Vloženie dokumentov balíka Office a PDF súborov na webovú lokalitu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Informácie o verejnej webovej lokalite SharePoint Online v tomto článku platia len v prípade, že vaša organizácia zakúpila Office 365 pred 9. marcom 2015. Zákazníci, ktorí túto funkciu momentálne používajú, aj naďalej k nej budú mať prístup minimálne dva roky po dátume zmeny 9. marca 2015. Noví zákazníci, ktorí si predplatili Office 365 po dátume zmeny, nemajú prístup k tejto funkcii. Zákazníci služieb Office 365 majú ďalej prístup k špičkovým ponukám tretích strán, vďaka ktorým môžu mať verejnú webovú lokalitu s komplexným online riešením a prítomnosťou. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete v téme Informácie o zmenách funkcie verejnej webovej lokality SharePoint Online v Office 365.

Vložená powerpointová prezentácia Po vytvorení základnej štruktúry, štýlu a navigácie na verejnej webovej lokalite chcete pridať obsah, pretože množstvo zákazníkov a návštevníkov lokality vyhľadáva podrobné a pútavé informácie.

Hoci môžete vytvárať súbory na stiahnutie, účinnejšou metódou je vložiť dokumenty Wordu, prezentácie PowerPointu, zošity Excelu, diagramy Visia alebo PDF súbory, aby mohli návštevníci lokality zobrazovať obsah na stránke.

Čo vás zaujíma?

Ako môže vkladanie obsahu pomôcť podnikaniu

Vloženie dokumentu Wordu alebo prezentácie PowerPointu

Vloženie zošita Excelu

Vloženie zošita Excelu pomocou verejnej webovej lokality

Vloženie zošita Excelu pomocou služby OneDrive

Vloženie diagramu Visia

Vloženie PDF súboru

Vloženie PDF súboru na otvorenie v aplikácii Word Web App

Vloženie PDF súboru na otvorenie v aplikácii Adobe PDF Reader

Ďalšie informácie

Ako môže vkladanie obsahu pomôcť podnikaniu

Vkladanie znamená zobrazovanie informácií priamo na webovej stránke pomocou HTML značky <IFRAME> alebo <OBJECT>. Obsah je okamžite viditeľný, zvyčajne sa však nachádza v inom umiestnení. Vkladanie je prekvapivo jednoduché. Zväčša môžete automaticky vygenerovať HTML kód a potom ho jednoducho pridať na webovú stránku. Vložením obsahu zabezpečíte ešte profesionálnejší vzhľad webovej lokality a pomôžete svojmu podnikaniu.

Okrem toho, po vložení dokumentu na webovú stránku nemusíte stránku aktualizovať, aby sa aktualizoval obsah. Ak napríklad vložíte zošit a potom vykonáte zmeny, zobrazia sa na webovej stránke po obnovení alebo otvorení stránky.

Tu je niekoľko príkladov na vloženie dokumentov balíka Office a PDF súborov, ktoré môžu obohatiť vašu webovú lokalitu, čím zabezpečia jej väčšiu popularitu alebo príťažlivosť a záujem o ňu.

 • Propagácie, bonusové materiály a súťaže    Záujem o svoju lokalitu, aby sa na ňu návštevníci vrátili, môžete vzbudiť tvorivými položkami, k čomu patrí napríklad zobrazovanie dokumentov Wordu (kalendáre, kupóny, školiace príručky a letáky) a prezentácií PowerPointu (rotátory reklám, fotoeseje, animované prezentácie produktov, turistickí sprievodcovia a prehľady spoločnosti).

 • Zoznamy skladových položiek na predaj, last minute zájazdy a ďalšie údaje v reálnom čase    Môžete vložiť tabuľkové hárky Excelu (s tabuľkami, grafmi a rýchlymi filtrami), ktoré môžu návštevníci filtrovať, zoraďovať a pracovať s nimi, ako napríklad hárky s informáciami o najpopulárnejších predávaných produktoch, aktuálnych zásobách a s kalkulačkami úspor.

