Vyššia rýchlosť so systémom produktov Microsoft Office 2007

Prehľad

Umelecké zobrazenie prehľadu kurzov

Získajte úvodné informácie o novom vzhľade známych programov balíka Microsoft Office 2007. Vyskúšajte potom zmeny v praxi.

V tomto kurze sa naučíte:

 • Zistite, ako a prečo sa zmenil balík Microsoft Office.

 • Použite pás s nástrojmi na činnosti, na ktoré ste zvyknutí.

 • Zistite, čo pre vás nové formáty súborov znamenajú.

Súčasti kurzu:

 • Dve lekcie vo forme samoštúdia a dve praktické cvičenia. Cvičenia vyžadujú systém produktov Office 2007.

 • Krátky test na konci každej lekcie. Testy nie sú vyhodnocované.

 • Rýchla referencia, ktorú si môžete ponechať.

Ak otvoríte programy Microsoft Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 a Office Access 2007 alebo vytvoríte novú správu v programe Office Outlook  2007, to čo sa zobrazí, vám bude do istej miery známe, napríklad dokument programu Word alebo zošit programu Excel. Tiež si však všimnete nový vzhľad hornej časti okna.

Starý vzhľad s ponukami a panelmi s nástrojmi v hornej časti okna bol nahradený pásom s nástrojmi. Pás s nástrojmi obsahuje karty, kliknutím na ktoré získate príkazy, ktoré už viete používať.

Zakrátko a bez veľkého úsilia zistíte, že pás s nástrojmi pracuje pre vás, a nie proti vám. Pás s nástrojmi bol vyvinutý ako odozva na to, čo používatelia balíka Office – pravdepodobne aj vy – požadovali: programy, ktoré sa jednoduchšie používajú, s príkazmi, ktoré sa ľahšie vyhľadajú.

Ako sa používa pás s nástrojmi? Zistite to absolvovaním tohto kurzu  – naučíte sa tiež, ako je možné vytvoriť dokumenty lepšie a rýchlejšie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto kurze, prečítajte si text v častiach Ciele a O tomto kurze alebo si prezrite obsah. Potom kliknutím na tlačidlo Ďalej spustite prvú lekciu.

Nový balík Office: Vytvorený pre vás

Vaše ovládacie centrum - pás s nástrojmi

Nové ovládacie centrum - pás s nástrojmi v programe Word 2007.

Je to tak, obľúbené programy balíka Microsoft Office sa v mnohom zmenili. Dobrou správou je, že príkazy a iné nástroje, ktoré potrebujete, sú ešte viac „vystavené“ a ešte viac poruke.

Namiesto používania asi 30 nezobrazených panelov s nástrojmi a namiesto príkazov ukrytých v ponukách a dialógových oknách je teraz k dispozícii jedno ovládacie centrum, v ktorom sú spolu sústredené základné prvky, pričom sa všetky zobrazujú.

Keď sa naučíte používať pás s nástrojmi v jednom programe, zistíte, že jeho používanie je jednoduché aj v iných programoch.

Čo je na páse s nástrojmi?

Tri základné súčasti pása s nástrojmi: karty, skupiny a príkazy

Tri základné súčasti pása s nástrojmi sú karty, skupiny a príkazy.

Existujú tri základné súčasti pása s nástrojmi.

1. Karty, ktoré sa nachádzajú v hornej časti pása s nástrojmi. Každá z nich predstavuje určitú základnú úlohu, ktorú vykonávate v danom programe.

2. Skupiny, čiže množiny súvisiacich príkazov, ktoré sa zobrazujú na kartách. Predstavujú zoskupenie všetkých príkazov, ktoré budete s veľkou pravdepodobnosťou potrebovať pri určitom type úlohy, a ako také zostávajú zobrazené a poruke, čím pre používateľa predstavujú účinnú vizuálnu pomoc.

3. Príkazy sú usporiadané do skupín. Príkazom môže byť tlačidlo, ponuka alebo pole, do ktorého zadávate informácie.

Ako začať pracovať? Začnite prvou kartou.

Prvou kartou v programe Word 2007 je karta Domov. Základnou úlohou v programe Word je písanie, t. j. príkazy na karte Domov sú príkazmi, ktoré väčšina používateľov používa pri písaní dokumentov: príkazy na formátovanie písma (v skupine Písmo), možnosti odsekov (v skupine Odsek) a štýly textu (v skupine Štýly).

Rovnaké usporiadanie nájdete aj v ďalších programoch systému produktov Office 2007, kde prvá karta obsahuje príkazy pre najdôležitejšie činnosti. Základnou kartou programov Excel, PowerPoint a Access je tiež karta Domov. Pri vytváraní správy v programe Outlook je základnou kartou karta Správa.

Ako sú usporiadané príkazy

Príkazy Prilepiť, Vystrihnúť a Kopírovať v programoch Word a Excel

Príkazy Prilepiť, Vystrihnúť a Kopírovať v programoch Word a Excel. Sú často používané, logicky sa preto zobrazujú na domovskej karte – prvej karte pása s nástrojmi.

Príkazy sú organizované podľa toho, ako sa používajú. Spoločnosť Microsoft zistila, že používatelia balíka Microsoft Office uprednostňujú určitú hlavnú skupinu príkazov, ktoré stále používajú. Tieto príkazy sa preto považujú za najdôležitejšie.

Príkladom je príkaz Prilepiť. Je to jeden z najčastejšie používaných príkazov. Prečo mu teda nepriradiť maximálnu prioritu v rámci okna spolu s príbuznými príkazmi Vystrihnúť a Kopírovať?

Často používané príkazy sa už nemusia nachádzať v ponuke alebo na paneli s nástrojmi spolu s radom iba vzdialene súvisiacich príkazov. Sú to príkazy, ktoré sa používajú, a preto sú rýchlo dostupné.

Zriedkavejšie používané príkazy sú na páse s nástrojmi menej dôležité. Väčšina používateľov používa napríklad príkaz Prilepiť špeciálne zriedkavejšie ako príkaz Prilepiť. Na použitie príkazu Prilepiť špeciálne je preto potrebné najprv kliknúť na šípku pri príkaze Prilepiť.

Viac príkazov v prípade potreby

Karta Nástroje obrázka sa zobrazí po vložení obrázka

Položka Nástroje obrázka sa zobrazí po vložení obrázka vo vrchnej časti pása s nástrojmi programu Word.

Najviac používané príkazy sa nachádzajú na páse s nástrojmi a sú tak vždy okamžite k dispozícii. Niektoré príkazy sa zobrazujú v závislosti od aktuálne vykonávanej činnosti, kedy existuje predpoklad, že príslušné príkazy bude potrebné použiť.

Ak napríklad dokument programu Word neobsahuje obrázok, príkazy na prácu s obrázkom nie sú potrebné.

Ak však v programe Word vložíte obrázok, zobrazí sa položka Nástroje obrázka spoločne s kartou Formát, ktorá obsahuje príkazy potrebné na prácu s obrázkom. Po skončení práce s obrázkom sa Nástroje obrázka prestanú zobrazovať.

Ak chcete s obrázkom pracovať znova, kliknite naň a karta sa znova zobrazí so všetkými potrebnými príkazmi. Program Word rozoznáva typ vašej činnosti a podľa toho poskytuje potrebné nástroje. Pás s nástrojmi reaguje na vašu činnosť.

Nemajte preto obavy, ak sa vždy nezobrazujú všetky potrebné príkazy. Vykonajte prvý krok. Potrebné príkazy budú podľa toho po ruke.

Ako to funguje, je uvedené v cvičení na konci lekcie.

Ak potrebujete viac možností

Kliknutím na znamienko v pravom dolnom rohu skupiny zobrazte ďalšie možnosti

Kliknutím na šípku Obrázok tlačidla v spodnej časti skupiny získajte v prípade potreby ďalšie možnosti.

1. Kliknite na šípku Obrázok tlačidla v skupine Písmo.

2. Otvorí sa dialógové okno Písmo.

Ak sa v pravom dolnom rohu skupiny zobrazuje malá šípka Obrázok tlačidla , znamená to, že je pre skupinu k dispozícii viac možností. Kliknutím na šípku Obrázok tlačidla (ktorá sa nazýva spúšťač dialógového okna) sa zobrazí dialógové okno alebo pracovná tabla s ďalšími príkazmi.

Napríklad v programe PowerPoint sú na karte Domov v skupine Písmo všetky príkazy, ktoré sa najčastejšie používajú na vykonávanie zmien písma: príkazy na zmenu vzhľadu a veľkosti písma a na použitie tučného písma, kurzívy či podčiarknutia.

Ak však chcete menej používané možnosti, ako napríklad horný index, kliknutím na šípku Obrázok tlačidla v skupine Písmo otvorte dialógové okno Písmo, ktoré obsahuje horný index a ďalšie možnosti, ktoré súvisia s písmom.

Ukážka pred použitím

[Untitled] Výber štýlu podčiarknutia, použitie ukážky naživo

Prehrajte animáciu, ak chcete zobraziť štýl podčiarknutia pomocou ukážky naživo a následne zobraziť zvolený štýl.

Márnili ste niekedy čas nad vykonaním akcie, jej následným vrátením a tak stále dokola? Vyberiete písmo, farbu písma, štýl alebo vykonáte zmeny v obrázku. Zvolená možnosť však nesplní očakávania, tak akciu vrátite naspäť a pokúšate sa znova a znova, až kým nedosiahnete želaný cieľ.

Teraz je možné pred vykonaním určitej akcie naživo zobraziť ukážku danej voľby. Výberom požadovanej možnosti na prvýkrát tak rýchlejšie dosiahnete lepšie výsledky. Nemusíte vrátiť akciu späť a opäť ju zopakovať.

Ak chcete použiť ukážku naživo, nastavte kurzor na príslušnú možnosť. Pred samotným použitím možnosti sa zmenou vzhľadu dokumentu zobrazí, ako by sa daná možnosť prejavila. Po zobrazení požadovanej ukážky potom kliknutím použite príslušnú možnosť.

