Vloženie alebo vytvorenie tabuľky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Informácie o pridávaní buniek, riadkov alebo stĺpcov do tabuľky nájdete v časti Pridanie bunky, riadka alebo stĺpca do tabuľky.

Obsah tohto článku

Vloženie tabuľky

Vytvorenie tabuľky

Vytvorenie tabuľky v inej tabuľke

Informácie o kontextových kartách Nástroje tabuliek

Vloženie tabuľky

V programe Microsoft Office Word 2007 môžete vložiť tabuľku tak, že vyberiete niektorú z už predformátovaných tabuliek (aj so vzorovými údajmi), alebo vyberiete požadovaný počet riadkov a stĺpcov. Môžete vložiť tabuľku do dokumentu, alebo vložiť jednu tabuľku do inej a vytvoriť tak zložitejšiu tabuľku.

Použitie šablón tabuliek

Ak chcete vložiť tabuľku vychádzajúcu z galérie predformátovaných tabuliek, môžete použiť šablóny tabuliek. Šablóny tabuliek obsahujú vzorové údaje, ktoré vám pomáhajú predstaviť si, ako bude tabuľka vyzerať po pridaní údajov.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Na karte Vložiť v časti Tabuľky kliknite na položku Tabuľka, ukážte na možnosť Rýchle tabuľky a potom kliknite na požadovanú šablónu.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 3. Nahraďte údaje v šablóne požadovanými údajmi.

Použitie ponuky Tabuľka

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Na karte Vložiť v časti Tabuľky kliknite na položku Tabuľka a v časti Vložiť tabuľku vyberte požadovaný počet riadkov a stĺpcov.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

Použitie príkazu Vložiť tabuľku

Pred vložením tabuľky do dokumentu môžete použiť príkaz Vložiť tabuľku na výber rozmerov a formátu tabuľky.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na príkaz Vložiť tabuľku.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 3. V časti Veľkosť tabuľky zadajte počet stĺpcov a riadkov.

 4. V časti Automatické prispôsobovanie vyberte možnosti nastavenia veľkosti tabuľky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie tabuľky

Tabuľku môžete vytvoriť navrhnutím požadovaných riadkov a stĺpcov alebo konvertovaním textu na tabuľku.

Nakreslenie tabuľky

Môžete navrhnúť aj zložitejšiu tabuľku, napríklad tabuľku, ktorá obsahuje bunky rôznej výšky, alebo tabuľku s rôznym počtom stĺpcov v riadku.

 1. Kliknite na miesto, kde chcete vytvoriť tabuľku.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na príkaz Nakresliť tabuľku.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

  Ukazovateľ sa zmení na ceruzku.

 3. Ak chcete definovať vonkajšie okraje tabuľky, nakreslite obdĺžnik. Potom v obdĺžniku nakreslite čiary stĺpcov a riadkov.

  how to draw table

 4. Ak chcete vymazať riadok alebo blok riadkov, prejdite do časti Nástroje tabuľky a potom na karte Návrh v časti Kresliť orámovanie kliknite na položku Guma.

 5. Kliknite na čiaru, ktorú chcete vymazať. Ak chcete vymazať celú tabuľku, pozrite si tému Odstránenie tabuľky alebo vymazanie jej obsahu.

 6. Keď skončíte s kreslením tabuľky, kliknite na bunku a začnite písať alebo vložte grafický prvok.

Konvertovanie textu na tabuľku

 1. Vložte znaky oddeľovača , ako sú napríklad čiarky alebo tabulátory  na vyznačenie, kde sa má text rozdeliť na stĺpce. Použitím značiek odsekov vyznačte, kde má začať nový riadok.

  Napríklad v zozname s dvoma slovami v riadku vložte za prvé slovo čiarku alebo tabulátor, čím vytvoríte tabuľku pozostávajúcu z dvoch stĺpcov.

 2. Vyberte text, ktorý chcete konvertovať.

 3. Na karte Vložiť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka a potom kliknite na položku Konvertovať text na tabuľku.

  Snímka obrazovky s upozornením o prichádzajúcom hovore

 4. V dialógovom okne Konvertovať text na tabuľku kliknite v časti Oddeľovače textu na oddeľovač, ktorý ste použili v texte.

  Vyberte všetky ostatné požadované možnosti.

Na začiatok stránky

Vytvorenie tabuľky v inej tabuľke

Tabuľky, ktoré sa nachádzajú v iných tabuľkách, sa nazývajú vnorené tabuľky. Často sa používajú pri návrhu webových stránok. Ak si webovú stránku predstavíte ako jednu veľkú tabuľku, ktorá obsahuje ďalšie tabuľky s textom a grafickými objektmi v rôznych bunkách tabuľky, môžete vytvoriť rozloženie jednotlivých častí stránky.

Vnorenú tabuľku môžete vložiť kliknutím na bunku a použitím ľubovoľnej metódy na vloženie tabuľky, alebo ju môžete na požadovanom mieste navrhnúť.

Poznámka : Môžete tiež kopírovať existujúcu tabuľku a prilepiť ju do inej tabuľky.

Na začiatok stránky

Informácie o kontextových kartách Nástroje tabuliek

Pri práci na návrhu a rozložení tabuľky je potrebné vedieť, kde sa na páse Nástroje tabuliek nachádzajú kontextové karty NávrhRozloženie. Karty NávrhRozloženie sa zobrazujú iba po kliknutí do tabuľky a zobrazujú sa v hornej časti obrazovky na páse s nástrojmi.

Pridanie bunky, riadka alebo stĺpca do tabuľky

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×