 • Diagramy, vývojové diagramy, mapy a plagáty, farebné zobrazenia   Pomocou Microsoft Visio Viewera môžete vložiť diagramy Visia, ktoré môžu návštevníci lokality zobraziť vo vysokej kvalite vykreslenia. V diagrame sa tiež môžu jednoducho posúvať, približovať a navigovať.

 • Návody, používateľské príručky, brožúry a porovnávacie materiály     Niektoré produkty a služby vyžadujú dlhšie zvažovanie a plánovanie, napríklad farebné prevedenie a prispôsobenie konkrétnym potrebám. Zákazníci uvítajú rady, aby sa mohli pred kúpou produktov správne rozhodnúť. Po vložení dokumentov balíka Office a PDF súborov návštevníci okamžite uvidia obsah, nájdu, čo hľadajú, a ani si dokument nemusia stiahnuť.

Vyhľadajte Šablóny balíka Office Microsoft a získate ďalšie nápady týkajúce sa používania dokumenty Wordu, prezentácie v PowerPointe, zošitov programu Excel a diagramy Visia spolu s ukážkami a súbormi na stiahnutie.

Na začiatok stránky

Vloženie dokumentu Wordu alebo prezentácie PowerPointu

Príklad dokumentu programu Word ako letákom o výpredaji lyží vložený

Príklad vložená powerpointová prezentácia výstavy kvetov

Vložený wordový dokument s letákom o výpredaji lyží

Vložená powerpointová prezentácia výstavy kvetov

Na vloženie dokumentu Wordu 2013 alebo prezentácie PowerPointu 2013 sú potrebné tri kroky: nahratie dokumentu do knižnice, vygenerovanie vkladacieho kódu a pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku.

Krok 1: Nahratie dokumentu alebo prezentácie do knižnice

 1. Na webovej lokalite kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a vyberte položku Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku Materiály lokality, na knižnicu Dokumenty alebo vytvorte novú knižnicu kliknutím na položku Pridať aplikáciu. Môžete použiť aj knižnicu na tímovej lokalite.

 3. Ak chcete pridať dokument do knižnice, presuňte dokument alebo prezentáciu myšou priamo na obrazovku na miesto, kde sa nachádza pokyn sem presunúť súbory, ako je zobrazené tu.
  Myšou presuňte obrázky do knižnice

  Poznámka :  Ak sa vám nezobrazuje možnosť presunutia súborov myšou, nainštalujte najnovšiu verziu prehliadača. Túto funkciu môžete využiť, iba ak máte najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer, Firefox alebo Chrome.

  Ako alternatívu k presúvaniu myšou možno kliknúť na položku Nový dokument, vybrať položku Nahrať existujúci súbor a kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadať dokument.

 4. Môžete tiež kliknúť na položku Nahrať súbory cez Windows Prieskumníka a presunúť súbory myšou pomocou Windows Prieskumníka.
  Nahratie v programe Windows Prieskumník

  Poznámka :  Táto možnosť vyžaduje prehliadač Internet Explorer a pri prihlasovaní je potrebné vybrať možnosť Uchovať prihlásenie.

 5. Kliknutím na tri bodky (. . .) vedľa názvu dokumentu otvorte kartu po ukázaní a potom kliknite na položku Zdieľať.

 6. Ak chcete vytvoriť verejne dostupný súbor, ktorý nevyžaduje poverenia, v dialógovom okne Zdieľať zadajte možnosť Všetci do poľa Pozvanie používateľov, z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Môže zobraziť, zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať prihlásenie a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať.

Krok 2: Vygenerovanie vkladacieho kódu

 1. Znova kliknite na dialógové okno Zdieľať, potom na slovné spojenie „hosťovským prepojením“, z poľa Iba zobraziť si skopírujte URL adresu a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 2. Otvorte novú kartu alebo nové okno prehliadača, do poľa s adresou prilepte URL adresu a stlačte kláves ENTER.