Kliknutím na položku Prehrať si pozrite proces používania ukážky naživo na zobrazenie, ako budú vyzerať rôzne štýly podčiarknutia pred tým, ako sa použijú.

Umiestnenie príkazov na vlastný panel s nástrojmi

[Untitled] Pridanie a odstránenie tlačidla z panela s nástrojmi Rýchly prístup

Prehrajte animáciu, kde je zobrazené pridanie a odstránenie tlačidla z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Ak často používate príkazy, ktoré nie sú tak rýchlo k dispozícii, ako by ste chceli, je možné ich ľahko pridať na Panel s nástrojmi pre rýchly prístup, ktorý sa pri prvom spustení programu balíka Microsoft Office nachádza nad pásom s nástrojmi. Na paneli s nástrojmi sa príkazy vždy zobrazujú a sú vždy po ruke.

Ak napríklad v programe Word alebo Excel používate každý deň na zapnutie revíznych značiek príkaz Sledovať zmeny a nechcete, aby bolo potrebné pri každom použití príkazu kliknúť na kartu Posúdiť, môžete príkaz Sledovať zmeny pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Ak tak chcete spraviť, kliknite pravým tlačidlom myši na príkaz Sledovať zmeny na karte Recenzia a následne kliknite na možnosť Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup. Ak chcete tlačidlo odstrániť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a následne kliknite na možnosť Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Kliknutím na príkaz Prehrať zobrazte proces pridania a odstránenia tlačidla z panela s nástrojmi.

Rôzne rozlíšenia obrazovky môžu zmeniť to, čo sa zobrazuje

Skupina Zobraziť alebo skryť pri vysokom a nízkom rozlíšení

Skupina Zobraziť alebo skryť na karte Zobrazenie. Pri vysokom rozlíšení sa v skupine zobrazujú všetky príkazy. Pri nízkom rozlíšení je na zobrazenie príkazov potrebné kliknúť na šípku na tlačidle skupiny.

Všetko, s čím ste boli oboznámení platí v prípade, že máte obrazovku nastavenú na vysoké rozlíšenie a okno programu je maximalizované. Ak to tak nie je, vzhľad sa odlišuje. Ako? Takto:

Nízke rozlíšenie     Ak je obrazovka nastavená na nízke rozlíšenie, napríklad na hodnotu 800 x 600 pixelov, skupiny na páse s nástrojmi budú zobrazovať len názov skupiny, pričom príkazy sa v skupine nezobrazia. Na zobrazenie príkazov je potrebné kliknúť na šípku na tlačidle skupiny.

Pri vysokom rozlíšení, napríklad v programe Word, sa v skupine Zobraziť alebo skryť na karte Zobrazenie zobrazia všetky príkazy. Pri rozlíšení 800 x 600 sa však zobrazí len tlačidlo Zobraziť alebo skryť, nie príkazy skupiny.

V takom prípade zobrazíte príkazy skupiny kliknutím na šípku na tlačidle Zobraziť alebo skryť.

Skupiny, ktoré pri nižšom rozlíšení zobrazujú len názov skupiny, sú zvyčajne tie, ktoré obsahujú zriedkavejšie používané príkazy.

Minimalizované     Ak pri akomkoľvek rozlíšení zmenšíte okno programu, existuje veľkosť, pri ktorej niektoré skupiny zobrazujú len názvy skupín, pričom na zobrazenie príkazov je potrebné kliknúť na šípku na tlačidle skupiny.

Počítače Tablet PC     Ak pracujete na počítači Tablet PC s menšou obrazovkou, zistíte, že pás s nástrojmi sa prispôsobí tak, že zobrazuje menšie verzie kariet a skupín. Ak máte väčší monitor, pás s nástrojmi sa prispôsobí tak, že zobrazuje väčšie verzie kariet a skupín.

Cvičenie

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe Word na otvorenie okna programu Word a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 16 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe Word

V praktickom cvičení sa oboznámite s pásom s nástrojmi najskôr v programe Word 2007 a potom v programe Excel 2007.

Informácie o praktickom cvičení

Ak kliknete na tlačidlo Cvičenie v programe Word v spodnej časti tejto stránky, do počítača sa prevezme cvičný dokument, ktorý sa otvorí v programe Word, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia.

Poznámka.     V počítači je potrebné mať nainštalované programy Word 2007 a Excel 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.

Kde sa na páse s nástrojmi nachádzajú príkazy Prilepiť, Vystrihnúť a Kopírovať?

Na poslednej karte.

Nie, to je to posledné miesto, kde by ste mali tieto príkazy hľadať. Skúste odpovedať znova.

Na prvej karte.

Výborne. Tieto príkazy sa používajú často, a preto sa logicky zobrazujú na prvej karte pása s nástrojmi.

Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Nie, môžete ich vložiť na panel s nástrojmi, sú však umiestnené dostatočne prakticky, a preto s nimi nie je potrebné hýbať.

Prejdete od počítača s vysokým rozlíšením obrazovky k počítaču s nízkym rozlíšením obrazovky. Príkazy v jednej skupine sa nezobrazujú. Čo je potrebné vykonať?

