Vloženie hlavičiek a piat

Hlavičky a päty sú oblasti v hornej, spodnej a bočnej časti okraj každej strany dokumentu.

Headers and footers

Text alebo grafické prvky v hlavičkách a pätách môžete vložiť alebo zmeniť. Môžete napríklad pridať čísla strán, dátum a čas, logo spoločnosti, nadpis dokumentu alebo názov súboru alebo meno autora.

Ak chcete zmeniť vloženú hlavičku alebo pätu, použite možnosti na karte Hlavičky a päty v časti Nástroje hlavičky a päty.

Čo chcete urobiť?

V galérii sa nenachádza žiadny návrh hlavičky alebo päty

Práca s hlavičkami a pätami v dokumente bez sekcií

Vloženie alebo zmena hlavičiek a piat

Odstránenie hlavičky alebo päty z prvej strany

Vytvorenie rôznych hlavičiek a piat na párnych a nepárnych stranách

Zmena obsahu hlavičky alebo päty

Odstránenie hlavičiek a piat

Práca s hlavičkami a pätami v dokumente s viacerými sekciami

Vytvorenie odlišnej hlavičky alebo päty v časti dokumentu

Použitie rovnakých hlavičiek a piat vo všetkých sekciách dokumentu

Vytvorenie rôznych hlavičiek a piat na párnych a nepárnych stranách

V galérii sa nenachádza žiadny návrh hlavičky alebo päty

Ak sa v galérii sa nenachádza žiadny návrh hlavičky alebo päty, doplnky preddefinovaných prvkov nie sú k dispozícii. Ak sa chcete uistiť, že sa vstavané návrhy zobrazia vo všetkých galériách preddefinovaných prvkov programu Microsoft Office Word 2007, použite nasledujúci postup:

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Doplnky.

 3. V zozname Spravovať kliknite na položku Vypnuté položky a potom na tlačidlo Prejsť.

 4. Kliknite na položku Preddefinované prvky.dotx a kliknite na tlačidlo Povoliť.

 5. Znova spustite program Word.

Práca s hlavičkami a pätami v dokumente bez sekcií

V jednoduchom dokumente bez sekcií môžete hlavičky a päty pridať, zmeniť a odstrániť. Ak si nie ste istí, či dokument obsahuje sekcie, kliknite v stavovom riadku na položku Koncept. Na karte Domov v skupine Hľadať kliknite na príkaz Prejsť na. Kliknite na položku Sekcia a klikaním na tlačidlo Ďalej vyhľadajte zlomy sekcie v dokumente.

Vloženie alebo zmena hlavičiek a piat

Do dokumentu môžete vložiť hlavičky a päty a jednoducho zmeniť návrhy hlavičiek a piat. Alebo môžete vytvoriť svoje vlastné hlavičky a päty s logom spoločnosti a vlastným vzhľadom a uložiť nové hlavičky a päty do galérie.

Vloženie rovnakých hlavičiek a piat do celého dokumentu

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Word Ribbon Image

 2. Kliknite na požadovaný návrh hlavičky alebo päty

  Hlavička alebo päta sa vloží na všetky strany dokumentu.

  Poznámka   Podľa potreby môžete formátovať text v hlavičke alebo päte vybratím daného textu a použitím možností formátovania na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Vloženie textu alebo grafických prvkov do hlavičky alebo päty a uloženie do galérie

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Word Ribbon Image

 2. Kliknite na položku Upraviť hlavičku alebo Upraviť pätu.

 3. Vložte text alebo grafické prvky.

 4. Ak chcete do galérie hlavičiek a piat uložiť hlavičku alebo pätu, ktorú ste vytvorili, vyberte text alebo grafické prvky v hlavičke alebo päte a kliknite na tlačidlo Uložiť výber ako novú hlavičku alebo na tlačidlo Uložiť výber ako novú pätu.

Zmena hlavičky alebo päty

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Word Ribbon Image

 2. Kliknite na návrh hlavičky alebo päty v galérii.

  Hlavička alebo päta sa zmení v celom dokumente.

Na začiatok stránky

Odstránenie hlavičky alebo päty z prvej strany

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Nastavenie strany a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 2. V dialógovom okne Hlavičky a päty začiarknite políčko Iné na prvej strane.

  Hlavička a päta sa odstráni z prvej strany dokumentu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie rôznych hlavičiek a piat na párnych a nepárnych stranách

Na nepárnych stranách môžete použiť napríklad nadpis dokumentu, zatiaľ čo na párnych stranách nadpis kapitoly.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Nastavenie strany a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 2. Začiarknite políčko Rôzne párne a nepárne.