 3. V aplikácii Word Online alebo PowerPoint Online kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Vložiť.

 4. Zobrazte ukážku dokumentu alebo prezentácie v okne ukážky.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  PowerPoint

  1. V časti Rozmery vyberte rozmer (v pixloch ako Šírka x Výška).

  2. Kliknite na položku Interakcia. Ak je prezentácia nastavená na automatické prehrávanie a chcete ju tak vložiť aj na webovú stránku, vyberte možnosť Použiť predvolené nastavenie automatického posúvania zo súboru. Prezentáciu môžete napríklad použiť ako rotátor reklamy.

  Word

  1. V časti Rozmery zadajte šírku a výšku (v pixloch).

  2. Kliknite na položku Interakcia, vyberte požadované možnosti a potom kliknutím na ponuku v pravom dolnom rohu okna s ukážkou potvrďte svoj výber.

 6. Po dokončení výberu možností vkladania vyberte kliknutím do poľa Vložený kód celý kód a stlačte klávesy CTRL + C. Ak sa v prehliadači zobrazí výzva, aby ste povolili prístup k svojej Schránke, kliknite na položku Povoliť prístup.

 7. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 8. Zavrite kartu alebo okno prehliadača, ktoré ste otvorili v kroku 2.

Krok 3: Pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať dokument alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na kartu Stránka a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor na miesto na stránke, kde sa má zobraziť vložený dokument alebo prezentácia.

 4. Kliknite na kartu Vložiť a potom v časti Vložiť kliknite na položku Vkladací kód.

 5. Do dialógového okna Vloženie stlačením klávesov CTRL + V prilepte kód a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 6. Ak chcete prispôsobiť vkladací kód, kliknite na položku Upraviť zlomok kódu v dolnej časti rámu. Môžete chcieť napríklad prispôsobiť výšku a šírku rámu.

 7. Po dokončení prispôsobovania stránky kliknite na tlačidlo Uložiť alebo Uložiť a publikovať.

Na začiatok stránky

Vloženie zošita Excelu

Príklad vložený zošit Excelu, porovnanie hypoték
Vložený zošit Excelu s porovnaním hypoték

Existujú dva spôsoby, ktorými môžete vložiť zošit Excelu: pomocou verejnej webovej lokality a pomocou služby OneDrive.

Zošit Excelu môžete vložiť podobným spôsobom ako dokument Wordu alebo prezentáciu PowerPointu, ktorých súbory sa nachádzajú v knižnici Materiály lokality.

Zošit Excelu môžete vložiť aj zo služby OneDrive, čo môže byť užitočné vtedy, keď sa zošit nachádza v službe OneDrive a vy ho nechcete alebo nepotrebujete premiestniť.

Tip : Ak ešte nemáte konto OneDrive, zvážte jeho získanie, keďže je bezplatné, ľahko sa používa a poskytuje dodatočný ukladací priestor. Na jednoduchý prístup k vloženému obsahu si môžete vytvoriť verejné priečinky. Ďalšie informácie o OneDrivenájdete tu.

Vloženie zošita Excelu pomocou verejnej webovej lokality

Na vloženie zošita Excelu 2013 na verejnú webovú lokalitu sú potrebné tri kroky: nahratie zošita do knižnice, vygenerovanie vkladacieho kódu a pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku.

Krok 1: Nahratie zošita do knižnice

 1. Na webovej lokalite kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a vyberte položku Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku Materiály lokality, na knižnicu Dokumenty alebo vytvorte novú knižnicu kliknutím na položku Pridať aplikáciu. Môžete použiť aj knižnicu na tímovej lokalite.

