Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke

Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke

Ak chcete uložiť nové informácie o predmete, pre ktorý už existuje vytvorená accessová tabuľka, zvážte pridanie nového poľa do tabuľky. Predpokladajme, že máte tabuľku, v ktorej sú uložené informácie o priezvisku, mene, e-mailovej adrese, telefónnom čísle a poštovej adrese každého zákazníka. Ak chcete začať sledovať preferované spôsoby komunikácie zákazníkov, môžete pridať pole na ukladanie takýchto údajov.

Nepridávajte pole, ak predpokladáte, že každá jedinečná entita v tabuľke môže vyžadovať viac ako jednu hodnota poľa. Pokračujúc v predchádzajúcom príklade – ak chcete začať sledovať objednávky svojich zákazníkov, nepridávajte do tabuľky pole, pretože každý zákazník bude mať viac ako jednu objednávku. Namiesto toho vytvorte na ukladanie objednávok novú tabuľku a potom vytvorte vzťah medzi týmito dvoma tabuľkami. Ďalšie informácie o tvorbe tabuliek nájdete v článku Úvod k tabuľkám. Ďalšie informácie o vzťahoch medzi tabuľkami nájdete v článku Príručka týkajúca sa vzťahov tabuliek.

Obsah tohto článku

Prehľad

Automatické pridanie poľa zadaním údajov

Pridanie poľa výberom zo zoznamu v údajovom hárku

Pridanie poľa do stredu tabuľky

Zmena pridaného poľa

Prehľad

Každé pole má určité základné charakteristiky, ako názov, ktorý jedinečne identifikuje pole v rámci tabuľky, typ údajov, ktorý určuje povahu údajov, operácie, ktoré je možné vykonať s údajmi, a napokon množstvo ukladacieho priestoru vyhradeného pre každú hodnotu.

Pole obsahuje aj vlastnosti, ktoré určujú vzhľad a správanie údajov v poli. Napríklad vlastnosť Formát určuje vzhľad údajov v údajovom hárku alebo formulári, ktorý obsahuje toto pole.

Používanie údajov uložených v poliach je potrebné naplánovať. Pokúste sa rozložiť informácie na čo najmenšie použiteľné časti a tieto uložiť v poliach. Namiesto toho, aby ste v jednom poli ukladali napríklad celé mená osôb, mali by ste ukladať krstné meno a priezvisko v oddelených poliach. Vo všeobecnosti, ak potrebujete vytvárať zostavy, zoraďovať, vyhľadávať alebo vykonávať výpočty pre jednotlivé položky, uložte ich do samostatných polí.

Ďalšie informácie o návrhu databázy a výbere polí nájdete v článku Základy navrhovania databázy.

Automatické pridanie poľa zadaním údajov

Pole je možné pridať do tabuľky písaním do posledného stĺpca v zobrazení údajového hárka. V závislosti od zadaných údajov priradí program Access automaticky typ údajov. Program Access môže pre nové pole automaticky nastaviť aj vlastnosť Formát. Ak napríklad zadáte hodnotu 10:50, program Access nastaví typ údajov na Date/Time a vlastnosť Formát na hodnotu Stredný čas.

 1. Otvorte tabuľku, do ktorej chcete pridať pole.

 2. Zadajte údaje do bunky pod hlavičkou stĺpca Kliknutím pridať.

Pridanie poľa výberom zo zoznamu v údajovom hárku

Ak chcete pridať pole na koniec tabuľky výberom zo zoznamu:

 • Otvorte tabuľku a v poslednom stĺpci kliknite na položku Kliknutím pridať.

Pridanie poľa do stredu tabuľky

Ak chcete pridať nové pole do stredu tabuľky, môžete ho vybrať z karty Polia v páse s nástrojmi. Karta Polia zobrazuje preddefinované polia, ktoré je možné pridať do tabuľky pri práci v zobrazení údajového hárka.

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Vyberte pole, za ktoré chcete pridať nové pole. Ak napríklad chcete, aby bolo nové pole tabuľky tretie v poradí, vyberte druhé pole.

 3. Na karte Polia v skupine Pridať a odstrániť kliknite na požadovaný typ poľa.

  Tip:  Ak požadovaný typ poľa nie je zobrazený, kliknite na položku Ďalšie polia .

Zmena pridaného poľa

Po vytvorení poľa môžete zmeniť rôzne aspekty tohto poľa.

Upozornenie: Tieto aspekty môžete zmeniť aj v prípade poľa, ktoré ste vytvorili už skôr. Ak však v takomto poli existujú nejaké údaje, niektoré akcie nebudú k dispozícii alebo môžu spôsobiť stratu údajov.

Premenovanie poľa

Ak chcete premenovať pole, dvakrát kliknite na menovku poľa a potom zadajte nový názov.

Presunutie poľa

Pole môžete presunúť pomocou myši na požadované umiestnenie. Ak chcete vybrať a presunúť viac susediacich polí, kliknite na prvé pole, stlačte a podržte stlačený kláves SHIFT a potom kliknite na posledné pole. Vybratú skupinu polí môžete potom presunúť myšou na nové umiestnenie.

Dôležité:  Presunutie poľa zmení jeho umiestnenie v údajovom hárku, no nezmení poradie polí v návrhu tabuľky. Ak naprogramujete prístup k poliam, použije sa pôvodné poradie. Ak napríklad presuniete pole v údajovom hárku na nové umiestnenie a potom z tabuľky vytvoríte formulár pomocou tlačidla Formulár, pole zostane na svojom pôvodnom umiestnení.

Zmena typu údajov alebo formátu

 1. Vyberte pole, ktoré chcete zmeniť.

 2. Na karte Polia v skupine Formátovanie vyberte požadovaný typ údajov a formát.

  Poznámka: Nie všetky formáty sú dostupné pre všetky typy údajov. Najprv nastavte typ údajov a potom, ak je to potrebné, nastavte formát.

Ďalšie nastavenia

Ďalšie zmeny poľa je možné urobiť pomocou príkazov na karte Polia. Nie všetky príkazy sú dostupné pre všetky typy údajov. Ak chcete získať pomoc k týmto príkazom, vyhľadajte v Pomocníkovi názov určitého príkazu alebo typ údajov daného poľa. Ak chcete zmeniť typ údajov, vyhľadávajte použitím toho typu údajov, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×