resellers na načítanie správneho mena pre každý riadok v zostave. Môžete tiež použiť súvisiace hodnoty pre výpočty. Ďalšie informácie a príklady nájdete v článku Funkcia RELATED.

Načítanie zoznamu súvisiacich hodnôt

Funkcia RELATEDTABLE sleduje existujúci vzťah a vráti tabuľku obsahujúcu všetky zhodné riadky zo zadanej tabuľky. Predpokladajme napríklad, že chcete zistiť, koľko objednávok tohto roku vystavil každý predajca. Môžete vytvoriť nový vypočítavaný stĺpec v tabuľke Resellers, ktorý zahŕňa nasledujúci vzorec na vyhľadávanie záznamov pre každého predajcu v tabuľke ResellerSales_USD, a spočíta jednotlivé objednávky vystavené každým predajcom. Tieto tabuľky sú súčasťou vzorového zošita DAX. Ďalšie informácie o vzorových údajoch nájdete v článku Získanie vzorových údajov pre kurzy jazyka DAX a modelu údajov.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

V tomto vzorci funkcia RELATEDTABLE najprv načíta hodnotu ResellerKey pre každého predajcu v aktuálnej tabuľke. (Vo vzorci nie je nikde potrebné zadať stĺpec identifikátora, pretože PowerPivot používa existujúci vzťah medzi tabuľkami.) Funkcia RELATEDTABLE potom načíta všetky riadky z tabuľky ResellerSales_USD , ktoré súvisia s jednotlivými predajcami, a spočíta riadky. Ak neexistuje žiadny vzťah (priamy ani nepriamy) medzi dvoma tabuľkami, načítajú sa všetky riadky z tabuľky ResellerSales_USD.

Pre predajcu Modular Cycle Systems v našej vzorovej databáze existujú v tabuľke predaja štyri objednávky, takže funkcia vráti hodnotu 4. Pre predajcu Associated Bikes neexistuje žiadny predaj, a preto funkcia vráti prázdnu hodnotu.

Predajca

Záznamy v tabuľke predaja pre tohto predajcu

Modular Cycle Systems

Reseller ID

SalesOrderNumber

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

Reseller ID

SalesOrderNumber

Associated Bikes

Poznámka : Keďže funkcia RELATEDTABLE vráti tabuľku a nie jednu hodnotu, musí sa použiť ako argument funkcie vykonávajúcej operácie s tabuľkami. Ďalšie informácie nájdete v článku Funkcia RELATEDTABLE.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×