 3. Ak chcete pridať dokument do knižnice, presuňte dokument alebo prezentáciu myšou priamo na obrazovku na miesto, kde sa nachádza pokyn sem presunúť súbory, ako je zobrazené tu.
  Myšou presuňte obrázky do knižnice

  Poznámka :  Ak sa vám nezobrazuje možnosť presunutia súborov myšou, nainštalujte najnovšiu verziu prehliadača. Túto funkciu môžete využiť, iba ak máte najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer, Firefox alebo Chrome.

  Ako alternatívu k presúvaniu myšou možno kliknúť na položku Nový dokument, vybrať položku Nahrať existujúci súbor a kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadať dokument.

 4. Môžete tiež kliknúť na položku Nahrať súbory cez Windows Prieskumníka a presunúť súbory myšou pomocou Windows Prieskumníka.
  Nahratie v programe Windows Prieskumník

  Poznámka :  Táto možnosť vyžaduje prehliadač Internet Explorer a pri prihlasovaní je potrebné vybrať možnosť Uchovať prihlásenie.

 5. Kliknutím na tri bodky (. . .) vedľa názvu dokumentu otvorte kartu po ukázaní a potom kliknite na položku Zdieľať.

 6. Ak chcete vytvoriť verejne dostupný súbor, ktorý nevyžaduje poverenia, v dialógovom okne Zdieľať zadajte možnosť Všetci do poľa Pozvanie používateľov, z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Môže zobraziť, zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať prihlásenie a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať.

Krok 2: Vygenerovanie vkladacieho kódu

 1. Znova kliknite na dialógové okno Zdieľať, potom na slovné spojenie „hosťovským prepojením“, z poľa Iba zobraziť si skopírujte URL adresu a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 2. Otvorte novú kartu alebo nové okno prehliadača, do poľa s adresou prilepte URL adresu a stlačte kláves ENTER.

 3. V aplikácii Excel Online kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Vložiť.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na zošit, potom na položku Vložiť, a nakoniec na možnosť Prispôsobiť, ako sa tento vložený zošit zobrazí ostatným.
  Príkaz Vložiť

 5. V poli čo má zobraziť, kliknite na to, čo chcete zobraziť na stránke. Zobraziť celý zošit alebo zobraziť graf, pomenovaného rozsahu, kontingenčnú tabuľku alebo tabuľky. Informácie o pomenované rozsahy a pomenované položky v zošitoch programu Excel nájdete v téme definovanie a používanie názvov vo vzorcoch.

 6. V časti Vzhľad začiarknite políčka požadovaných možností.

 7. V časti Interakcia vyberte spôsob, akým ľuďom umožníte prácu so zošitom.

  • Ak povolíte zoraďovanie a filtrovanie, návštevníci lokality budú môcť zoraďovať, filtrovať, rozbaľovať a baliť tabuľky alebo kontingenčné tabuľky v zošite.

  • Ak povolíte písanie, zmeny vykonané v bunkách sa neuložia v pôvodnom zošite. Ak napríklad vložíte hypotekárnu kalkulačku, môžete povoliť písanie takým spôsobom, aby mohli ľudia vypĺňať trvanie splácania, dlžnú čiastku a iné premenné.

  • Ak chcete určiť bunku, ktorá sa má vybrať po otvorení stránky blogu, začiarknite políčko Vždy začínať s výberom tejto bunky a potom kliknite na bunku, ktorú chcete zobraziť v ukážke.

 8. Do časti Rozmery zadajte šírku a výšku zobrazovača v pixeloch. Ak chcete vidieť, ako bude zobrazovač vyzerať so zadanými rozmermi, v hornej časti ukážky kliknite na príkaz Zobraziť skutočnú veľkosť.

  Poznámka :  Môžete zadať rozmery minimálne 200 x 100 pixlov a maximálne 640 x 655 pixlov. Ak chcete použiť menšie alebo väčšie rozmery, kód môžete po prilepení na stránku zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena veľkosti rámu v téme Vloženie zošita Excelu na webovú stránku alebo blog zo SharePointu alebo OneDrivu for Business.