Kliknite na kartu Zobraziť.

Tento krok sa zdá byť logický, odpoveď však nie je správna. Skúste odpovedať znova.

Kliknite na panel s nástrojmi Zobraziť.

Dobrý nápad, odpoveď však nie je správna. Skúste znova.

Kliknite na šípku v skupine.

Výborne. Ak sa príkazy nezobrazujú (či už v dôsledku rozlíšenia obrazovky alebo v dôsledku minimalizovania okna), príkazy v skupine môžete zobraziť kliknutím na šípku v skupine.

Prakticky ste si precvičili zobrazovanie miniatúrneho panela s nástrojmi aj s možnosťami formátovania. Ak chcete zobraziť panel s nástrojmi, je nutné:

Kliknúť na kartu Vložiť.

Nie, skúste znova.

Kliknúť na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Nie, takto by to nešlo. Skúste znova.

Vybrať text.

Správne. Miniatúrny panel s nástrojmi sa najskôr zobrazí ako vyblednutý. Keď naň ukážete, aktivuje sa a vy môžete kliknúť na možnosť formátovania, ktorá sa na ňom nachádza.

Počas cvičení ste sa naučili, ako zobraziť časť Nástroje obrázkov v programe Word. Keď sa tieto nástroje stratia, ako ich znova zobrazíte?

Kliknutím na obrázok.

Výborne. Príkazy sa zobrazia ako odpoveď na akciu, ktorú vykonáte, čiže v tomto prípade sa zobrazia pri kliknutí na obrázok.

Kliknutím na pás s nástrojmi.

Nie, tento krok na to neslúži. Skúste odpovedať znova.

Kliknutím pravým tlačidlom myši na pás s nástrojmi a následným výberom karty.

Nie, takto by to nešlo a okrem toho je tento postup príliš komplikovaný. Skúste odpovedať znova.

Odpovede na kritické otázky

Schematické zobrazenie nových možností v systéme produktov Office 2007: Tlačidlo Microsoft Office, klávesové skratky a nové formáty súborov

Spoznajte, čo ďalšie je v systéme produktov Office 2007 nové.

Teraz nastal čas spoznať, čo iné okrem pása s nástrojmi je ešte nové.

Nové je Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office . Toto tlačidla nahrádza v niektorých programoch balíka Office ponuku Súbor. Poskytuje viac možností, ktoré sú spolu vhodnejšie usporiadané. Čo je ešte nové? Nové klávesové skratky a nové formáty súborov pre programy Word, Excel, PowerPoint a Access 2007.

Zistite, ako sa pracuje s týmito novými možnosťami, čo robiť, ak neviete nájsť potrebný príkaz, ako pracovať s novými typmi formátov súborov a zistite, ako môžu používatelia, ktorí neprešli na program Word, Excel alebo PowerPoint 2007, otvoriť vaše súbory a normálne v nich pracovať.

Čo sa stalo s ponukou Súbor?

Tlačidlo Microsoft Office v programoch Word a Excel

Tlačidlo Microsoft Office v programoch Word a Excel.

Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office sa zobrazuje v ľavom hornom rohu okna niektorých programov systému produktov Microsoft Office. Sú tu k dispozícii rovnaké základné príkazy, ktoré boli predtým v ponuke Súbor na otvorenie, uloženie a vytlačenie dokumentov.

Toto tlačidlo však ponúka viac možností ako ponuka Súbor. Máte napríklad podporu pre skontrolovanie súborov programov Word, Excel a PowerPoint, či neobsahujú osobné informácie alebo komentáre. Viac sa dozviete v cvičení na konci tejto lekcie.

Tlačidlo Microsoft Office tiež umožňuje prejsť do nastavenia programu, ktoré ovláda napríklad preferencie pre opravu pravopisu.

Kliknite na tlačidlo Možnosti programu Excel, Možnosti programu Word, atď., ktoré sa nachádza v spodnej časti ponuky, a následne kliknite na ľubovoľnú kategóriu v zozname naľavo. Napríklad kliknutím v programe Excel na položku Vzorce zapnete alebo vypnete štýl odkazu R1C1. Kliknutím na položku Kontrola pravopisu a gramatiky zapnete alebo vypnete funkciu na kontrolovanie pravopisu pri písaní.

V starších verziách balíka Office bolo možné nastaviť možnosti v dialógovom okne Možnosti, ktoré sa otváralo cez ponuku Nástroje. Množstvo z týchto možností sa teraz zobrazí po kliknutí na Tlačidlo Microsoft Office – kde sú viditeľnejšie a viac po ruke pri začatí práce na starých alebo nových súboroch.

Ako otvorím prázdny dokument?

Okno Nová prezentácia v programe PowerPoint

Okno Nová prezentácia v programe PowerPoint 2007.

Ak vytvárate nový dokument, zošit, prezentáciu alebo databázu, na začiatku vám pomôže plné farebné okno. Začnite s novým alebo existujúcim súborom tak, ako ste zvyknutí. Prípadne naľavo, v časti Microsoft Office Online, kliknite na položku Najvýznamnejšie a prácu začnite vybratím z katalógu prepojení alebo šablón online.

