Animácie, video a zvuk

Vloženie videa z lokality YouTube alebo z inej lokality

Vloženie videa z lokality YouTube alebo z inej lokality

V programe PowerPoint pre Office 365 alebo PowerPoint 2019 môžete do snímky vložiť webové video zo služby YouTube alebo Vimeo.

V programe PowerPoint pre Office 365 verzie 1907 alebo novšej môžete vložiť aj videá zo služby Microsoft Stream, videoslužby pre veľké podniky – ľudia v organizácii tu môžu nahrávať, zobrazovať a zdieľať videá medzi sebou.

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Tip: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with video!

Vloženie webového videa

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na požadované video.

 2. Skopírujte URL adresu webovej stránky z panela s adresou v prehliadači.

 3. Prejdite späť do programu PowerPoint a vyberte snímku, do ktorej chcete umiestniť video.

 4. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Video > Online video.

 5. Do dialógového okna Online video prilepte URL adresu, ktorú ste skopírovali v kroku 2.

 6. Vyberte položku Vložiť.

Prehrávanie videa

Ak sa video vloží úspešne, môžete ho prehrať v normálnom zobrazení alebo zobrazení prezentácie. 

 • V normálnom zobrazení sa na videu zobrazí tlačidlo Prehrať.

 • V zobrazení prezentácie môžete pracovať s videami rovnako ako vo webovom prehliadači.

 • Pri predvolených nastaveniach sa videá zo služieb YouTube a Vimeo prehrávajú v „postupnosti kliknutí“. Video môžete prehrať bez kliknutia na tlačidlo Prehrať. Stačí stlačiť medzerník a prejdete na ďalší krok vo vašej postupnosti kliknutí.

Riešenie problémov

Nie všetky online videá z týchto lokalít je možné vložiť. Na lokalite s videami skontrolujte, či je určité video možné vložiť. 

V počítači musí byť nainštalovaný prehliadač Internet Explorer 11

Na prehrávanie videí v programe PowerPoint musí byť vo vašom počítači nainštalovaný prehliadač Internet Explorer 11. Nemusíte ho používať na prehliadanie webu, stačí ho mať nainštalovaný, pretože program PowerPoint potrebuje jeho technológiu na prehrávanie videí v systéme Windows. 

Ak používate operačný systém Windows 10, prehliadač Internet Explorer 11 už máte nainštalovaný. Ak používate staršiu verziu systému Windows, pokyny nájdete na stránke so súbormi na stiahnutie pre prehliadač Internet Explorer

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Podmienky používania a zásady ochranu osobných údajov

Vimeo:

YouTube:

Microsoft Stream:

SlideShare.net:

V programe PowerPoint 2016 môžete vložiť online video pomocou vkladacieho kódu alebo vyhľadať video podľa názvu. Potom ho môžete prehrať v prezentácii.

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Vloženie online videa pomocou „vkladacieho“ kódu

 1. Na lokalite YouTube alebo Vimeo nájdite video, ktoré chcete vložiť.

 2. Pod rámom videa kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Vložiť. (Ak nekliknete na položku Vložiť, skopírujete nesprávny kód.)

  Kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Vložiť
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vkladací kód iFrame a kliknite na položku Kopírovať.

  Kopírovanie vloženého kódu iCode

  Ak sa zvýraznený text, ktorý kopírujete, začína na „http“, ZASTAVTE SA. Kopírujete nesprávny kód. Vráťte sa na krok 2 a kliknite na položku Vložiť:

  Ak chcete, aby tento proces fungoval správne, kód, ktorý používate pri vkladaní videa, musí začať výrazom iFrame alebo <objekt.
  Ak sa vkladací kód začína reťazcom http, vloženie videa nebude úspešné.
 4. V programe PowerPoint kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať video.

 5. Na karte Vložiť kliknite na položky Video > Online Video.

 6. Do poľa Z vkladacieho kódu videa prilepte vkladací kód a potom kliknite na šípku.

  Zobrazí možnosť vloženia videa v PowerPointe
 7. Obdĺžnik videa sa umiestni na snímku a podľa potreby ho môžete presúvať a meniť jeho veľkosť. Ukážku videa na snímke zobrazíte tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na obdĺžnik videa, vyberiete položku Ukážka a potom vo videu kliknete na tlačidlo Prehrať.

  Poznámka:  Ak sa video nevloží správne, prekontrolujte, či ste nainštalovali požadované aktualizácie balíka Office.

Vyhľadávanie videa z lokality YouTube podľa názvu

 1. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položky Video > Online Video.

