Vloženie tlačidla

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Niektoré informácie uvedené v tejto téme nie sú pre niektoré jazyky použiteľné.

Môžete vložiť tlačidlo, niekedy označovaný aj ako príkazové tlačidlo alebo stlačením tlačidla do šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath. Používatelia kliknutím na tlačidlá spustiť okamžitú akciu, napríklad odoslanie formulára do webovej služby alebo zadanie dotazu do databázy. Pomocou pravidiel alebo vlastný kód, ktorý sa spustí, keď používateľ klikne na tlačidlo môžete priradiť k tlačidlu.

Obsah tohto článku

Používanie tlačidla

Vloženie tlačidla

Tipy na rozloženie

Používanie tlačidla

Tlačidlá sú univerzálne ovládacie prvky, ktoré sú užitočné v mnohých rozličných prípadoch. Tlačidlo môžete použiť napríklad vtedy, keď chcete:

 • Odoslať údaje do jedného alebo viacerých zdrojov údajov.

 • Umožniť používateľom prepnúť do iného zobrazenie formulára.

 • Obnoviť údaje z sekundárny zdroj údajov.

 • Odstrániť z formulára ľubovoľné získané údaje.

 • Vypočítať údaje vo formulári.

Ak ovládate písanie kódu, môžete pomocou tlačidla vykonať zložitejšie akcie alebo vykonať kroky, ktoré nie sú podporované v používateľskom rozhraní v režime návrhu. Môžete napríklad použiť kód na automatické odstránenie všetkých riadkov v opakovanej tabuľke, ak používateľ klikne na tlačidlo Odstrániť všetko.

Ak navrhnete šablónu formulára tak, aby odosielala údaje do databázy alebo iného externého zdroja údajov, do ponuky Súbor vo formulári sa pridá príkaz Odoslať a na panel s nástrojmi tlačidlo Odoslať. Tieto miesta pre odoslanie však používateľ môže jednoducho prehliadnuť. Môžete preto pridať tlačidlo Odoslať do šablóny formulára. Nasledujúci príklad zobrazuje možný Vzhľad tlačidla vo formulári používateľa.

Odoslať odkaz na formulár

Keď pridáte tlačidlo do šablóny formulára, program InfoPath predvolene vloží tlačidlo s textom „Tlačidlo”, ktorý sa zobrazí na ovládacom prvku. Ak chcete zmeniť text a priradiť k tlačidlu činnosť pomocou pravidla, kliknite dvakrát na tlačidlo a určite možnosti v dialógovom okne Tlačidlo - vlastnosti.

Ak chcete text na tlačidlo zmeniť v závislosti od hodnôt vo formulári, môžete vytvoriť dynamické tlačidlo označenia. Napríklad, môžete vytvoriť tlačidlo s menovkou Odoslať manažérovi, kde je názov, ktorý používateľ zadá do textového poľa manažér inde na formulári správcom.

Na začiatok stránky

Vloženie tlačidla

Postup pri vkladaní tlačidla je rovnaký, ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu formulára založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje Vzhľad tlačidla vybratého v režim návrhu.

Tlačidlo vybratý v režime návrhu

Na rozdiel od väčšina ďalšie ovládacie prvky programu InfoPath tlačidlá nie sú viazané na polia alebo skupiny v zdroji údajov. Toto je, pretože sa používajú na spustenie akcie a nie na zhromaždiť údaje od používateľa.

Vloženie tlačidla

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Tlačidlo.

 4. Dvakrát kliknite na ikonu tlačidla, ktoré ste vložili do šablóny formulára.

 5. Kliknite na kartu Všeobecné.

 6. V zozname Akcia kliknite na činnosť, ktorú chcete priradiť k tlačidlu.

  Dostupné akcie

  Tlačidlá akcií Odoslať a Pravidlá a vlastný kód sú vždy k dispozícii. Dostupnosť ostatných tlačidiel akcií závisí od toho, ako bola šablóna formulára navrhnutá, a či šablóna formulára obsahuje pripojenie údajov na vykonávanie dotazov na externé zdroje údajov, ako je napríklad databáza alebo webová služba, a na odosielanie údajov do týchto zdrojov.

