Vloženie, odstránenie alebo zmena zlomu sekcie

Sekcie umožňujú nastaviť špecifické možnosti rozloženia strany a formátovania (ako napríklad čísla riadkov, stĺpce alebo hlavičky a päty) v rôznych častiach dokumentu. Používaním sekcií môžete napríklad formátovať úvod správy ako jeden stĺpec a zvyšok tela správy ako dva stĺpce. Word rozoznáva dokument ako jednu sekciu, kým doň nevložíte zlom sekcie.

Tip : Ak chcete zapnúť zobrazovanie zlomov sekcií a iných netlačiteľných znakov, na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Zobraziť všetky netlačiteľné znaky Zobrazenie všetkých znakov, ktoré sa nevytlačia .

Dokument obsahujúci zlomy sekcií

Výber štýlu citácie, ktorý sa má použiť v Publisheri 2013. Sekcia formátovaná ako jeden stĺpec

  Zdieľať zošit Zlom sekcie, ktorý určuje rozloženie a formátovanie predchádzajúcej sekcie označenej číslom 1

  Bublina 3 Sekcia formátovaná ako dva stĺpce

  Snímka obrazovky s náhlavnou súpravou Zlom sekcie, ktorý určuje rozloženie a formátovanie predchádzajúcej sekcie označenej číslom 3

Každý zlom sekcie určuje rozloženie a formátovanie predchádzajúcej sekcie pred zlomom. Ak napríklad odstránite zlom sekcie, text pred zlomom získa formátovanie sekcie, ktorá nasleduje za zlomom. Na obrázku je uvedený už spomenutý príklad, ktorý opisuje situáciu, kedy odstránite prvý zlom sekcie (2) a následne sa prvá sekcia naformátuje do dvoch stĺpcov. Posledná značka odseku (¶) v dokumente určuje rozloženie sekcie a formátovanie poslednej sekcie v dokumente. Ak dokument neobsahuje žiadne sekcie, posledná značka odseku určuje rozloženie a formátovanie celého dokumentu.

Dôležité : Nasledujúce postupy predpokladajú, že používate zobrazenie Rozloženie pri tlači. Ak nepoužívate zobrazenie Rozloženie pri tlači, kliknite v ponuke Zobrazenie na položku Rozloženie pri tlači.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vloženie zlomu sekcie

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť zlom sekcie.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v časti Nastavenie strany na položku Zlom a potom kliknite na požadovaný typ zlomu sekcie.

  Publikácia s presahmi

  Nasledujúca tabuľka obsahuje príklady typov zlomov sekcií, ktoré môžete vložiť. Zlom sekcie je na každom obrázku označený dvakrát bodkovanou čiarou.

Typ zlomu sekcie

Popis

Nasledujúca strana

Vloží sa zlom sekcie a nová sekcia sa začne na nasledujúcej strane.

sčítanie čísel pomocou príkazu Automatický súčet

Priebežne

Vloží sa zlom sekcie a nová sekcia sa začne na rovnakej strane.

Dialógové okno Sťahovanie súboru

Párna strana

Vloží sa zlom sekcie a nová sekcia sa začne na nasledujúcej párnej strane.

Dokument obsahujúci párne zlomy sekcie

Nepárna strana

Vloží sa zlom sekcie a nová sekcia sa začne na nasledujúcej nepárnej strane.

Čiara vzťahu medzi poľami v dvoch tabuľkách

Odstránenie zlomu sekcie

 1. Kliknite pred zlom sekcie, ktorý chcete odstrániť.

  Ak sa zlom sekcie nezobrazuje, na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Snímka obrazovky stránky Spravovanie konta s vybratým prepojením Zrušiť predplatné. .

 2. Stlačte kláves Odstrániť .

  Ak na klávesnici nemáte kláves Odstrániť , podržte stlačený kláves SHIFT, stlačte kláves so šípkou doprava Šípka a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámka : Ak odstránite zlom sekcie, odstránite tiež formátovanie sekcie textu v sekcii pred zlomom sekcie. Tento text sa stane súčasťou nasledujúcej sekcie a prevezme aj všetko formátovanie vrátane okrajov.

Zmena typu zlomu sekcie

 1. Kliknite na sekciu, ktorú chcete zmeniť.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Dokument a potom kliknite na kartu Rozloženie.

 3. V kontextovej ponuke Začiatok sekcie kliknite na požadovaný typ zlomu sekcie.

Pozrite tiež

Ovládanie stránkovania

Môj dokument obsahuje nechcené zlomy strán

Pridanie a odstránenie čísel strán

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×