  Tlačidlo na páse s nástrojmi slúžiace na vloženie online videa v PowerPointe
 3. Do poľa Hľadať na YouTube zadajte názov videa, ktoré chcete vložiť, a stlačte kláves Enter.

 4. Z výsledkov vyhľadávania vyberte video a kliknite na položku Vložiť.

 5. Obdĺžnik videa sa umiestni na snímku a podľa potreby ho môžete presúvať a meniť jeho veľkosť. Ukážku videa na snímke zobrazíte tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na obdĺžnik videa, vyberiete položku Ukážka a potom vo videu kliknete na tlačidlo Prehrať.

  Poznámka:  Ak sa video nevloží správne, prekontrolujte, či ste nainštalovali požadované aktualizácie balíka Office.

Zobrazenie ukážky videa

 1. Keď sa na snímke zobrazí obdĺžnik s videom , vyberte ho, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Ukážka.

  Na videu sa zobrazí tlačidlo Prehrať.

 2. Kliknite na tlačidlo Prehrať na videu.

  Keďže video je na webovej lokalite, a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

V počítači musí byť nainštalovaný Internet Explorer 11

Na prehrávanie videí v programe PowerPoint musí byť vo vašom počítači nainštalovaný prehliadač Internet Explorer 11. Nemusíte ho používať na prehliadanie webu, stačí ho mať nainštalovaný, pretože program PowerPoint potrebuje jeho technológiu na prehrávanie videí v systéme Windows. 

Ak používate operačný systém Windows 10, prehliadač Internet Explorer 11 už máte nainštalovaný. Ak používate staršiu verziu systému Windows, pokyny nájdete na stránke so súbormi na stiahnutie pre prehliadač Internet Explorer

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Vloženie obsahu z lokality Slideshare.net

Na snímku v programe PowerPoint môžete vložiť obsah z lokality Slideshare.net, čo je webová lokalita na zdieľanie prezentácií, informačných grafík a dokumentov.

Na lokalite Slideshare.net má obsah, ktorý je možné vložiť niekam inam, tlačidlo Zdieľať. Toto tlačidlo otvorí okno, v ktorom môžete skopírovať vkladací kód pri vkladaní videa.

 1. Na lokalite Slideshare.net vyhľadajte obsah, ktorý chcete vložiť.

 2. Vyberte tlačidlo Zdieľať pod rámom obsahu.

  Kódy zdieľania sa zobrazia v ráme videa.

 3. Vyberte pole s názvom Vložiť.

  Celý text v poli sa vyberie.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a vyberte položku Kopírovať.

  Skopírovaný text obsahuje viac informácií, ako potrebujete, preto sa musí upraviť a znova skopírovať.

 5. Prilepte skopírovaný text do textového editora, ako je napríklad Word alebo Poznámkový blok.

 6. Vyberte časť textu, ktorá sa začína na < iframe src ... a končí na < / iframe >. Skopírujte tento text.

  Toto je vkladací kód, ktorý potrebujete na vloženie obsahu do programu PowerPoint.

 7. V programe PowerPoint prejdite na snímku, na ktorú chcete vložiť obsah.

 8. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Vložiť, vyberte položku Video a potom vyberte položku Online video.

  Otvorí sa dialógové okno Vloženie videa.

 9. Do poľa Z vkladacieho kódu videa prilepte vkladací kód a stlačte kláves Enter.

  Načítanie obsahu v programe PowerPoint môže chvíľu trvať. Potom sa na snímke zobrazí čierny štvorec.

 10. Ak chcete zobraziť obsah, vyberte tlačidlo Prezentácia Tlačidlo zobrazenia prezentácie na paneli úloh. v pravom dolnom rohu okna programu PowerPoint.

Požiadavky

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

V programe PowerPoint 2013 môžete vložiť video online a potom ho počas prezentácie prehrať.

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Poznámka: Ak chcete túto funkciu použiť, musíte používať počítačovú verziu programu PowerPoint 2013 a mať nainštalované aktualizácie balíka Office z apríla 2014 a používať IE 9 (MS12-037) alebo IE10 alebo novšiu verziu (odporúča sa). Môžete zobraziť úplný zoznam požiadaviek a podporovaných formátov.

Vyhľadávanie videa z lokality YouTube podľa názvu

 1. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položky Video > Online Video.

  Tlačidlo na páse s nástrojmi slúžiace na vloženie online videa v PowerPointe
 3. Do poľa Hľadať na YouTube zadajte názov videa, ktoré chcete vložiť, a stlačte kláves Enter.

