Vloženie obrázkov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obrázky možno do dokumentov balíka Office vkladať (alebo kopírovať) z počítača alebo online.

Office už v aplikáciách obrázky ClipArt neposkytuje, môže vám však pomôcť s vyhľadávaním obrázkov online, ktoré potom môžete vložiť do vašich súborov. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi môžete použiť tlačidlo Obrázky ClipArt alebo Obrázky online.

V balíkoch Office 2016a Office 2013 možno obrázky okrem počítača vkladať aj z webových stránok a služieb, ako sú napríklad Bing.com alebo OneDrive.

Tip : V balíkoch Office 2013 a Office 2016 už nie je možné vkladať obrázky zo skenera. V balíku Office 2013 však môžete naskenovať obrázky do programu OneNote a potom ich skopírovať a prilepiť do iných programov balíka Office. Ak potrebujete pomôcť so skenovaním v balíku Office 2016, pozrite si článok Ako môžem vložiť naskenované obrázky do OneNotu 2016 pre Windows?

Vloženie obrázka z počítača

Poznámka : Tieto kroky sa vzťahujú na Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher a OneNote.

 1. Kliknite na miesto v dokumente alebo e-mailovej správe, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Obrázky.

  Zvýraznená ikona Obrázky na karte Vložiť.

  Poznámka : Karta Vložiť a ikona Obrázky sa v Outlooku zobrazia, až keď otvoríte novú e-mailovú správu a kliknite do jej tela.

 3. Prejdite na obrázok, ktorý chcete vložiť, vyberte ho a potom kliknite na položku Vložiť.

  Ak chcete pridať viac obrázkov, stlačte a podržte kláves Ctrl, vyberte požadované obrázky a potom kliknite na položku Vložiť.

  Poznámky : 

  • Obrázok sa vloží do dokumentu. Ak je obrázok veľkým súborom a výsledný dokument bude z toho dôvodu príliš veľký, môžete dokument zmenšiť. Urobiť to môžete vytvorením prepojenia na obrázok namiesto jeho vloženia. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na šípku vedľa položky Vložiť a potom kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  • V Outlooku môžete obrázok aj priložiť: stačí kliknúť na položky Vložiť > Priložiť súbor. Pri použití tejto možnosti sa obrázok nezobrazí v tele e-mailovej správy.

Vloženie obrázka z iného zdroja

Poznámka : Nasledujúce kroky sa vzťahujú na Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher a OneNote.

Ak nemáte vhodný obrázok v počítači, skúste vyhľadať nejaký v online zdroji, ako je napríklad Bing.

Obrázky ClipArt z lokality Office.com, ktoré boli dostupné v starších verziách balíka Office, boli nahradené obrázkami z Bingu. Pomocou nasledujúcich krokov nájdete obrázky ClipArt na lokalite Bing.com.

 1. Kliknite na miesto v dokumente alebo e-mailovej správe, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Obrázky online.

  Zvýraznená ikona Obrázky online na karte Vložiť

  Poznámka : V Outlook kartu Vložiť a nezobrazí ikona Obrázky Online dovtedy, kým ste otvorili a klikli v tele novú e-mailovú správu.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný obrázok, a potom stlačte kláves Enter. Vyhľadávané slovné spojenie by malo obsahovať slová clip art v prípade, že máte záujem o tento konkrétny typ ilustrácií.

  Pole vyhľadávania obrázkov v Bingu

  Poznámka : Pri vyhľadávaní obrázkov ClipArt a obrázkov pomocou Bingu nesiete zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

 4. V zozname výsledkov vyberte požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Vložiť.

 1. Otvorte dokument.

 2. Na webovej stránke kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný obrázok a potom vyberte položku Kopírovať alebo Kopírovať obrázok.

 3. V dokumente kliknite pravým tlačidlom na miesto, kam chcete obrázok vložiť, a potom vyberte možnosť v časti Možnosti prilepenia.

Obrázky z fotoaparátu alebo skenera môžete pridať tak, že najprv stiahnuť obrázky do počítača a potom ich skopírujte z počítača do dokumentu Office. Často, pri skenovaní obrázka, zisťovania vírusov program je nastavený na uloženie naskenovaný obrázok na pevnom disku.

Po stiahnutí obrázka do počítača postupujte takto:

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok.

 2. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať dokumentu, a potom kliknite na položku Vložiť.

 1. Kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Zmeniť obrázok.

 2. Vyhľadajte nový obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Poznámka : Táto možnosť nie je k dispozícii pre staršie Word súbory uložené vo formáte .doc. Túto možnosť aktívne súbor musí mať príponu .docx.

V balíku Office 2010 možno obrázky okrem počítača vkladať aj z webových stránok a rôznych online zdrojov, ako je napríklad služba Bing.com.

Vloženie obrázka z počítača

Poznámka : Tieto kroky sa vzťahujú na Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Publisher a OneNote.

 1. Kliknite na miesto v dokumente alebo e-mailovej správe, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Obrázok.

  Vkladanie obrázkov v balíku Office 2010

  Poznámka : V OutlookVložiť tabulátor a nezobrazí ikona obrázka dovtedy, kým ste otvorili a klikli v tele novú e-mailovú správu.

 3. Prejdite na obrázok, ktorý chcete vložiť, vyberte ho a potom kliknite na položku Vložiť.

  Ak chcete pridať viac obrázkov, stlačte a podržte kláves Ctrl, vyberte požadované obrázky a potom kliknite na položku Vložiť.

