Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete, aby používatelia mohli pridať ďalšie stĺpce do tabuľky, môžete použiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku v šablóne formulára programu Microsoft Office InfoPath.

Obsah tohto článku

Kedy sa má použiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Možnosti používateľa

Informácie týkajúce sa kompatibility

Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky

Tipy na rozloženie

Kedy sa má použiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Ak chcete údaje zadané alebo zobrazené v štruktúrovanom tabuľkovom formáte a ak chcete používateľom umožniť pridať ďalšie stĺpce údajov, ak je to potrebné, použite vodorovnú opakujúcu sa tabuľku. Môžete napríklad použiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku na zhromažďovanie údajov o predaji pre každý štvrťrok. Ak v šablóne formulára je prepojený na databázu, môžete použiť aj vodorovnú opakujúcu sa tabuľku na zobrazenie alebo prácu so záznamami z databázy.

Vodorovná opakujúca sa tabuľka obsahuje opakujúca sa sekcia vo vnútri tabuľka rozloženia. Opakujúcej sa sekcie má opakovať vodorovne nastavenie zapnuté, ktorý simuluje stĺpca v tabuľke.

V nasledujúcom príklade používatelia môžu pridávať ďalšie stĺpce v tabuľke, ak chcete zaznamenať údaje o predaji pre rozličné štvrťroky.

Údaje o predaji zadané do vodorovnej opakujúcej sa tabuľky vo formulári

Vodorovnej opakujúcej sa tabuľky sa skladá z dvoch častí:

 • Hlavičky stĺpcov    Ak chcete vložiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku na novom, prázdnu šablónu formulára, hlavička stĺpca sa predvolene nachádza. Zvyčajne sa pomocou tohto stĺpca zadajte menovky, ktoré sa zobrazia na ľavej strane tabuľky. Ak nepotrebujete tieto menovky, kliknite pravým tlačidlom myši do stĺpca, v kontextovej ponuke ukážte na Odstránenie a potom kliknite na položku stĺpce.

 • Stĺpec údajov    Stĺpec údajov je stĺpec, ktorý môžete "opakovať" vo formulári viackrát podľa potreby. Ako návrhár, zvyčajne vidieť iba jeden stĺpec v režim návrhu pri vložení vodorovnú opakujúcu sa tabuľku. Osoby vyplnením formulára, ktorý je založený na šablóne formulára, však, môžete pridať viacero stĺpcov vo formulári, stlačením kombinácie klávesov CTRL + ENTER, kliknutím na príkazy v kontextovej ponuke alebo kliknutím na text s pokynmi vložiť položku vo formulári, ktorý môžete prispôsobiť.

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné vodorovnej opakujúcej sa tabuľky, ale slúžia na iné účely. Ak neviete, ktoré tieto ovládacie prvky najlepšie funguje v šablóne formulára, nájdete v nasledujúcom zozname:

Opakujúce sa tabuľky    Ak chcete, aby používatelia mohli pridať viac riadkov do tabuľky namiesto viacerých stĺpcov, použite namiesto vodorovnú opakujúcu sa tabuľku opakujúca sa tabuľka.

Opakujúca sa sekcia    Ak chcete vytvoriť sekcie, ktoré môžu používatelia vložiť vo formulári viackrát (napríklad záznam v databáze), použite opakujúcej sa sekcie alebo iného ovládacieho prvku opakujúcej sa. Keď používatelia vložia opakujúcej sa sekcie do formulára, jednotlivé sekcie sa vložia zvislo, alebo jeden po druhom, po dĺžke formulára. Toto správanie sa líši od opakujúcej sa sekcie v vodorovnú opakujúcu sa tabuľku, kde sú jednotlivé sekcie vkladané vodorovne alebo vedľa seba, vo formulári.

Top of Page

Možnosti používateľa

Tlačidlo kontextovej ponuky sa zobrazí pri každom premiestnení ukazovateľa na stĺpec vo vodorovnej opakujúcej sa tabuľky. Používatelia kliknite na toto tlačidlo sa zobrazí kontextová ponuka príkazov na vkladanie alebo odstraňovanie stĺpca.

Kontextová ponuka pre vodorovnú opakujúcu sa tabuľku

Používateľov môžete tiež vložiť nový stĺpec kliknutím na položku Vložiť text, ktorý sa zobrazí pod vodorovnú opakujúcu sa tabuľku vo formulári. Môžete upraviť alebo odstrániť tento text pri návrhu šablóny formulára. Stĺpce, ktoré presahujú šírku tabuľky rozloženia, ktorá obsahuje ovládací prvok opakujúcej sa sekcie sa zalomí do ďalšieho riadka.

Top of Page

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri návrhu šablóny formulára v programe InfoPath môžete navrhnúť šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Pri návrhu šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom vodorovnej opakujúcej sa tabuľky ovládacie prvky nie sú k dispozícii na pracovnej table Ovládacie prvky, pretože ich nie je možné zobraziť vo webovom prehliadači.

Top of Page

Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky

Postup pri vkladaní vodorovnej opakujúcej sa tabuľky sa mierne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze alebo na inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad vodorovnej opakujúcej sa tabuľky po presunutí kurzora nad ním v režime návrhu.