Ak chcete začať, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office v ľavom hornom rohu okna. Kliknutím na položku Nový potom otvoríte v programe Word okno Nový dokument, v programe Excel okno Nový zošit, v programe PowerPoint okno Nová prezentácia alebo v programe Access okno Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access.

Čo je s obľúbenými klávesovými skratkami?

Použitie klávesových tipov na odstránenie štýlu nadpisu v programe Word

Klávesové tipy je možné použiť napríklad na odstránenie štýlu nadpisu v programe Word.

1. Stlačením klávesu ALT zobrazte klávesové tipy.

2. Stlačením klávesu X potom vyberte kartu Domov.

3. Stlačením klávesu E vyberte tlačidlo Vymazať formátovanie v skupine Písmo, čím odstránite štýl nadpisu.

Ak sa na klávesové skratky spoliehate viac ako na myš, určite vás budú zaujímať informácie o klávesových skratkách v balíku Office 2007.

Pás s nástrojmi poskytuje nové klávesové skratky. Prečo? Pretože táto zmena prináša v porovnaní so staršími verziami tieto výhody:

 • Klávesové skratky pre každé jednotlivé tlačidlo, ktoré je na páse s nástrojmi.

 • Klávesové skratky, ktoré často pozostávajú z menšieho počtu klávesov.

Používanie nových klávesových skratiek

Klávesové skratky majú aj nový názov: Klávesové tipy. Zobrazia sa po stlačení klávesu ALT.

Zobrazia sa klávesové tipy pre všetky karty pása s nástrojmi, všetky príkazy na kartách, panel s nástrojmi pre rýchly prístup a tlačidlo Microsoft Office.

Stlačte kláves pre kartu, ktorú chcete zobraziť. Zobrazia sa tak značky klávesových tipov pre tlačidlá karty. Stlačte potom kláves pre požadované tlačidlo.

Čo sa stalo so starými klávesovými skratkami?     Staré klávesové skratky, ktoré začínali klávesom CTRL, sú zachované a je možné ich naďalej používať. Napríklad pomocou klávesovej skratky CTRL+C je stále možné kopírovať do Schránky a pomocou klávesovej skratky CTRL+V je stále možné vložiť obsah Schránky.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prejdite na koniec lekcie na časť Rýchla referencia.

Čo ak nemôžem nájsť hľadaný príkaz?

[Untitled] Pomocou referenčného interaktívneho sprievodcu si všimnite, že v programe Word 2007 sa vkladá tabuľka na karte Vložiť kliknutím na položku Tabuľka

Prehrajte si animáciu a všimnite si, ako sa používa interaktívny referenčný sprievodca na vyhľadanie príkazu Vložiť tabuľku v programe Word 2003 a následne na vyhľadanie rovnakého príkazu v programe Word 2007.

Ak nemôžete nájsť určitý príkaz, existuje riešenie.

Pre programy Word 2007, Excel 2007 a PowerPoint 2007 je k dispozícii interaktívny referenčný sprievodca, ktorý vás rýchlo naučí, kde čo je. Prepojenia na tohto sprievodcu nájdete v časti Rýchla referencia na konci kurzu.

Interaktívny sprievodca sa používa tak, že ukážete na príkaz programu balíka Office 2003, čím sa zobrazí jeho umiestnenie v novom programe. Ak napríklad chcete v programe Word vyhľadať príkaz Vložiť tabuľku, ukážte v sprievodcovi na príkaz Vložiť v programe Word 2003. Kliknutím potom prehrajte animáciu umiestnenia príkazu v programe Word 2007. (Je na karte Vložiť v skupine Tabuľky).

Okrem poskytnutia okamžitej pomoci slúžia sprievodcovia aj ako výukový nástroj, ktorý pomáha pri oboznámení sa s umiestnením príkazov.

Ak sa chcete pozrieť, ako sa používa interaktívny sprievodca, kliknite na položku Prehrať.

Ako je to s novými formátmi súborov?

Schematické zobrazenie výhod nových formátov súborov: zvýšená bezpečnosť, zníženie poškodenia súboru a zmenšenie veľkosti súboru

Výhody nových formátov súborov

V programoch Word 2007, Excel 2007 a PowerPoint 2007 existujú nové formáty súborov. Prečo? Je na to veľa dôvodov! Je to napríklad zvýšenie zabezpečenia súborov, zníženie pravdepodobnosti poškodenia súboru, zmenšenie veľkosti a nové funkcie.

Ak vás zaujímajú technické podrobnosti, nové formáty súborov vychádzajú z formátu XML (Extensible Markup Language) a používajú formáty Open XML balíka Office.

Viac o nových formátoch programov Word, Excel a PowerPoint

 • Predvolené formáty dokumentov, zošitov a prezentácií majú teraz na konci názvu písmeno „x“, ktoré označuje formát XML. Napríklad dokument programu Word sa teraz uloží s príponou .docx, a nie s príponou .doc.

 • Ak uložíte súbor ako šablónu, nastane rovnaká situácia: získate starú príponu šablóny s písmenom „x“ na konci, napríklad .dotx v programe Word.

