Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows môžete pridávať videá a zvukové súbory a oživiť tak prezentácie v programe PowerPoint. V programe PowerPoint môžete dokonca priamo zaznamenávať zvukové súbory.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Pridanie videa zo siete

Webové video môžete pridávať z komunít na zdieľanie videí, ako je napríklad YouTube, alebo z vkladacieho kódu videa.

 1. Prejdite v prezentácii na oblasť obsahu snímky, do ktorej chcete vložiť video.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N, V. Budete počuť: „Online video.“

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Vloženie videa.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  Pridanie videa z lokality zdieľania

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Search <názov komunity>“ (Vyhľadávanie v komunite <názov komunity>).

  2. Zadajte hľadané výrazy a stlačte kláves Enter. Otvorí sa výber videa a zameranie sa presunie na prvé video.

  3. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve názov videa, ktoré chcete pridať, a stlačte kláves Enter.

  Pridanie videa z vkladacieho kódu

  1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Paste embed code here“ (Sem prilepte vkladací kód).

  2. Prilepte vkladací kód a stlačte kláves Enter.

Pridanie videa z vášho zariadenia

K prezentácii môžete pridať aj video z počítača.

 1. Prejdite v prezentácii na oblasť obsahu snímky, do ktorej chcete vložiť video.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N, V. Budete počuť: „Online video.“

 3. Stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Video on my PC“ (Video v mojom počítači).

 4. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno systému Windows Vložiť video a zameranie bude na priečinku Dokumenty. Ozve sa: „File name, editable, edit“ (Názov súboru, upraviteľné, upraviť).

 5. Prejdite na požadovaný videosúbor, ktorý chcete pridať, alebo zadajte cestu k súboru, a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak je potrebné prejsť na možnosti formátovania videa, stlačte kláves Alt, J a P. Ozve sa: „Format tab“ (Karta Formát). Na prechádzanie možnosťami vedľajšej ponuky použite kláves Tab.

  Tip : Táto ponuka je k dispozícii len po vybratí videa. Ak ste video nevybrali a stlačíte klávesy Alt, J a P, ozve sa „Alt, J, P“, no nezobrazí sa žiadna ponuka. Ak chcete presunúť kurzor späť na snímku, stlačte kláves Esc.

 7. Ak je potrebné prejsť na možnosti prehrávania videa, stlačte kláves Alt, J a N. Ozve sa: „Playback tab“ (Karta Prehrávanie).

Pridanie zvukového súboru zo zariadenia

Do prezentácie je možné pridávať zvukové súbory zo zariadenia.

 1. Prejdite v prezentácii na snímku, do ktorej chcete vložiť zvukový súbor.

 2. Stlačením klávesov Alt + Ť otvorte ponuku Vložiť. Ozve sa: „Audio on my PC“ (Zvuk v mojom počítači).

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „File name, editable, edit“ (Názov súboru, upraviteľné, upraviť). Otvorí sa dialógové okno systému Windows Vložiť zvuk.

 4. Prejdite na požadovaný zvukový súbor, ktorý chcete pridať, alebo zadajte cestu k súboru. Ak chcete vybrať súbor, stlačte medzerník.

 5. Súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

 6. Ak je potrebné prejsť na možnosti formátovania zvukového súboru, na karte Vložiť stlačte kláves Alt, J a P. Ozve sa: „Karta Formát.“ Na prechádzanie možnosťami vedľajšej ponuky použite kláves Tab.

  Tip : Táto ponuka je k dispozícii len po vybratí zvukového súboru. Ak ste zvukový súbor nevybrali a stlačíte klávesy Alt, J a P, ozve sa „Alt, J, P“ (Alt, J, P), no nezobrazí sa žiadna ponuka. Ak chcete presunúť kurzor späť na snímku, stlačte kláves Esc.

 7. Ak je potrebné prejsť na možnosti prehrávania zvukového súboru, na karte Vložiť stlačte kláves Alt, J a P. Ozve sa: „Playback tab“ (Karta Prehrávanie).

Záznam zvukového súboru v PowerPointe

Priamo v aplikácii PowerPoint môžete zaznamenávať zvukové súbory.

 1. Prejdite v prezentácii na snímku, do ktorej chcete vložiť zvukový súbor.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N, V a R. Ozve sa: „Record sound window, name, editing“ (Okno záznamu zvuku, názov, úpravy).

 3. Zadajte názov zvukového záznamu.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Button“ (Tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „OK button“ (Tlačidlo OK).

 5. Zaznamenajte zvuk a po skončení stlačte kláves Enter. Zvukový súbor sa vloží do snímky.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V programe PowerPoint 2016 pre Mac môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS do prezentácie vložiť zvuk alebo video.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Pridanie videa z vášho zariadenia alebo siete

Oživte svoju prezentáciu pridaním videosúboru.

 1. V normálnom zobrazení snímky, na ktorú chcete pridať videosúbor, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty pása s nástrojmi.

 2. Na páse s nástrojmi stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Insert tab“ (Karta Vložiť). Stlačte kombináciu klávesov Control + Options + medzerník. Ozve sa: „Insert, selected“ (Vložiť, vybrané).

 3. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Video menu button“ (Tlačidlo ponuky Video). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. V ponuke videa stláčajte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Movie from file“ (Film zo súboru). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa názov momentálne vybratého súboru.

 5. Ak chcete videosúbor vyhľadať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov videa, ktoré chcete na snímku vložiť.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pridanie zvukového súboru

Pridajte zvukový súbor z umiestnenia súboru alebo si ho v aplikácii PowerPoint 2016 pre Mac rýchlo nahrajte.

 1. V normálnom zobrazení snímky, ktorej chcete pridať videosúbor, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty pása s nástrojmi.

 2. Na páse s nástrojmi stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Insert tab“ (Karta Vložiť).

 3. Na karte Vložiť stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Audio menu button“ (Tlačidlo ponuky Zvuk). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 4. V ponuke zvuku stláčajte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať zvukový súbor v priečinku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Audio from file“ (Zvuk zo súboru), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa názov momentálne vybratého súboru.

   Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov zvukového súboru, ktorý chcete vložiť na snímku. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  • Ak chcete zvukový súbor nahrať ihneď, v ponuke zvuku stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Record audio“ (Zaznamenať zvuk), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „<predvolený názov nahrávky>, Name“ (<predvolený názov nahrávky>, názov).

   Zadajte názov nahrávky. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Record button“ (tlačidlo Zaznamenať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press record button“ (Stlačte kláves Zaznamenať). Spustí sa zaznamenávanie.

   Nahrajte svoj zvukový súbor. Po dokončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Stop button“ (tlačidlo Zastaviť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press stop button“ (Stlačte tlačidlo zastavenia). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×