Vybratá opakujúca sa sekcia vo vodorovnej opakujúcej sa tabuľke

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo s väzbou v poriadku, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín, ktoré sa zobrazujú v hierarchické zobrazenie na pracovnej table Zdroj údajov. Vodorovnej opakujúcej sa tabuľky sú obvykle viazané na opakujúce sa skupiny v zdroji údajov šablóny formulára, hoci môže byť tiež viazané na opakujúce sa polia.

V nasledujúcom príklade tabuľkou v šablóne formulára viazaný štvrťroku opakujúcou sa skupinou na pracovnej table Zdroj údajov. Ovládacie prvky textových polí v tabuľke – Golf, tenis a Windsurfing – sú viazané na polia, ktoré sú súčasťou štvrťroku opakujúcou sa skupinou.

Vzťah medzi vodorovnou opakujúcou sa tabuľkou v šablóne formulára a opakujúcou sa skupinou v zdroji údajov

Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky do šablóny nového, prázdneho formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V InfoPathe je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky, kliknite na položku Vodorovnej opakujúcej sa tabuľke.

 4. Do poľa počet riadkov zadajte počet riadkov, ktoré sa má tabuľka predvolene.

 5. Vodorovnej opakujúcej sa tabuľky sa vytvorí textové pole v každom riadku stĺpca údajov. Textové pole konvertovať na iný typ ovládacieho prvku, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, ktoré chcete konvertovať, v kontextovej ponuke ukážte na príkaz Zmeniť a potom kliknite na položku Ovládací prvok, ktorý chcete.

Vloženie vodorovnej opakujúcej sa tabuľky do šablóny formulára, ktorý je založený na existujúcom zdroji údajov

Ak návrh šablóny formulára na existujúci súbor Extensible Markup Language (XML), databázy alebo webovej služby, program InfoPath pochádza polia a skupiny na pracovnej table Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete vložiť vodorovnú opakujúcu sa tabuľku presunutím opakujúcej sa skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením vodorovnej opakujúcej sa tabuľky z pracovnej tably Ovládacie prvky namiesto toho, ako je popísané v nasledujúci postup:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Under Insert controls, click Horizontal Repeating Table.

 4. On the first page of the Repeating Table Binding Wizard, click the data source that you want to use in the Data source list, and then click the repeating group Obrázok ikony that you want to bind the table rows to.

  Tip: Ak chcete vytvoriť novú skupinu opakujúcej sa, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu, do ktorej chcete pridať opakujúcu sa skupinu, v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať a potom v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny Zadajte vlastnosti pre opakujúce sa skupiny.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na druhej strane sprievodcu Opakujúca sa tabuľka viazanie, dvakrát kliknite na polia v zozname viazanie údajov, ktoré chcete pridať ako stĺpce v tabuľke.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nové pole v zozname viazanie údajov, kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu, do ktorého vodorovnej opakujúcej sa tabuľky je povinná, v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať a potom v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny Zadajte vlastnosti pre pole.

 7. Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov, vyberte stĺpec v zozname riadky v tabuľke a potom kliknite na položku Premiestniť pred sekciu alebo Premiestniť za.

Top of Page

Tipy na rozloženie

Use the following tips to help you refine the appearance, size, and other aspects of a horizontal repeating table and the controls within it:

 • Odvolanie, že vodorovnú opakujúcu sa tabuľku pozostáva z opakujúcej sa sekcie v tabuľke rozloženia. Pravý okraj tabuľky rozloženia definuje bod akou stĺpcov v tabuľke Zalomiť do ďalšieho riadka, keď používatelia vložiť ďalšie stĺpce. Na ovládanie obtekania stĺpec, môžete presunúť na pravý okraj bunky tabuľky rozloženia, ktorá ohraničuje ovládacieho prvku opakujúcej sa sekcie doprava alebo doľava.

 • Vodorovnej opakujúcej sa tabuľky môžu byť užitočné pre potreby tlače. Stĺpce v ovládacom prvku Zalomiť ďalší riadok v šablóne formulára tak, že všetky údaje v tabuľke sa vytlačí. Ak však v šablóne formulára je určená predovšetkým na zobrazovanie na obrazovke, zvážte umiestnenie vodorovnú opakujúcu sa tabuľku vo vnútri oblasť posúvania v šablóne formulára. Týmto spôsobom, ak používatelia zadávať veľkého množstva údajov vodorovnej opakujúcej sa tabuľky sa dali posúvať zobrazenie namiesto toho, aby všetko vo formulári.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých textových polí naraz, vyberte bloky textu, ktorého veľkosť chcete zmeniť, stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER, kliknite na kartu veľkosť a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Resize the text boxes on your form template to accommodate the length of the text that you expect users to type in them.

 • To change the border or color of several text boxes at once, select the text boxes that you want to change, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To customize the text that appears in a text box, use the Font and Font Size boxes on the Formatting toolbar. To change the font and font size for all of the text boxes on your form template at once, select the text box that contains the formatting that you want, and then click Apply Font to All Text Box Controls on the Format menu.

 • To see what your text boxes will look like with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when users fill it out.

Top of Page

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×