Vloženie symbolov a znakov latinky s kódovaním ASCII alebo Unicode

Kódovanie znakov ASCII a Unicode umožňuje počítačom ukladať a vymieňať údaje s inými počítačmi a programami. Nižšie sú uvedené zoznamy často používaných znakov latinky s kódovaním ASCII a Unicode. Znaky Unicode pre skripty, ktoré nie sú v latinke, nájdete v tabuľkách kódov znakov Unicode rozdelených podľa skriptov.

Obsah tohto článku

Vloženie znaku ASCII alebo Unicode do dokumentu

Kódy znakov bežných symbolov

Kódy znakov bežných písmen s diakritikou

Kódy znakov bežných ligatúr

Netlačené ovládacie znaky ASCII

Ďalšie informácie

Vloženie znaku ASCII alebo Unicode do dokumentu

Ak potrebujete zadať len niekoľko špeciálnych znakov alebo symbolov, môžete použiť mapu znakov alebo zadať klávesové skratky. Nižšie nájdete tabuľky alebo klávesové skratky medzinárodných znakov pre zoznam znakov ASCII.

Poznámky : 

 • Mnohé jazyky obsahujú symboly, ktoré nebolo možné zahrnúť do rozšírenej tabuľky 256 znakov ACSII. Z tohto dôvodu existujú variácie pre ASCII a kódovanie Unicode zahŕňajúce regionálne znaky a symboly, ktoré možno nájsť v tabuľkách kódov znakov Unicode rozdelených podľa skriptov.

 • Ak máte problém so zadávaním požadovaných kódov znakov, skúste použiť mapu znakov.

Vkladanie znakov ASCII

Ak chcete vložiť znak ASCII, stlačte a podržte kláves ALT počas zadávania kódu znaku. Ak chcete napríklad vložiť symbol stupňa (º), stlačte a podržte kláves ALT a na numerickej klávesnici zadajte kód znaku 0176.

Poznámka : Na zadanie čísiel musíte použiť numerickú klávesnicu, nie štandardnú klávesnicu. Skontrolujte, či je zapnutý kláves NUM LOCK, ak sa na vašej numerickej klávesnici vyžaduje na zadávanie čísiel.

Vkladanie znakov Unicode

Ak chcete vložiť znak Unicode, zadajte kód znaku, stlačte kláves ALT a potom stlačte kláves X. Ak chcete napríklad zadať symbol dolára ($), zadajte kód znaku 0024, stlačte kláves ALT a potom stlačte kláves X. Ďalšie kódy znakov Unicode, nájdete v tabuľkách kódov znakov Unicode rozdelených podľa skriptov.

Dôležité : Niektoré programy balíka Microsoft Office, ako napríklad PowerPoint a InfoPath, nedokážu kódy znakov Unicode skonvertovať. Ak potrebujete použiť znak Unicode a používate jeden z programov, ktoré nepodporujú znaky Unicode, na zadávanie potrebných znakov použite mapu znakov.

Poznámky : 

 • Na zadanie čísiel musíte použiť numerickú klávesnicu, nie štandardnú klávesnicu. Skontrolujte, či je zapnutý kláves NUM LOCK, ak sa na vašej numerickej klávesnici vyžaduje na zadávanie čísiel.

 • Ak máte problémy s tým, aby kódovanie Unicode vykonalo konvertovanie vášho znaku, zadajte kód pomocou numerickej klávesnice, vyberte ho a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + X.

 • Ak používate systém Microsoft Windows XP alebo novšiu verziu, univerzálne písmo pre kódovanie Unicode je už automaticky nainštalované. Ak používate systém Microsoft Windows 2000, musíte písmo Unicode nainštalovať.

  V systéme Microsoft Windows 2000

  1. Zavrite všetky programy.

  2. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na ikonu Pridať alebo odstrániť programy.

  3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak ste program balíka Microsoft Office nainštalovali ako súčasť balíka Office, v poli Nainštalované programy kliknite na položku Microsoft Office a kliknite na tlačidlo Zmeniť.

   • Ak bol program balíka Office nainštalovaný samostatne, v poli Nainštalované programy kliknite na názov programu a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  4. V dialógovom okne MicrosoftOffice 2003 – inštalácia kliknite na prepínač Pridať alebo odstrániť súčasti a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  5. Začiarknite políčko Vyberte rozšírené prispôsobenie aplikácií a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Rozbaľte zoznam Zdieľané funkcie balíka Office.

  7. Rozbaľte zoznam Medzinárodná podpora.

  8. Kliknite na ikonu vedľa položky Univerzálne písmo a potom vyberte požadovanú možnosť inštalácie.

Používanie mapy znakov

Mapa znakov je program vstavaný do systému Microsoft Windows a umožňuje zobrazenie znakov, ktoré sú k dispozícii vo vybratom písme. Pomocou mapy znakov môžete jednotlivé znaky alebo skupiny znakov kopírovať do Schránky a prilepiť ich do ľubovoľného programu, ktorý ich dokáže zobraziť.

Kliknite na ikonu Štart, ukážte na položky Všetky programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a kliknite na príkaz Mapa znakov.

Ak chcete vybrať znak z mapy znakov, kliknite naň, kliknite na položku Vybrať, pravým tlačidlom myši kliknite v dokumente na miesto, kde chcete znak použiť, a potom kliknite na položku Prilepiť.

Na začiatok stránky

Kódy znakov bežných symbolov

Ďalšie znakové symboly nájdete v mape znakov nainštalovanej vo vašom počítači, v tabuľke kódov znakov ASCII alebo tabuľkách kódov znakov Unicode rozdelených podľa skriptov.