 9. Ak ste s ukážkou spokojní, kliknite na položku Kopírovať. Ak sa v prehliadači zobrazí výzva, aby ste povolili prístup k svojej Schránke, kliknite na položku Povoliť prístup.

  Konfigurácia možností vkladania

 10. Po dokončení výberu možností vkladania vyberte kliknutím do poľa Vložený kód celý kód a stlačte klávesy CTRL + C. Ak sa v prehliadači zobrazí výzva, aby ste povolili prístup k svojej Schránke, kliknite na položku Povoliť prístup.

 11. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 12. Zavrite kartu alebo okno prehliadača, ktoré ste otvorili v kroku 2.

Krok 3: Pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať dokument alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na kartu Stránka a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor na miesto na stránke, kde sa má zobraziť vložený dokument alebo prezentácia.

 4. Kliknite na kartu Vložiť a potom v časti Vložiť kliknite na položku Vkladací kód.

 5. Do dialógového okna Vloženie stlačením klávesov CTRL + V prilepte kód a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 6. Ak chcete prispôsobiť vkladací kód, kliknite na položku Upraviť zlomok kódu v dolnej časti rámu. Môžete chcieť napríklad prispôsobiť výšku a šírku rámu.

 7. Po dokončení prispôsobovania stránky kliknite na tlačidlo Uložiť alebo Uložiť a publikovať.

Na začiatok stránky

Vloženie zošita Excelu pomocou služby OneDrive

Na vloženie zošita Excelu 2013 zo služby OneDrive sú potrebné tri kroky: nahratie zošita do verejného priečinka v službe OneDrive, vygenerovanie vkladacieho kódu a pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku.

Krok 1: Nahratie zošita Excelu do verejného priečinka služby OneDrive

 1. Prejdite na lokalitu OneDrive na lokalitu OneDrive.com.

 2. Ak chcete vytvoriť verejný priečinok, vytvorte priečinok, vyberte priečinok, postupne kliknite na položky Zdieľať, Získať prepojenie, Verejné a nakoniec na tlačidlo Zavrieť.

 3. Na stránke služby OneDrive kliknite na položku Odovzdať v hornej časti stránky a nahrajte zošit do verejného priečinka.
  Pridanie súborov

Krok 2: Vygenerovanie vkladacieho kódu

 1. Vo OneDrive kliknite pravým tlačidlom myši na zošit, potom na položku Vložiť, a nakoniec na možnosť Prispôsobiť, ako sa tento vložený zošit zobrazí ostatným.
  Príkaz Vložiť

 2. V poli čo má zobraziť, kliknite na to, čo chcete zobraziť na stránke. Zobraziť celý zošit alebo zobraziť graf, pomenovaného rozsahu, kontingenčnú tabuľku alebo tabuľky. Informácie o pomenované rozsahy a pomenované položky v zošitoch programu Excel nájdete v téme definovanie a používanie názvov vo vzorcoch.

 3. V časti Vzhľad začiarknite políčka požadovaných možností.

 4. V časti Interakcia vyberte spôsob, akým ľuďom umožníte prácu so zošitom.

  • Ak povolíte zoraďovanie a filtrovanie, návštevníci lokality budú môcť zoraďovať, filtrovať, rozbaľovať a baliť tabuľky alebo kontingenčné tabuľky v zošite.

  • Ak povolíte písanie, zmeny vykonané v bunkách sa neuložia v pôvodnom zošite. Ak napríklad vložíte hypotekárnu kalkulačku, môžete povoliť písanie takým spôsobom, aby mohli ľudia vypĺňať trvanie splácania, dlžnú čiastku a iné premenné.

  • Ak chcete určiť bunku, ktorá sa má vybrať po otvorení stránky blogu, začiarknite políčko Vždy začínať s výberom tejto bunky a potom kliknite na bunku, ktorú chcete zobraziť v ukážke.

