Vloženie skupiny prepínačov

Do šablóny formulára programu Microsoft Office InfoPath môžete vložiť dva alebo viac prepínačov, ak chcete, aby používatelia vybrali jednu možnosť z obmedzenej množiny možností.

Obsah článku

Používanie skupiny prepínačov

Možnosti používateľa

Vloženie skupiny prepínačov

Tipy na rozloženie

Používanie skupiny prepínačov

Použite skupinu prepínačov v šablóne formulára, ak chcete používateľom poskytnúť obmedzený počet súvisiacich, ale navzájom sa vylučujúcich možností.

V nasledujúcom príklade môžu zamestnanci a manažéri kliknutím na prepínače ohodnotiť pracovnú výkonnosť vo formulári prehľadu výkonnosti. V každej časti môžu používatelia vybrať iba jeden prepínač.

Option buttons in a performance review form

Keď používatelia otvoria formulár založený na šablóne formulára, predvolene nie je vybratý žiadny prepínač. Ak chcete, aby bol po otvorení formulára vybratý jeden prepínač, začiarknite pre tento prepínač políčko Toto tlačidlo je predvolene vybraté (v dialógovom okne Prepínač - vlastnosti).

Súvisiace ovládacie prvky

Program InfoPath obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú podobné prepínačom, ale slúžia na iné účely. Informácie o tom, ktorý z týchto ovládacích prvkov pracuje v konkrétnej šablóne formulára najlepšie, nájdete v nasledujúcom zozname:

Začiarkavacie políčko    Podobne ako prepínač poskytuje začiarkavacie políčko možnosti, ktoré sú buď zapnuté alebo vypnuté. Rozdiel je v tom, že začiarkavacie políčka sa obvykle používajú na rozhodnutia typu áno/nie alebo na vzájomne sa nevylučujúce možnosti.

Zoznam    Podobne ako skupina prepínačov umožňuje zoznam používateľom vybrať z množstva možností formulára. V zoznamoch však používatelia nevyberajú možnosť kliknutím na malé krúžky, ale kliknutím na položku v zozname.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Keď používatelia vyplnia formulár založený na šablóne formulára, zobrazia sa prepínače v tvare malých krúžkov s menovkami umiestnenými vedľa nich. Keď používatelia kliknú na niektorý z prepínačov, v strede príslušného krúžku sa zobrazí bod. V každej množine prepínačov je možné vybrať iba jeden prepínač.

Na začiatok stránky

Vloženie skupiny prepínačov

Postup pri vkladaní skupiny prepínačov sa nepatrne líši v závislosti od toho, či navrhujete novú prázdnu šablónu formulára alebo šablónu založenú na databáze či inom externom zdroji údajov.

Nasledujúci príklad zobrazuje vzhľad prepínačov vybratých v režim návrhu.

Three option buttons in design mode; the first one is selected

Ovládacie prvky môžu byť viazané alebo neviazané. Keď je ovládací prvok viazaný, je pripojený k poľu alebo skupine v zdroji údajov, takže údaje zadané do ovládacieho prvku sú uložené v príslušnom súbore formulára (.xml). Keď je ovládací prvok neviazaný, nie je pripojený k poľu ani k skupine a údaje zadané do ovládacieho prvku sa neukladajú. Ak kliknete alebo prejdete kurzorom myši na ovládací prvok, v pravom hornom rohu ovládacieho prvku sa zobrazí text a ikona viazania. Text označuje skupinu alebo pole, na ktoré je ovládací prvok viazaný v zdroji údajov. Ikona označuje, či je ovládací prvok správne viazaný na skupinu alebo pole. Keď je väzba správna, zobrazí sa ikona zelenej farby. Ak nie je niečo v poriadku s väzbou, zobrazí sa ikona modrej alebo červenej farby.

Zdroj údajov pre šablónu formulára pozostáva z polí a skupín zobrazovaných v hierarchickom zobrazení na pracovnej table Zdroj údajov. Každý prepínač je viazaný na rovnaké pole v zdroji údajov. Keď používateľ klikne na prepínač, hodnota priradená k tomuto prepínaču sa uloží do poľa. V nasledujúcom príklade sú všetky prepínače 1, 2, 3 a neuvedené viazané na pole employeeScore na pracovnej table Zdroj údajov.

relationship between group of option buttons on form template and corresponding field in data source

Vloženie skupiny prepínačov do novej prázdnej šablóny formulára

Ak navrhujete novú prázdnu šablónu formulára, začiarkavacie políčko Automaticky vytvoriť zdroj údajov na pracovnej table Ovládacie prvky je predvolene začiarknuté. V programe InfoPath je tak k dispozícii automatické vytváranie polí a skupín v zdroji údajov pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. Tieto polia a skupiny sú na pracovnej table Zdroj údajov zastúpené ikonami priečinkov a súborov.