  Poznámky : 

  • Obrázok sa vloží do dokumentu. Ak je obrázok veľkým súborom a výsledný dokument bude z toho dôvodu príliš veľký, môžete dokument zmenšiť. Urobiť to môžete vytvorením prepojenia na obrázok namiesto jeho vloženia. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na šípku vedľa položky Vložiť a potom kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  • V Outlook tiež môžete pripojiť obrázok kliknutím na položku Vložiť > Priložiť súbor. Pri tejto možnosti sa obrázok sa nezobrazí v tele e-mailovú správu.

Vloženie obrázka z iného zdroja

Poznámka : Tieto kroky sa vzťahujú na Word, Outlook, Excel, PowerPoint a Publisher.

 1. Kliknite na miesto v dokumente alebo e-mailovej správe, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku ClipArt.

  Ponuka Vložiť ClipArt v balíku Office 2010

  Poznámka : V Outlook neuvidíte Vložiť tabulátor a Obrázkov ClipArt ikonu dovtedy, kým ste otvorili a klikli v tele novú e-mailovú správu.

 3. Na table Obrázky ClipArt zadajte do poľa Hľadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje hľadaný súbor, a potom kliknite na položku OK.

 4. Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

 5. V zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku, ktorú chcete vložiť.

 1. Otvorte dokument.

 2. Na webovej stránke kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný obrázok a potom vyberte položku Kopírovať alebo Kopírovať obrázok.

 3. V dokumente kliknite pravým tlačidlom na miesto, kam chcete obrázok vložiť, a potom vyberte možnosť v časti Možnosti prilepenia.

Obrázky z fotoaparátu alebo skenera môžete pridať tak, že najprv stiahnuť obrázky do počítača a potom ich skopírujte z počítača do dokumentu Office. Často, pri skenovaní obrázka, zisťovania vírusov program je nastavený na uloženie naskenovaný obrázok na pevnom disku.

Po stiahnutí obrázka do počítača postupujte takto:

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok.

 2. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať dokumentu, a potom kliknite na položku Vložiť.

 1. Kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Zmeniť obrázok.

 2. Vyhľadajte nový obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Poznámka : Táto možnosť nie je k dispozícii pre staršie Word súbory uložené vo formáte .doc. Túto možnosť aktívne súbor musí mať príponu .docx.

V balíku Office 2007 môžete do dokumentu balíka Office vo Worde, Exceli alebo Outlooku vložiť obrázky z rôznych miest, napríklad z počítača, obrázkov ClipArt alebo webovej stránky.

Vloženie obrázka z počítača

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi

 3. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte miesto v počítači, kde sa obrázok nachádza, vyberte ho a potom kliknite na položku Vložiť.

  Poznámka : Ak chcete pridať viac obrázkov, stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl, kým ho vy vyberiete obrázkov a potom kliknite na položku Vložiť.

  Pôvodný obrázok sa vloží do dokumentu. Ak je obrázok veľkým súborom a výsledný dokument bude z toho dôvodu príliš veľký, môžete veľkosť tohto dokumentu zmenšiť. Urobiť to môžete vytvorením prepojenia na obrázok namiesto jeho vloženia. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na šípku vedľa položky Vložiť a potom na položku Prepojiť so súborom.

Vloženie obrázka z iného zdroja

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku ClipArt.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi

 2. Na table Obrázky ClipArt zadajte do poľa Hľadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje hľadaný súbor, a potom kliknite na položku OK.

  Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

 3. V zozname výsledkov kliknite na položku, ktorú chcete vložiť.

 1. Otvorte dokument.

 2. Na webovej stránke kliknite pravým tlačidlom myši na požadovaný obrázok a potom kliknite na položku Kopírovať alebo Kopírovať obrázok.

 3. V dokumente kliknite pravým tlačidlom na miesto, kam chcete obrázok vložiť, a potom kliknite na príkaz Prilepiť.

Možnosť Zo skenera alebo fotoaparátu, ktorá slúži na pridávanie obrázkov do dokumentu, nie je vo Worde 2007 k dispozícii. Obrázky z fotoaparátu alebo skenera môžete však pridať tak, že obrázok najskôr stiahnete do počítača a potom ho skopírujete z počítača do Wordu.

Po stiahnutí obrázka do počítača postupujte takto:

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok.

 2. Vyhľadajte obrázok, ktorý chcete pridať dokumentu, a potom kliknite na položku Vložiť.

Súbory EPS

Z dôvodu zabezpečenia programu súbory EPS, Office 2016, Office 2013, Office 2010 a Office 365 vypli je možnosť vkladať súbory EPS do Office dokumentov. Ďalšie informácie vrátane riešením je a je náhradou za EPS, nájdete v článku podpora pre EPS obrázkov je vypnutá v balíku Office.

Formátovanie obrázkov

Teraz, keď ste pridali obrázok do dokumentu Office, budete chcieť skúmať spôsoby, ako môžete formátovať obrázky:

Pozrite tiež

Vloženie obrázkov v Office pre Mac

Pridanie online obrázkov alebo obrázkov ClipArt do súboru

Zmena fotografie

Odoslanie pripomienok

Máte pripomienky alebo žiadosť o produkt? Odošlite svoje komentáre na tejto stránke a pomôžte nám vylepšiť balík Office.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×