 • Ak súbor obsahuje kód alebo makrá, je potrebné ho uložiť pomocou nového formátu súboru, ktorý podporuje makrá. Pre dokument programu Word to je formát .docm a pre šablónu programu Word formát .dotm.

Poznámka.     V programe Access existuje nový formát súboru, ktorý má niektoré iné vlastnosti. Bude o ňom zmienka neskôr.

Ako je možné spolupracovať s používateľmi, ktorý nemajú systém produktov Office 2007?

Schematický obrázok dokumentu otvoreného vo verzii 2007 a 2003

Zdieľanie dokumentov medzi systémom produktov Office 2007 a jeho staršou verziou.

Možno ste prvá osoba vo vašej pracovnej skupine, ktorá má získať systém produktov Office 2007. Alebo možno pracujete s oddeleniami, ktoré potrebujú používať dokumenty systému produktov Office uložené v staršom formáte. Dokumenty je možné naďalej s každým zdieľať. V tomto článku zistíte, ako.

Môžete otvoriť súbor vytvorený v starších verziách systému produktov Office – od verzie 95 po verziu 2003. Otvorte súbor ako zvyčajne. Po vykonaní určitej práce vo verzii 2007 budete chcieť súbor pravdepodobne uložiť. Podľa predvoleného nastavenia sa pomocou dialógového okna Uložiť ako súbor uloží v rovnakej verzii, v akej bol vytvorený. Pri ukladaní vás funkcia Kontrola kompatibility upozorní na všetky funkcie pridané do súboru, ktoré môžu byť vypnuté alebo zhodné natoľko, nakoľko je to možné.

Poznámka.     Ak otvoríte prezentáciu vytvorenú v programe PowerPoint 95, program PowerPoint ho podľa predvoleného nastavenia uloží vo formáte 2007. Súbor je však možné uložiť vo formáte verzií 97 – 2003.

Ak chcete uložiť súbor vo formáte 2007, vyberte v poli Uložiť ako možnosť Dokument programu Word, Zošit programu Excel alebo Prezentácia programu PowerPoint.

Kolegovia, ktorí majú verzie programov Word, Excel alebo PowerPoint 2000 až 2003 (a najnovšie opravy a balíky Service Pack), môžu súbory verzie 2007 otvoriť. Ak kliknú na váš dokument, zobrazí sa im výzva, či chcú prevziať konvertor, ktorý im ho umožní otvoriť.

Ďalšie informácie o novom formáte súborov získate v jednotlivých kurzoch pre programy Word 2007, Excel 2007 a PowerPoint 2007. Prepojenia na tieto kurzy sú uvedené v Rýchlej referencii.

Ako je to s novým formátom súborov v programe Access?

Inovácia staršej verzie databázy na verziu Access 2007

Po inovácii staršej verzie databázy na verziu Access 2007 už nie je možné databázu znova použiť v staršej verzii.

Nový formát súboru .accdb v programe Access 2007 podporuje nové funkcie produktu. Je to napríklad typ údajov prílohy, ktorý umožňuje ukladať dokumenty a súbory do databázy ako komprimované prílohy a polia s viacerými hodnotami, ktoré vylepšeným zašifrovaním poskytujú dôkladnejšiu ochranu osobných údajov a zabezpečenie.

Kompatibilita verzií

Ak vytvoríte novú databázu v programe Access 2007, databáza automaticky používa nový formát .accdb. Staršie verzie programu Access používajú formát .mdb. Súbory formátu .mdb je možné v programe Access 2007 otvárať a tiež s nimi pracovať, ak boli uložené vo verziách Access 2003, Access 2002 alebo Access 2000. Nové funkcie verzie Access 2007 však budú pre súbory .mdb nefunkčné. Ak chcete používať tieto nové funkcie, použitím príkazu Uložiť ako databázu skonvertujte na formát .accdb.

Ak použijete program Access 2007 na otvorenie databázy uloženej v programe Access 95 alebo Access 97, program Access 2007 ponúkne možnosť databázu inovovať na formát .accdb. Ak sa nechystáte databázu používať v starších verziách programu Access (a ak nepoužívate replikáciu alebo používateľskú úroveň zabezpečenia), mali by ste databázu inovovať.

Dôležité upozornenie.     Databázu formátu .accdb nie je možné otvoriť v inej verzii programu Access, ako je program Access 2007.

Informácie o novom formáte programu Access získate po kliknutí na prepojenia, ktoré sú uvedené v časti Rýchla referencia.

Cvičenie

Kliknutie na tlačidlo Cvičenie v programe Word na otvorenie okna programu Word a okna pokynov pre cvičenie

Veľkosť preberanej súčasti: 11 kB (<1 min. pri rýchlosti 56 kb/s)

Cvičenie v programe Word

Teraz si to, čo ste sa naučili, vyskúšate v praktickom cvičení.

Informácie o praktickom cvičení

Ak kliknete na tlačidlo Cvičenie v programe Word v spodnej časti tejto stránky, otvorí sa program Word a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia.