  Činnosť

  Popis

  Odoslať

  Táto akcia spustí štandardnú funkciu odosielania pre formulár – Toto je rovnaký ako používateľ klikne na tlačidlo Odoslať v ponuke súbor. Začať vlastnú akciu odoslania, vyberte položku pravidlá a vlastný kód a potom vytvorte pravidlo pre odosielanie údajov.

  Pravidlá a vlastný kód

  Táto akcia spúšťa pravidlo pre postup po kliknutí na tlačidlo, alebo spúšťa vlastný kód. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré automaticky odošle údaje z formulára na webovú službu alebo odošle údaje používateľovi ako e-mailovú správu, keď používateľ stlačí tlačidlo. Ak chcete definovať pravidlo, kliknite na položku Pravidlá. Ak chcete definovať kód, kliknite na položku Upraviť kód formulára.

  Spustiť dotaz

  Ak je formulár pripojený na databázu alebo webovú službu, táto akcia vykoná dotaz na údaje z databázy alebo webovej služby na základe hodnôt zadaných v poliach, ktoré sa používajú na vykonávanie dotazov na údaje.

  Nový záznam

  Ak je formulár pripojený k databáze alebo webovej službe, táto akcia vymaže hodnoty vo formulári a používateľ bude môcť zadať nové údaje.

  Odstrániť a odoslať

  Ak je formulár pripojený k databáze alebo webovej služby, táto akcia odstráni záznamov z databázy, ktoré boli vrátené v dotaze.

  Obnoviť

  Ak je formulár pripojený na databázu alebo webovú službu, táto akcia obnoví tie údaje z databázy alebo webovej služby, ktoré boli vrátené v dotaze.

  Aktualizovať formulár

  Vo formulári, ktorý je určený na možné vyplniť vo webovom prehliadači, táto akcia aktualizuje údaje formulára prírastkové spôsobom. Predstavte si napríklad pole celkom, ktoré sa mení na základe hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do iných ovládacích prvkov vo formulári. Ak sa chcete vyhnúť obnovenie formulára kedykoľvek zmeniť hodnoty v týchto ovládacích prvkov, môžete zabrániť údaje boli odoslané na server týchto konkrétnych ovládacích prvkov. Potom môžete pridať tlačidlo Aktualizovať súhrny vedľa poľa celkom, ktoré môže používateľ kliknúť na manuálne obnovenie súhrnov. Tlačidlo priradené k akcii Aktualizovať formulár zobrazuje sa iba vtedy, keď používateľ zobraziť a vyplňte formulár v prehliadači.

 7. V poli Menovka vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete na tlačidle zobraziť vlastný text, zadajte požadovaný text.

  • Text tlačidla použiť hodnotu z formulára, kliknite na položku Vložiť vzorec Obrázok tlačidla . V dialógovom okne Vloženie vzorca kliknite na položku vložiť pole alebo skupinu a potom vyberte pole alebo skupinu, ktorú chcete použiť.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalšlích aspektov ovládacieho prvku tlačidla použite nasledujúce tipy:

 • Vzhľad tlačidiel zvykne byť lepší, ak ich menovky obsahujú iba niekoľko slov.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť viacerých tlačidiel súčasne, vyberte príslušné tlačidlá. Stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER a potom na karte Veľkosť vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete zmeniť orámovanie alebo farbu tlačidla, vyberte príslušné tlačidlo. V ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • V režime návrhu nie je možné pridať k tlačidlu obrázok. Ak sa chcete vyhnúť tomuto obmedzeniu, môžete manuálne upraviť súbor manifestu (.xsf), ktorý je priradený k šablóne formulára. Táto metóda sa však odporúča len pre pokročilých návrhárov formulárov.

 • Ak používate rovnaké tlačidlo vo viacerých zobrazeniach, pokúste sa ho umiestniť na rovnakom mieste v každom z týchto zobrazení a v záujme konzistencie použite rovnaký text tlačidla.

 • Uhladenejší vzhľad dosiahnete obmedzením počtu rôznych šírok tlačidiel v šablóne formulára. Snažte sa tiež vyhnúť použitiu úzkych, krátkych alebo vysokých tlačidiel, pretože neštandardné veľkosti tlačidiel majú často neprofesionálny vzhľad.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×