 5. Do časti Rozmery zadajte šírku a výšku zobrazovača v pixeloch. Ak chcete vidieť, ako bude zobrazovač vyzerať so zadanými rozmermi, v hornej časti ukážky kliknite na príkaz Zobraziť skutočnú veľkosť.

  Poznámka :  Môžete zadať rozmery minimálne 200 x 100 pixlov a maximálne 640 x 655 pixlov. Ak chcete použiť menšie alebo väčšie rozmery, kód môžete po prilepení na stránku zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v odseku Zmena veľkosti rámu v téme Prispôsobenie vloženia excelového zošita.

 6. Ak ste s ukážkou spokojní, kliknite na položku Kopírovať. Ak sa v prehliadači zobrazí výzva, aby ste povolili prístup k svojej Schránke, kliknite na položku Povoliť prístup.

  Konfigurácia možností vkladania

Krok 3: Pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku

 1. Prejdite na stránku na webovej lokalite, na ktorú chcete pridať dokument alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na kartu Stránka a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor na miesto na stránke, kde sa má zobraziť vložený dokument alebo prezentácia.

 4. Kliknite na kartu Vložiť a potom v časti Vložiť kliknite na položku Vkladací kód.

 5. Do dialógového okna Vloženie stlačením klávesov CTRL + V prilepte kód a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 6. Ak chcete prispôsobiť vkladací kód, kliknite na položku Upraviť zlomok kódu v dolnej časti rámu. Môžete chcieť napríklad prispôsobiť výšku a šírku rámu.

 7. Po dokončení prispôsobovania stránky kliknite na tlačidlo Uložiť alebo Uložiť a publikovať.

Na začiatok stránky


Vloženie diagramu Visia

Príklad vložený diagramu programu Visio Diagramu programu Visio v programe Microsoft Visio Viewer môžete zobraziť pre návštevníci lokality. Visio Viewer obsahuje mnoho jednoduchosť používania funkcií, vrátane posúvanie, Lupa a navigácia strany a je Bezplatne stiahnuť. Ďalšie informácie nájdete v téme Stiahnutie programu Microsoft Visio Viewer.

Hoci nie je možné automatické v službách Office 365 na vytvorenie diagramu programu Visio vložený kód HTML, je jednoduché vytvoriť vlastné. Okrem toho, existuje niekoľko programu Microsoft Visio Viewer parametrov, ktoré vám pomôžu ovládanie správania diagramu vo vnútri programu Visio Viewer na vašu webovú stránku. Ďalšie informácie nájdete v téme Vloženie ovládacieho prvku programu Visio Viewer na webovú stránku.

Na vloženie diagramu Visia pomocou Visio Viewera sú potrebné dva kroky: nahratie diagramu do knižnice a pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku.

Krok 1: Nahratie diagramu Visia do knižnice

 1. Na webovej lokalite kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a vyberte položku Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku Materiály lokality, inú knižnicu alebo vytvorte novú knižnicu kliknutím na položku Pridať aplikáciu. Môžete použiť aj knižnicu na tímovej lokalite.

 3. Ak chcete pridať dokument do knižnice, presuňte diagram myšou priamo na obrazovku na miesto, kde sa nachádza pokyn sem presunúť súbory, ako je zobrazené tu.
  Myšou presuňte obrázky do knižnice

  Poznámka :  Ak sa vám nezobrazuje možnosť presunutia súborov myšou, nainštalujte najnovšiu verziu prehliadača. Túto funkciu môžete využiť, iba ak máte najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer, Firefox alebo Chrome.

  Ako alternatívu k presúvaniu myšou možno kliknúť na položku Nový dokument, vybrať položku Nahrať existujúci súbor a kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadať dokument.

 4. Môžete tiež kliknúť na položku Nahrať súbory cez Windows Prieskumníka a presunúť súbory myšou pomocou Windows Prieskumníka.
  Nahratie v programe Windows Prieskumník

  Poznámka :  Táto možnosť vyžaduje prehliadač Internet Explorer a pri prihlasovaní je potrebné vybrať možnosť Uchovať prihlásenie.