  Toto je dialógové okno Vloženie online videa v PowerPointe 2013.
 4. Z výsledkov vyhľadávania vyberte video a kliknite na položku Vložiť.

 5. Obdĺžnik videa sa umiestni na snímku a podľa potreby ho môžete presúvať a meniť jeho veľkosť. Ukážku videa na snímke zobrazíte tak, že kliknite pravým tlačidlom myši na obdĺžnik videa, vyberiete položku Ukážka a potom vo videu kliknete na tlačidlo Prehrať.

  Poznámka:  Ak sa video nevloží správne, prekontrolujte, či ste nainštalovali požadované aktualizácie balíka Office.

 6. Prepnutím na kartu Prehrávanie na páse s nástrojmi môžete meniť spôsob a čas prehrávania videa:

  Na karte Prehrávanie na páse s nástrojmi v PowerPointe nájdete možnosti, pomocou ktorých môžete vybrať spôsob prehrávania.

  Podrobnosti o týchto možnostiach, ako je napríklad automatické spustenie videa alebo prehrávanie videa na celej obrazovke, nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa v prezentácii.

Zobrazenie ukážky videa

 1. Keď je obdĺžnik s videom na snímke, vyberte ho, a potom na páse s nástrojmi programu PowerPoint vyberte kartu Prehrávanie.

 2. Na ľavom konci karty Prehrávanie kliknite na tlačidlo Ukážka.

V počítači musí byť nainštalovaný Internet Explorer 11

Na prehrávanie videí v programe PowerPoint musí byť vo vašom počítači nainštalovaný prehliadač Internet Explorer 11. Nemusíte ho používať na prehliadanie webu, stačí ho mať nainštalovaný, pretože program PowerPoint potrebuje jeho technológiu na prehrávanie videí v systéme Windows. 

Ak používate operačný systém Windows 10, prehliadač Internet Explorer 11 už máte nainštalovaný. Ak používate staršiu verziu systému Windows, pokyny nájdete na stránke so súbormi na stiahnutie pre prehliadač Internet Explorer

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Požiadavky

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

Videá z lokality YouTube prestali fungovať v PowerPointe 2010.    Lokalita YouTube nedávno prestala podporovať Adobe Flash Player, ktorý PowerPoint 2010 používa na pozadí na prehrávanie videa z lokality YouTube po jeho vložení na snímku.

V dôsledku tejto zmeny už nie je možné prehrať video v programe PowerPoint 2010. Namiesto toho sa zobrazí táto chyba: 

Vložené Flash videá už nie sú podporované

Toto chybové hlásenie z lokality YouTube vysvetľuje, že už nepodporuje vložené Flash videá

K dispozícii sú dve alternatívne riešenia tohto problému. Kliknutím na hlavičku sekcie nižšie ju otvorte a pozrite si ďalšie podrobnosti.

Ak máte možnosť inovácie, odporúčame inovovať v rámci alternatívneho riešenia tohto problému, ktorý sa nedá opraviť:

 • Môžete inovovať z verzie Office 2010 na novšiu verziu, ktorá nepoužíva Adobe Flash Player na prehrávanie videí z lokality YouTube, a zbavíte sa tak problému, ktorý má PowerPoint 2010.

  Ak chcete využiť inováciu, musíte používať verziu Windowsu, ktorá podporuje vybratú verziu balíka Office. Office 2013 vyžaduje Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 alebo Windows 7. Office 2016 vyžaduje Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 alebo Windows 7 Service Pack 1.

  Ak chcete mať vždy najnovšiu verziu balíka Office, môžete sa stať predplatiteľom služieb Office 365. Po kliknutí môžete vyskúšať alebo kúpiť a porovnať predplatné a jednorazový nákup.

Ak momentálne nemáte možnosť inovácie programu PowerPoint 2010 na novšiu verziu, odporúčame vám nainštalovať doplnok s názvom LiveWeb. Pomôže vám obísť problém popísaný vyššie. Podrobné pokyny nájdete v tomto článku:

Vloženie online videa v programe PowerPoint 2010

Táto úloha nebude vhodná pre všetkých, je určená pre používateľov, ktorí si dokážu sami nainštalovať a nastaviť softvér.

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Požiadavky

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa danej webovej lokality.

V programe PowerPoint pre Office 365 pre Mac alebo PowerPoint 2019 pre Mac môžete na snímku vložiť webové video zo služby YouTube alebo Vimeo.  Staršie verzie programu PowerPoint pre macOS (napríklad verzie 2016 a 2011) nepodporujú vloženie online videa.