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Prepínač.

 4. V dialógovom okne Vloženie prepínačov zadajte počet prepínačov, ktoré chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zmeniť hodnotu ukladanú do zdroja údajov pri kliknutí na prepínač, dvakrát kliknite na prepínač, ktorého hodnotu chcete zmeniť. Kliknite na kartu Údaje a potom zadajte požadovanú hodnotu do poľa Hodnota pri vybratí.

  Poznámka:  V predvolenom nastavení sa prvý prepínač v skupine uloží po kliknutí s hodnotou 1, druhý uloží hodnotu 2 atď.

 6. V šablóne formulára nahraďte text zástupného symbolu pre každú menovku prepínača vlastným textom.

Vloženie skupiny prepínačov do šablóny formulára, ktorá je založená na existujúcom zdroji údajov

Ak budete pri návrhu šablóny formulára vychádzať z existujúceho súboru, databázy alebo webovej služby vo formáte XML (Extensible Markup Language), program InfoPath odvodí polia a skupiny z pracovnej tably Zdroj údajov z existujúceho zdroja údajov. V takomto prípade môžete skupinu prepínačov vložiť presunutím poľa z pracovnej tably Zdroj údajov do šablóny formulára alebo vložením skupiny prepínačov z pracovnej tably Ovládacie prvky, ako to popisuje nasledujúci postup:

 1. V šablóne formulára umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT+I, C.

 3. V časti Vložiť ovládacie prvky kliknite na položku Prepínač.

 4. V dialógovom okne Prepínač – väzba vyberte pole, do ktorého chcete uložiť údaje prepínača, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete naviazať prepínače na opakujúce sa pole, prepínače sa musia nachádzať v opakujúcom sa ovládacom prvku, napríklad v opakujúca sa tabuľka alebo opakujúca sa sekcia.

 5. V dialógovom okne Vloženie prepínačov zadajte do poľa Počet prepínačov na vloženie počet prepínačov, ktoré chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete zmeniť hodnotu ukladanú do zdroja údajov pri kliknutí na prepínač, dvakrát kliknite na prepínač, ktorého hodnotu chcete zmeniť. Kliknite na kartu Údaje a potom zadajte požadovanú hodnotu do poľa Hodnota pri vybratí.

  Poznámka:  V predvolenom nastavení sa prvý prepínač v skupine uloží po kliknutí s hodnotou 1, druhý uloží hodnotu 2 atď. Prijateľné hodnoty závisia od typu údajov poľa, na ktoré sú prepínače viazané.

 7. Program InfoPath používa názov poľa ako menovku pre každý prepínač v skupine. V šablóne formulára nahraďte text zástupného symbolu pre každú menovku prepínača vlastným textom.

  Tip: Ovládacie prvky môžete vložiť aj pomocou pracovnej tably Zdroj údajov. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom na pole, na ktoré chcete viazať prepínače, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Prepínač.

Na začiatok stránky

Tipy na rozloženie

Pri úprave vzhľadu, veľkosti a ďalších aspektov skupiny prepínačov použite nasledujúce tipy:

 • Ak chcete zmeniť veľkosť niekoľkých prepínačov súčasne, vyberte prepínače, ktorých veľkosť chcete zmeniť, stlačte kombináciu klávesov ALT+ENTER, kliknite na kartu Veľkosť a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Ak chcete zlepšiť čitateľnosť, pridajte pred prepínače text s pokynmi, orámovanie okolo skupiny tlačidiel alebo podfarbenie za tlačidlá. Najlepší spôsob je vložiť prepínače do prázdnej sekcie v šablóne formulára. Vyberte sekciu, v ponuke Formát kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom vykonajte potrebné úpravy.

 • Pomocou nastavenia okrajov prispôsobte voľné miesto okolo každého prepínača.

 • Poradie prvkov odkazuje na poradie, v ktorom sa kurzor presúva po stlačení klávesu TAB. V prípade prepínačov, sa po stlačení klávesu TAB presunie zameranie kurzora na prvý prepínač v skupine, ak žiaden z prepínačov nie je vybratý, alebo na naposledy vybratý prepínač. Nasledujúce stlačenie klávesu TAB preskočí zvyšné prepínače na nasledujúci ovládací prvok v poradí prvkov. Používatelia sa môžu pomocou klávesov šípok presúvať medzi ovládacími prvkami, občas však môžete chcieť použiť kláves TAB. V takomto prípade môžete manuálne nastaviť poradie prvkov zmenou nastavenia Index prvku na karte Spresnenie v dialógovom okne Prepínač - vlastnosti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×