 5. Kliknutím na tri bodky (. . .) vedľa názvu dokumentu otvorte kartu po ukázaní a potom kliknite na položku Zdieľať.

 6. Ak chcete vytvoriť verejne dostupný súbor, ktorý nevyžaduje poverenia, v dialógovom okne Zdieľať zadajte možnosť Všetci do poľa Pozvanie používateľov, z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Môže zobraziť, zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať prihlásenie a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať.

Krok 2: Pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať dokument alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na kartu Stránka a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor na miesto na stránke, kde sa má zobraziť vložený dokument alebo prezentácia.

 4. Kliknite na kartu Vložiť a potom v časti Vložiť kliknite na položku Vkladací kód.

 5. Do dialógového okna Vloženie zadajte vkladací kód pomocou HTML značky OBJECT. Vhodné je pridať aj prepojenie na URL adresu sťahovania, aby ho mohli použiť tí, ktorí program nemajú nainštalovaný. Návštevníkom, ktorí nemôžu zobraziť diagram, môžete zobraziť pokyny tak, že ich vložíte do HTML značky OBJECT. Príklad:

  <object width="50%" height="50%"
  classid="clsid:279d6c9a-652e-4833-befc-312ca8887857">
  <param name="ScrollbarsVisible" value="0">
  <param name="BackColor" value="11403055">
  <param name="src" value=" https://MyBiz.com/SiteAssets/northamericamap.vsd">
  <param name="PagetabsVisible" value="0">
  <param name="zoom" value="-2">
  <p>Na zobrazenie tohto diagramu Visia musíte mať v zariadení nainštalovaný Internet Explorer 8.0
  alebo novšiu verziu, Windows 7 alebo novšiu verziu a Microsoft Visio Viewer
  . Po stiahnutí Visio Viewera treba reštartovať Internet Explorer.
  <a href="http://www.microsoft.com/sk-sk/download/details.aspx?id=35811">
  Stiahnuť Visio Viewer</a>. </p>
  </object>

 6. Kliknite na tlačidlo Vložiť.

 7. Ak chcete prispôsobiť vkladací kód, kliknite na položku Upraviť zlomok kódu v dolnej časti rámu. Môžete chcieť napríklad prispôsobiť výšku a šírku rámu.

 8. Po dokončení prispôsobovania stránky kliknite na tlačidlo Uložiť alebo Uložiť a publikovať.

Na začiatok stránky

Vloženie PDF súboru

PDF súbor možno vložiť dvomi spôsobmi: pomocou aplikácie Word Online a pomocou aplikácie Adobe PDF Reader.

 • Na otvorenie PDF súboru môžete použiť Word Online. Týmto spôsobom môžete vložiť PDF súbor pre návštevníkov, ktorí nemajú v zariadení nainštalovaný Adobe PDF Reader. Ďalšie informácie nájdete v téme Otvorenie PDF súborov vo Worde Online na zobrazenie, tlač a úpravy.

 • PDF súbor môžete otvoriť pomocou aplikácie Adobe PDF Reader. Adobe PDF Reader, čo je ovládací prvok ActiveX, obsahuje panel s nástrojmi, okno navigácie a ďalšie funkcie vrátane tlače a odosielania dokumentu e-mailom.

Vloženie PDF súboru na otvorenie v aplikácii Word Online

Vložený PDF súbor v aplikácii Word Web App
Vložený PDF súbor s katalógom produktov zobrazený v aplikácii PDF Reader

Na vloženie PDF súboru pomocou aplikácie Word Online sú potrebné tri kroky: nahratie PDF súboru do knižnice, vygenerovanie vkladacieho kódu a pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku.

Krok 1: Nahratie PDF súboru do knižnice

 1. Na webovej lokalite kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a vyberte položku Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku Materiály lokality, inú knižnicu alebo vytvorte novú knižnicu kliknutím na položku Pridať aplikáciu. Môžete použiť aj knižnicu na tímovej lokalite.