V programe PowerPoint pre Office 365 pre Mac môžete tiež vložiť videá zo služby Microsoft Stream, videoslužby pre podniky – ľudia v organizácii tu môžu nahrávať, zobrazovať a zdieľať videá medzi sebou. Táto funkcia vyžaduje PowerPoint pre Office 365 pre Mac verzie 16.27 alebo novšej.

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Vloženie webového videa

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na požadované video.

 2. Skopírujte URL adresu webovej stránky z panela s adresou v prehliadači.

 3. Prejdite na PowerPoint a vyberte snímku, na ktorú chcete umiestniť video.

 4. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi v skupine Médiá napravo vyberte položku Video. Potom vyberte položku Online film.

 5. Do dialógového okna prilepte URL adresu, ktorú ste skopírovali v kroku 2.

 6. Kliknite na príkaz Vložiť.

  Video sa pridá na snímku.

 7. Ak si chcete pozrieť ukážku videa, kliknite na tlačidlo Prehrať, ktoré sa zobrazí na videu.

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Požiadavky

Vloženie a prehratie online videa vyžaduje najnovšiu verziu systému macOS a programu PowerPoint pre macOS: 

 • Verzia programu PowerPoint 16.15.18070902 alebo novšia

 • macOS 10.13.4 (High Sierra) alebo novšia verzia

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

Program PowerPoint 2016 pre Mac sám osebe nepodporuje vkladanie online videa, ale jednoducho môžete použiť doplnok, ktorý vám umožní vložiť video z YouTube alebo Vimea.

Vloženie online videa pomocou doplnku Web Video Player

 1. Otvorte novú snímku v prezentácii. (Video zaberá celú snímku, takže je najlepšie začať od začiatku.)

 2. V ponuke Vložiť vyberte položku Doplnky > Store.

 3. Do poľa Vyhľadávanie v dialógovom okne Doplnky balíka Office napíšte webový prehrávač videa a stlačte kláves Enter.

  Mal by sa zobraziť výsledok vyhľadávania s názvom Webový prehrávač videa.

 4. Vyberte položku Pridať.

  Na snímku sa pridá obrázok videa.

 5. Do textového poľa prilepte adresu (URL) požadovaného videa z lokality YouTube alebo Vimeo.

 6. Vyberte položku Nastaviť video.

  Obrázok videa sa obnoví a zobrazí sa snímka s obrázkom z videa.

 7. Na videu stlačte tlačidlo prehrať, aby ste ho vyskúšali.

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Podmienky používania služby Vimeo a YouTube

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

Ľutujeme, program PowerPoint for Mac 2011 nepodporuje vloženie online videa.

V programe PowerPoint na webe môžete na snímku vložiť online video zo služby YouTube alebo Vimeo. (Ak máte predplatné na Office 365 pre podniky alebo vzdelávacie inštitúcie, môžete vkladať videá aj zo služby Microsoft Stream.)

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Vloženie online videa

 1. Na novej lište vo webovom prehliadači prejdite na požadované video.

 2. Skopírujte adresu webovej stránky z panela s adresou v prehliadači.

 3. Prejdite na PowerPoint na webe a vyberte snímku, na ktorú chcete umiestniť video.

 4. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi v skupine Médiá vyberte položku Online video.

 5. Do dialógového okna Online video prilepte adresu, ktorú ste skopírovali v kroku 2.

 6. Vyberte položku Vložiť.

  Video sa vloží na snímku. Video môžete premiestniť presunutím myšou a zmeniť jeho veľkosť výberom rohu a potiahnutím.

 7. Ak chcete video prehrať, musíte spustiť prezentáciu. Na páse s nástrojmi prejdite na kartu Zobraziť a v skupine Spustiť prezentáciu vyberte položku Od aktuálnej snímky.

  Otvorí sa prezentácia a potom môžete spustiť prehrávanie kliknutím na tlačidlo prehrávania.

Súvisiace informácie nájdete v téme Prehrávanie videa v PowerPointe pre web.

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

Orezanie videa

V PowerPoint na webe nie je možné orezať video. Online videá nie je možné orezať. Ak máte video, ktoré chcete orezať, musíte ho uložiť do počítača a potom vložiť na snímku v počítačovej verzii PowerPointu. 

Pozrite tiež

Ukážka videa: Vloženie videa z lokality YouTube

Prečo nemôžem vložiť video v PowerPointe?

Pridanie zvuku do prezentácie

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×