Poznámka.     V počítači je potrebné mať nainštalované programy Word 2007 a Excel 2007.

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.

Kde je tlačidlo, na ktoré keď kliknete, získate príkazy na otvorenie a uloženie súborov?

Na prvej karte.

Nie je to celkom presné, ale ste blízko. Skúste odpovedať znova.

V ľavom hornom rohu.

Presne. Trafili ste do čierneho.

V spodnej časti pása s nástrojmi.

Nie, idete nesprávnym smerom. Skúste inú odpoveď.

Ak chcete použiť klávesové skratky na vybratie karty na páse s nástrojmi, stlačíte najskôr kláves:

ALT.

Výborne. Zobrazia sa tak značky, ktoré označujú, stlačením ktorého klávesu získate prístup na každú kartu.

SHIFT.

Nie, skúste znova.

CTRL.

Nie, skúste znova.

V cvičení ste sa naučili, ako sa má zmeniť počet prázdnych hárkov, ktoré obsahuje nový zošit programu Excel. Začnete kliknutím na:

Prvú kartu.

Nie, nesprávne. Skúste znova.

Tlačidlo Microsoft Office.

Správne. Následne kliknite na tlačidlo Možnosti programu Excel a potom na položku Prispôsobenie. Počet hárkov potom nastavte v poli v poli Zahrnúť tento počet pracovných hárkov.

Stavový riadok.

Nie. Skúste odpovedať znova.

Kolegovia, ktorí nemajú balík Microsoft Office 2007, môžu otvoriť vaše súbory programov Word, Excel a PowerPoint 2007.

Správne

Správne.

Nesprávne

Áno, môžu. Aj keď používajú staršie verzie programov Word, Excel alebo PowerPoint, môžu takéto súbory otvoriť po nainštalovaní balíka Microsoft Compatibility Pack.

Pripomienky

Rýchla referencia

Pozrite tiež

Dôvod zmien vo vzhľade systému produktov Office 2007

 • Namiesto používania asi 30 nezobrazených panelov s nástrojmi a namiesto príkazov ukrytých v ponukách je teraz k dispozícii jedno ovládacie centrum, v ktorom sú spolu sústredené základné prvky, pričom sa všetky zobrazujú.

 • Používatelia systému produktov Microsoft Office uprednostňujú určitú skupinu príkazov, ktoré najčastejšie používajú. Tieto príkazy sa teraz považujú za najdôležitejšie.

 • Niektoré príkazy sa nezobrazujú stále, ale zobrazia sa ako odozva na určitú vykonávanú činnosť. Ak napríklad v programe Word vkladáte obrázok, zobrazí sa položka Nástroje obrázka, pričom na karte Formát sa zobrazia príkazy potrebné na prácu s obrázkom. Ak prácu s obrázkom ukončíte, položka Nástroje obrázka a karta Formát zmiznú. Ak potrebujete kartu znova, stačí kliknúť na obrázok.

Umiestnenie príkazov na vlastný panel s nástrojmi

Ak často používate príkazy, ktoré nie sú tak rýchlo k dispozícii, ako by ste chceli, pridajte ich na panel s nástrojmi Rýchly prístup, ktorý sa pri prvom spustení programu balíka Office nachádza nad pásom s nástrojmi.

Rýchle prispôsobenie    

Panel s nástrojmi Rýchly prístup je možné prispôsobiť viacerými spôsobmi:

 • Tlačidlá môžete na tento panel pridať kliknutím pravým tlačidlom myši na požadované tlačidlo a následným kliknutím na možnosť Pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

 • Môžete kliknúť na príkaz Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup, ktorý sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na ľubovoľné tlačidlo. Otvorí sa dialógové okno s dostupnými príkazmi, z ktorých si môžete vybrať.

 • Ak chcete presunúť panel s nástrojmi Rýchly prístup do vlastného riadka pod pás s nástrojmi, kliknite na šípku na konci panela s nástrojmi a potom kliknite na možnosť Panel s nástrojmi Rýchly prístup zobraziť pod pásom s nástrojmi. Ak ho chcete presunúť nad pás s nástrojmi, postupujte rovnako, ale kliknite na možnosť Panel s nástrojmi Rýchly prístup zobraziť nad pásom s nástrojmi.

Odstránenie tlačidla z panela Rýchly prístup

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi.

 2. Kliknite na možnosť Odstrániť z panela s nástrojmi Rýchly prístup.

Získanie ďalších možností

Ak sa v pravom dolnom rohu skupiny zobrazuje malá šípka Obrázok tlačidla (nazývaná Otvorenie dialógového okna), znamená to, že pre príkaz skupiny sú k dispozícii podrobnejšie alebo ďalšie možnosti. Kliknutím na šípku Obrázok tlačidla otvorte dialógové okno alebo pracovnú tablu, kde môžete pracovať s dostupnými možnosťami.

Rôzne rozlíšenie obrazovky môže zmeniť vzhľad zobrazenia.

Ak máte nastavené nízke rozlíšenie obrazovky, napríklad 800 x 600, niektoré skupiny na páse s nástrojmi môžu zobrazovať len názov skupiny, a nie všetky príkazy v skupine. V takom prípade zobrazte príkazy skupiny kliknutím na šípku na tlačidle skupiny.