  Teraz môžete vložiť hlavičku alebo pätu pre párne strany na párnu stranu a hlavičku alebo pätu pre nepárne strany na nepárnu stranu.

Na začiatok stránky

Zmena obsahu hlavičky alebo päty

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Word Ribbon Image

 2. Zmenu hlavičky alebo päty vykonajte výberom textu a jeho úpravou alebo použite možnosti miniatúrneho panela s nástrojmi. Môžete napríklad zmeniť typ písma, použiť tučný formát alebo použiť inú farbu písma.

  Tip   V zobrazení zobrazenie rozloženia pri tlači môžete rýchlo prepínať medzi hlavičkou alebo pätou a textom dokumentu. Stačí dvakrát kliknúť na neaktívne zobrazenú hlavičku alebo pätu alebo na neaktívne zobrazený text dokumentu.

Na začiatok stránky

Odstránenie hlavičiek a piat

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v dokumente.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Word Ribbon Image

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť hlavičku alebo na tlačidlo Odstrániť pätu.

  Hlavičky a päty sa odstránia z celého dokumentu.

Na začiatok stránky

Práca s hlavičkami a pätami v dokumente s viacerými sekciami

V dokumente so sekcia môžete do každej sekcie vložiť odlišné hlavičky a päty. Môžete tiež použiť rovnakú hlavičku alebo pätu pre všetky sekcie. Ak si nie ste istí, či dokument obsahuje sekcie, kliknite v stavovom riadku na položku Koncept. Na karte Domov v skupine Hľadať kliknite na príkaz Prejsť na. Kliknite na položku Sekcia a klikaním na tlačidlo Ďalej vyhľadajte zlomy sekcie v dokumente.

Ak chcete vytvoriť zlomy sekcií, kliknite v dokumente na miesta, na ktorých chcete sekciu vytvoriť. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

Vytvorenie odlišnej hlavičky alebo päty v časti dokumentu

 1. Kliknite v sekcii, v ktorej chcete vytvoriť odlišnú hlavičku alebo pätu.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Word Ribbon Image

 3. Kliknite na položku Upraviť hlavičku alebo Upraviť pätu.

 4. Na karte Hlavičky a päty v skupine Navigácia kliknite na tlačidlo Prepojiť na predchádzajúce Button image, čím sa odstráni prepojenie medzi hlavičkou a pätou v novej a predchádzajúcej sekcii.

  Program Microsoft Office Word 2007 nezobrazuje informáciu Rovnaké ako predchádzajúce v pravom hornom rohu hlavičky alebo päty.

 5. Pre túto sekciu zmeňte existujúcu hlavičku alebo pätu alebo vytvorte novú hlavičku alebo pätu.

Na začiatok stránky

Použitie rovnakých hlavičiek a piat vo všetkých sekciách dokumentu

 1. Dvakrát kliknite na hlavičku alebo pätu, ktorá má byť rovnaká ako hlavička alebo päta v predchádzajúcej sekcii.

 2. Na karte Hlavičky a päty v skupine Navigácia klikaním na tlačidlo Predchádzajúce alebo Ďalšie Button image prejdite na hlavičku alebo pätu, ktorú chcete zmeniť.

 3. Kliknite na tlačidlo Prepojiť na predchádzajúce Button image, čím sa hlavička alebo päta v aktuálnej sekcii znova prepojí na hlavičku alebo pätu v predchádzajúcej sekcii.

 4. Program Office Word 2007 zobrazí otázku, či chcete odstrániť hlavičku a pätu a vytvoriť prepojenie na hlavičku a pätu v predchádzajúcej sekcii. Kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Vytvorenie rôznych hlavičiek a piat na párnych a nepárnych stranách

Na nepárnych stranách môžete použiť napríklad nadpis dokumentu, zatiaľ čo na párnych stranách nadpis kapitoly.

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Hlavička a päta na položku Hlavička alebo na položku Päta.

  Word Ribbon Image

 2. Kliknite na položku Upraviť hlavičku alebo Upraviť pätu.

 3. Na karte Hlavičky a päty začiarknite v skupine Možnosti políčko Rôzne párne a nepárne.

 4. Podľa potreby klikajte v skupine Navigácia na tlačidlo Predchádzajúce alebo Ďalšie Button image, čím prejdete do oblasti párnej alebo nepárnej hlavičky alebo päty.

 5. Vytvorte hlavičku alebo pätu pre nepárne strany v oblasti Hlavička nepárnych strán alebo Päta nepárnych strán. Vytvorte hlavičku alebo pätu pre párne strany v oblasti Hlavička párnych strán alebo Päta párnych strán.

Na začiatok stránky

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk