Vloženie, presunutie alebo odstránenie zlomov strán v hárku

Vloženie, presunutie alebo odstránenie zlomov strán v hárku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zlomy strán sú oddeľovače, ktoré rozdeľujú hárok na jednotlivé strany na účely tlače. Microsoft Excel vkladá automatické zlomy strán podľa veľkosti papiera, nastavenia okrajov, možností mierky a podľa umiestnenia manuálne vložených zlomov strán. Ak chcete hárok vytlačiť na určitý počet strán, môžete v ňom pred tlačou upraviť zlomy strán.

Tipy: 

 • Hoci so zlomami strán možno pracovať aj v normálnom zobrazení, na ich úpravu sa odporúča používať zobrazenie Ukážka zlomov strán, v ktorom uvidíte, ako iné vykonané zmeny (napríklad zmeny orientácie a formátovania) ovplyvňujú automatické zlomy strán. Môžete napríklad skontrolovať, aký vplyv bude mať na umiestnenie automatických zlomov strán zmena, ktorú vykonáte vo výške riadka alebo šírke stĺpca.

 • Ak chcete zmeniť automatické zlomy strán vkladané programom Excel, môžete vložiť vlastné manuálne zlomy strán, presunúť existujúce manuálne zlomy strán alebo odstrániť všetky manuálne vložené zlomy strán. Môžete tiež rýchlo odstrániť všetky manuálne vložené zlomy strán. Po dokončení práce so zlomami strán sa môžete vrátiť do normálneho zobrazenia.

V ukážke zlomov strán sú zlomy strán automaticky pridané Excelom označené prerušovanými čiarami. Plné čiary označujú manuálne pridané zlomy.

Ručne vložené a automatické zlomy strán

Vloženie zlomu strany

 1. Kliknite na hárok, ktorý chcete vytlačiť.

 2. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na tlačidlo Ukážka zlomov strán.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Ukážka zlomov strán

  Môžete tiež v stavovom riadku kliknúť na tlačidlo Ukážka zlomov strán Vzhľad tlačidla .

 3. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete vložiť zvislý zlom strany, vyberte riadok pod miestom, kam chcete vložiť zlom strany.

  • Ak chcete vložiť vodorovný zlom strany, vyberte stĺpec napravo od miesta, kam chcete vložiť zlom strany.

 4. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

  Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Zlomy
 5. Kliknite na položku Vložiť zlom strany.

Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na riadok alebo stĺpec pod miestom alebo napravo od neho, kam chcete vložiť zlom strany, a potom kliknúť na položku Vložiť zlom strany.

Ak sa vložené manuálne zlomy strán neprejavili, príčinou môže byť výber možnosti Napasovať na na karte Strana v dialógovom okne Nastavenie strany (karta Rozloženie strany, skupina Nastavenie strany, spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla ). Ak chcete používať manuálne zlomy strán, zmeňte položku zmeny veľkosti na možnosť Upraviť na.

Presunutie zlomu strany

Dôležité: Ak chcete presúvať zlomy strán na iné miesta na pracovnom hárku, uistite sa, že je zapnutá funkcia presúvania buniek. Ak táto funkcia nie je zapnutá, zlomy strán nemusí byť možné presúvať.

 1. Ak chcete overiť, či je funkcia presúvania buniek zapnutá, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na kartu súbor > Možnosti. V programe Excel 2007, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

  2. V kategórii Rozšírené začiarknite v časti Možnosti úprav políčko Povoliť spracovanie výplne a presúvanie buniek a kliknite na tlačidlo OK.

 2. Kliknite na hárok, ktorý chcete upraviť.

 3. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na tlačidlo Ukážka zlomov strán.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Ukážka zlomov strán

  Môžete tiež v stavovom riadku kliknúť na tlačidlo Ukážka zlomov strán Vzhľad tlačidla .

 4. Ťahaním presuňte zlom strany na nové miesto.

  Poznámka: Ak presuniete automatický zlom strany, zmení sa na manuálny zlom strany

Odstránenie zlomu strany

 1. Vyberte hárok, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na tlačidlo Ukážka zlomov strán.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Ukážka zlomov strán

  Môžete tiež v stavovom riadku kliknúť na tlačidlo Ukážka zlomov strán Vzhľad tlačidla .

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete odstrániť zvislý zlom strany, vyberte stĺpec napravo od zlomu strany, ktorý chcete odstrániť.

  • Ak chcete odstrániť vodorovný zlom strany, vyberte riadok pod zlomom strany, ktorý chcete odstrániť.

   Poznámka: Automatické zlomy strán nemožno odstrániť.

 4. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

  Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Zlomy
 5. Kliknite na položku Odstrániť zlom strany.

  Bunka pod ručne vloženým zlomom strany alebo napravo od neho

Zlom strany môžete odstrániť aj tak, že ho presuniete mimo oblasti ukážky zlomov strán (doľava za hlavičky riadkov alebo nahor za hlavičky stĺpcov). Ak zlomy strán nie je možné presunúť, uistite sa, že je zapnutá funkcia presúvania buniek. Ďalšie informácie nájdete v časti Presunutie zlomu strany.

Odstránenie všetkých manuálne vložených zlomov strán

Poznámka: Vykonaním nasledujúceho postupu sa hárok obnoví tak, aby sa zobrazovali iba automatické zlomy strán.

 1. Kliknite na hárok, ktorý chcete upraviť.

 2. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na tlačidlo Ukážka zlomov strán.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Ukážka zlomov strán

  Môžete tiež v stavovom riadku kliknúť na tlačidlo Ukážka zlomov strán Vzhľad tlačidla .

 3. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na položku Zlomy.

  Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Zlomy
 4. Kliknite na položku Obnoviť všetky zlomy strán.

Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na ľubovoľnú bunku v hárku a kliknúť na príkaz Vynulovať všetky zlomy strán.

Návrat do normálneho zobrazenia

 • Ak chcete po dokončení práce so zalomením strán obnoviť normálne zobrazenie, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia zošitov na tlačidlo Normálne.

  Taktiež môžete v stavovom riadku kliknúť na tlačidlo Normálne Vzhľad tlačidla .

  • Po práci so zlomami strán v zobrazení Ukážka zlomov strán sa zlomy strán môžu naďalej zobrazovať aj v Normálnom zobrazení, pretože sa automaticky zapli. Ak chcete zlomy strán skryť, zatvorte a znova otvorte zošit bez toho, aby ste ho uložili.

  • Keď zošit uložíte, zatvoríte a znova otvoríte, zlomy strán zostanú viditeľné. Ak ich chcete vypnúť, na karte Súbor kliknite na položku Možnosti, potom na kategóriu Rozšírené, prejdite nadol na sekciu Zobraziť možnosti pre tento pracovný hárok a zrušte začiarknutie políčka Zobraziť zlomy strán. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie alebo skrytie zlomov strán v normálnom zobrazení.

Zobrazenie alebo skrytie zlomov strán v normálnom zobrazení

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti. V programe Excel 2007 kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. V kategórii Rozšírené v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť zlomy strán, čím sa zlomy strán v normálnom zobrazení zapnú alebo vypnú.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×