Vloženie vodorovnej oblasti

Ak chcete v šablóne formulára programu Microsoft Office InfoPath umiestniť dve oblasti vedľa seba, môžete použiť vodorovnú oblasť. Pri zmene veľkosti formulárov založených na šablóne formulára sa vodorovná oblasť zväčšuje alebo zmenšuje, aby vyplnila dostupný priestor.

Obsah tohto článku

Kedy použiť vodorovnú oblasť

Požiadavky na kompatibilitu

Vloženie vodorovnej oblasti

Tipy na rozloženie

Kedy použiť vodorovnú oblasť

Vodorovnú oblasť je vhodné použiť, keď chcete usporiadať množinu súvisiacich ovládacích prvkov do vodorovnej podoby. Ak vedľa seba umiestnite viacero vodorovných oblastí, tieto oblasti sa pri zmene veľkosti obrazovky zalomia do ďalšieho riadka.

Keď vložíte do šablóny formulára vodorovnú oblasť, vkladáte do nej vlastne prázdny kontajner. Ak má byť takáto oblasť užitočná, musíte do nej vložiť ďalšie ovládacie prvky. Tieto ovládacie prvky môžu zahŕňať textové polia, zoznamy alebo sekcie. Nasledujúci príklad zobrazuje dve vodorovné oblasti v režime návrhu.

Vodorovné oblasti obsahujúce označenia a textové polia

Na podobné usporiadanie ovládacích prvkov môžete použiť aj tabuľky rozloženia. Dve textové polia môžete napríklad umiestniť vedľa seba tak, že budú v rôznych bunkách tabuľky. Bunky v tabuľkách rozloženia sa však pri zmene veľkosti obrazovky nezalamujú do ďalšieho riadka ako vodorovné oblasti. Pri zmene veľkosti sa iba skryjú ovládacie prvky v bunke.

V nasledujúcom príklade sa polia Meno a E-mailová adresa zobrazujú vedľa seba v samostatných vodorovných oblastiach formulára.

Ikona na odpovedanie správu

Ak však používateľ zmení veľkosť okna, vodorovné oblasti sa automaticky presunú do ďalšieho riadka, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Vodorovné oblasti po zmene veľkosti okna

Tip: Okraje vodorovnej oblasti predvolene nie sú vo formulári viditeľné. Ak chcete, aby sa okolo vašej oblasti zobrazoval obrys, môžete ju orámovať pomocou dialógového okna Orámovanie a podfarbenie.

Súvisiace ovládacie prvky

InfoPath obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú podobné vodorovným oblastiam, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov je najvhodnejší pre vašu šablónu formulára, nájdete v nasledujúcom zozname.

 • Posuvná oblasť    Ak chcete, aby oblasť obsahovala posúvače, ktoré umožnia používateľom posúvaním zobraziť informácie, ktoré sú mimo zobrazenia, použite namiesto vodorovnej oblasti posuvnú oblasť.

 • Sekcia    Ak nepotrebujete, aby sa oblasť pri zmene veľkosti formulára zalamovala, môžete použiť namiesto vodorovnej oblasti sekciu. Rozdiel medzi sekciami a vodorovnými oblasťami je ten, že prvé sú viazané na skupiny v zdroji údajov, zatiaľ čo druhé sú neviazanými ovládacími prvkami.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Pri navrhovaní šablóny formulára môžete navrhnúť šablónu formulára kompatibilnú s prehliadačom. Pri navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehliadačom nie sú na pracovnej table Ovládacie prvky k dispozícii ovládacie prvky vodorovnej oblasti, pretože ich vo webovom prehliadači nie je možné zobraziť.

Na začiatok stránky

Vloženie vodorovnej oblasti

Vodorovné oblasti sa používajú iba na účely rozloženia, preto nie sú viazané na polia alebo skupiny v zdroji údajov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Vodorovná oblasť.

 4. Ak chcete pridať do vodorovnej oblasti ovládacie prvky, presuňte požadovaný ovládací prvok z pracovnej tably Ovládacie prvky do vodorovnej oblasti.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Vzhľad, veľkosť a ďalšie aspekty vodorovnej oblasti a ovládacích prvkov, ktoré obsahuje, môžete vylepšiť pomocou nižšie uvedených tipov.

 • Ak chcete zmeniť farbu orámovania alebo pozadia vodorovnej oblasti, vyberte požadovanú oblasť. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy v dialógovom okne Orámovanie a podfarbenie.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť viacerých vodorovných oblastí súčasne, vyberte ich, stlačte kombináciu klávesov ALT + ENTER a potom vykonajte potrebné úpravy v dialógovom okne Vlastnosti (viacnásobný výber).

 • InfoPath predvolene vkladá vodorovné oblasti na šírku zodpovedajúcu šírke vytlačenej strany. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Zobraziť vlastnosti. Na karte Všeobecné v časti Nastavenie rozloženia začiarknite políčko Použiť vlastnú šírku rozloženia pre túto šablónu formulára a do poľa Vlastná šírka rozloženia zadajte požadované číslo.

 • Ak určíte vlastnú šírku rozloženia pre vodorovné oblasti, skontrolujte, či nie je širšia než oblasť tlače pre šablónu formulára. Ak chcete rýchlo zistiť, akú šírku má vytlačená strana a či sa zmestí obsah šablóny formulára na stranu, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Sprievodca šírkou strany. Po kliknutí na tento príkaz sa na pravej strane obrazovky zobrazí prerušovaná zvislá vodiaca čiara. Táto vodiaca čiara označuje pravý okraj tlačenej strany na základe predvoleného nastavenia tlačiarne, ktorú používa váš počítač.

 • Rozstupy v horizontálnej oblasti aj okolo nej môžete spresniť zmenou odsadenia, čo je požadovaná veľkosť medzery obklopujúcej obsah oblasti, alebo môžete zmeniť okraje, ktoré predstavujú veľkosť medzery medzi orámovaním oblasti a okolitým textom alebo ovládacími prvkami v šablóne formulára. Ak chcete prispôsobiť rozstupy pre konkrétnu vodorovnú oblasť, dvakrát na ňu kliknite. V dialógovom okne Vlastnosti vodorovnej oblasti kliknite na kartu Veľkosť a potom upravte okraj a odsadenie podľa potreby.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×