Skupiny, ktoré pri nižšom rozlíšení zobrazujú len názov, sú zvyčajne tie, ktoré obsahujú menej používané príkazy.

Čo sa stalo s ponukou Súbor?

V niekoľkých programoch systému produktov Office 2007 bola ponuka Súbor nahradená Tlačidlom Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office . Kliknutím na toto tlačidlo získate rovnaké základné príkazy ako predtým na otvorenie, uloženie a vytlačenie dokumentov.

Získate tiež prístup k nastaveniam programu, ktoré ovládajú napríklad preferencie pre opravu pravopisu.

Kliknite na tlačidlo Možnosti programu Excel, Možnosti programu Word, atď., ktoré sa nachádza v spodnej časti ponuky a potom kliknite na ľubovoľnú kategóriu v zozname naľavo. Napríklad kliknutím v programe Excel na položku Vzorce zapnete alebo vypnete štýl odkazu R1C1. Kliknutím na položku Kontrola pravopisu a gramatiky zapnete alebo vypnete funkciu kontroly pravopisu pri písaní.

V starších verziách balíka Office bolo možné nastaviť možnosti v dialógovom okne Možnosti, ktoré sa otváralo cez ponuku Nástroje. Množstvo z týchto možností sa teraz zobrazí po kliknutí na Tlačidlo Microsoft Office– kde sú viditeľnejšie a viac po ruke pri začatí práce na starých alebo nových súboroch.

Používanie nových klávesových skratiek

Klávesové skratky majú nový názov: Klávesové tipy. Zobrazia sa po stlačení klávesu ALT. Zobrazia sa klávesové tipy pre karty pása s nástrojmi, panel s nástrojmi Rýchly prístup a tlačidlo Microsoft Office.

Stlačte kláves pre kartu, ktorú chcete zobraziť. Zobrazia sa tak značky klávesových tipov pre tlačidlá karty. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

Klávesové skratky, ktoré začínajú klávesom CTRL, sú stále zachované. Klávesovou skratkou CTRL+C je stále možné kopírovať do Schránky a skratkou CTRL+V vkladať obsah Schránky.

Poznámka.     Väčšina predchádzajúcich klávesových skratiek ALT + ponuka je stále funkčná. Je však potrebné vedieť celú skratku naspamäť – na zistenie, ktoré klávesy sa majú stlačiť, nebudú na obrazovke k dispozícii žiadne pomôcky.

Spomeňte si na predchádzajúcu verziu balíka Office, kde sa na otvorenie ponuky Úpravy použila skratka ALT+A a následne sa stlačil kláves podčiarknutého písmena jedného z príkazov ponuky. Stále je možné stlačiť kláves ALT a potom jeden z klávesov starej ponuky – A (Úpravy), B (Zobraziť), V (Vložiť) a podobne. Ponuka sa však neotvorí. Namiesto toho sa zobrazí rozbaľovacie pole s hlásením, že používate prístupový kláves balíka Office 2007. Ak poznáte celú klávesovú kombináciu, pokračujte a spustite príkaz. Ak kombináciu nepoznáte, stlačte kláves ESC a namiesto toho použite klávesový tip.

Ako je to s novými formátmi súborov?

V programoch Word, Excel a PowerPoint 2007 existujú nové formáty súborov. Prečo? Zlepšujú zabezpečenie súborov, znižujú pravdepodobnosť poškodenia súborov, zmenšujú veľkosť a poskytujú ďalšie nové funkcie.

 • Je možné otvoriť súbor, ktorý bol vytvorený v balíkoch Office 95 až 2003.

 • Ak ukladáte súbor, ktorý bol vytvorený v staršej verzii, dialógové okno Uložiť ako uloží súbor podľa predvoleného nastavenia vo formáte staršej verzie. Súbor je tiež možné uložiť vo formáte verzie 2007.

 • Ak uložíte súbor vo formáte predchádzajúcej verzie, funkcia Kontrola kompatibility vás oboznámi so všetkými funkciami verzie 2007, ktoré môžu byť nefunkčné alebo zhodné v maximálnej možnej miere.

 • Kolegovia, ktorí majú verziu programu Excel 2000 až 2003 (a najnovšie opravy a balíky Service Pack), môžu s vašimi súbormi verzie 2007 pracovať. Po kliknutí na váš dokument sa im zobrazí výzva, či chcú prevziať konvertor, ktorý im ho umožní otvoriť.

Program Access má takisto nový formát súborov: .accdb. Nové databázy, ktoré sa vytvoria v programe Access 2007, tento formát automaticky používajú. So starým formátom .mdb je možné pracovať, ak sa takého súbory uložili vo verzii programu Access 2000 alebo Access 2002-2003. Ak však chcete pre súbory formátu .mdb použiť nové funkcie programu Access 2007, je najskôr potrebné použitím príkazu Uložiť ako skonvertovať databázu do nového formátu. Nový formát nie je možné otvoriť v inej verzii verziou programu Access, ako je program Access 2007.

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!