Piktogram

Kód

Piktogram

Kód

Symboly mien

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

¢

ALT+0162

$

0024+ALT+X

ALT+0128

¤

ALT+0164

Právne symboly

©

ALT+0169

®

ALT+0174

§

ALT+0167

ALT+0153

Matematické symboly

°

ALT+0176

º

ALT+0186

221A+ALT+X

+

ALT+43

#

ALT+35

µ

ALT+0181

<

ALT+60

>

ALT+62

%

ALT+37

(

ALT+40

[

ALT+91

)

ALT+41

]

ALT+93

2206+ALT+X

Zlomky

¼

ALT+0188

½

ALT+0189

¾

ALT+0190

Interpunkčné a dialektické znamienka

?

ALT+63

¿

ALT+0191

!

ALT+33

203+ALT+X

-

ALT+45

'

ALT+39

"

ALT+34

,

ALT+44

.

ALT+46

|

ALT+124

/

ALT+47

\

ALT+92

`

ALT+96

^

ALT+94

«

ALT+0171

»

ALT+0187

«

ALT+174

»

ALT+175

~

ALT+126

&

ALT+38

:

ALT+58

{

ALT+123

;

ALT+59

}

ALT+125

Symboly formulárov

25A1+ALT+X

221A+ALT+X

Na začiatok stránky

Kódy znakov bežných písmen s diakritikou

Úplný zoznam piktogramov a ich kódov znakov nájdete v mape znakov.

Piktogram

Kód

Piktogram

Kód

Ã

ALT+0195

å

ALT+0229

Å

ALT+143

å

ALT+134

Ä

ALT+142

ä

ALT+132

À

ALT+0192

à

ALT+133

Á

ALT+0193

á

ALT+160

Â

ALT+0194

â

ALT+131

Ç

ALT+128

ç

ALT+135

Č

010C+ALT+X

č

010D+ALT+X

É

ALT+144

é

ALT+130

È

ALT+0200

è

ALT+138

Ê

ALT+202

ê

ALT+136

Ë

ALT+203

ë

ALT+137

Ĕ

0114+ALT+X

ĕ

0115+ALT+X

Ğ

011E+ALT+X

ğ

011F+ALT+X

Ģ

0122+ALT+X

ģ

0123+ALT+X

Ï

ALT+0207

ï

ALT+139

Î

ALT+0206

î

ALT+140

Í

ALT+0205

í

ALT+161

Ì

ALT+0204

ì

ALT+141

Ñ

ALT+165

ñ

ALT+164

Ö

ALT+153

ö

ALT+148

Ô

ALT+212

ô

ALT+147

Ō

014C+ALT+X

ō

014D+ALT+X

Ò

ALT+0210

ò

ALT+149

Ó

ALT+0211

ó

ALT+162

Ø

ALT+0216

ø

00F8+ALT+X

Ŝ

015C+ALT+X

ŝ

015D+ALT+X

Ş

015E+ALT+X

ş

015F+ALT+X

Ü

ALT+154

ü

ALT+129

Ū

ALT+016A

ū

016B+ALT+X

Û

ALT+0219

û

ALT+150

Ù

ALT+0217

ù

ALT+151

Ú

00DA+ALT+X

ú

ALT+163

Ÿ

0159+ALT+X

ÿ

ALT+152

Na začiatok stránky

Kódy znakov ligatúr

Ďalšie informácie o typografických ligatúrach nájdete v článku Ligatúra (písmo). Úplný zoznam ligatúr a ich kódov znakov nájdete v mape znakov.

Piktogram

Kód

Piktogram

Kód

Æ

ALT+0198

æ

ALT+0230

ß

ALT+0223

ß

ALT+225

Œ

ALT+0140

œ

ALT+0156

ʩ

02A9+ALT+X

ʣ

02A3+ALT+X

ʥ

02A5+ALT+X

ʪ

02AA+ALT+X

ʫ

02AB+ALT+X

ʦ

0246+ALT+X

ʧ

02A7+ALT+X

Љ

0409+ALT+X

Ю

042E+ALT+X

Њ

040A+ALT+X

Ѿ

047E+ALT+x

Ы

042B+ALT+X

Ѩ

0468+ALT+X

Ѭ

049C+ALT+X

FDF2 + ALT + X

Na začiatok stránky

Netlačené ovládacie znaky ASCII

Čísla v rozsahu 0 až 31 v tabuľke znakov ASCII sú priradené ovládacím znakom, ktoré sa používajú na riadenie niektorých periférnych zariadení, ako sú napríklad tlačiarne. Napríklad číslo 12 zastupuje funkciu režimu form feed/novej strany. Tento príkaz predstavuje pre tlačiareň pokyn na prechod na začiatok ďalšej strany.

Tabuľka netlačených ovládacích znakov ASCII

Desatinné číslo

znak

Desatinné číslo

Znak

hodnota null

0

koniec prepojenia údajov

<5

začiatok nadpisu

1

ovládanie zariadenia 1

17

začiatok textu

2

ovládanie zariadenia 2

18

koniec textu

3

ovládanie zariadenia 3

19

koniec prenosu

4

ovládanie zariadenia 4

20

dotaz

5

potvrdenie negatívneho výsledku

21

potvrdenie

6

synchrónna nečinnosť

22

zvonenie

7

koniec bloku prenosu

23

Backspace

8

zrušenie

24

vodorovný posun

9

koniec média

25

režim line feed/nový riadok

10

nahradenie

26

zvislý posun

11

ukončenie

27

režim form feed/nová strana

12

oddeľovač súborov

28

koniec riadka

13

oddeľovač skupín

29

znak preraďovača

4,5

oddeľovač záznamov

30

znak návratu registra

0

oddeľovač jednotiek

=3+1

medzera

3^2

DEL

127

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×