 3. Ak chcete pridať dokument do knižnice, presuňte PDF súbor myšou priamo na obrazovku na miesto, kde sa nachádza pokyn sem presunúť súbory, ako je zobrazené tu.
  Myšou presuňte obrázky do knižnice

  Poznámka :  Ak sa vám nezobrazuje možnosť presunutia súborov myšou, nainštalujte najnovšiu verziu prehliadača. Túto funkciu môžete využiť, iba ak máte najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer, Firefox alebo Chrome.

  Ako alternatívu k presúvaniu myšou možno kliknúť na položku Nový dokument, vybrať položku Nahrať existujúci súbor a kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadať dokument.

 4. Môžete tiež kliknúť na položku Nahrať súbory cez Windows Prieskumníka a presunúť súbory myšou pomocou Windows Prieskumníka.
  Nahratie v programe Windows Prieskumník

  Poznámka :  Táto možnosť vyžaduje prehliadač Internet Explorer a pri prihlasovaní je potrebné vybrať možnosť Uchovať prihlásenie.

 5. Kliknutím na tri bodky (. . .) vedľa názvu dokumentu otvorte kartu po ukázaní a potom kliknite na položku Zdieľať.

 6. Ak chcete vytvoriť verejne dostupný súbor, ktorý nevyžaduje poverenia, v dialógovom okne Zdieľať zadajte možnosť Všetci do poľa Pozvanie používateľov, z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Môže zobraziť, zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať prihlásenie a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať.

Krok 2: Vygenerovanie vkladacieho kódu

 1. Znova kliknite na dialógové okno Zdieľať, potom na slovné spojenie „hosťovským prepojením“, z poľa Iba zobraziť si skopírujte URL adresu a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 2. Otvorte novú kartu alebo nové okno prehliadača, do poľa s adresou prilepte URL adresu a stlačte kláves ENTER.

 3. V aplikácii Word Online kliknite na položky Súbor > Zdieľať > Vložiť.

 4. Zobrazte ukážku PDF súboru v okne s ukážkou.

 5. Postupujte takto:

  1. V časti Rozmery zadajte šírku a výšku (v pixloch).

  2. Kliknite na položku Interakcia, vyberte požadované možnosti a potom kliknutím na ponuku v pravom dolnom rohu okna s ukážkou potvrďte svoj výber.

 6. Po dokončení výberu možností vkladania vyberte kliknutím do poľa Vložený kód celý kód a stlačte klávesy CTRL + C. Ak sa v prehliadači zobrazí výzva, aby ste povolili prístup k svojej Schránke, kliknite na položku Povoliť prístup.

 7. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 8. Zavrite kartu alebo okno prehliadača, ktoré ste otvorili v kroku 2.

Krok 3: Pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať dokument alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na kartu Stránka a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor na miesto na stránke, kde sa má zobraziť vložený dokument alebo prezentácia.

 4. Kliknite na kartu Vložiť a potom v časti Vložiť kliknite na položku Vkladací kód.

 5. Do dialógového okna Vloženie stlačením klávesov CTRL + V prilepte kód a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 6. Ak chcete prispôsobiť vkladací kód, kliknite na položku Upraviť zlomok kódu v dolnej časti rámu. Môžete chcieť napríklad prispôsobiť výšku a šírku rámu.

 7. Po dokončení prispôsobovania stránky kliknite na tlačidlo Uložiť alebo Uložiť a publikovať.

Na začiatok stránky

Vloženie PDF súboru na otvorenie v aplikácii Adobe PDF Reader

Vložený PDF súbor s katalógom produktov zobrazený v aplikácii PDF Reader
Vložený PDF súbor s katalógom produktov zobrazený v aplikácii PDF Reader

Hoci nie je možné automatické v službách Office 365 na generovanie vložený kód HTML súbor PDF, je jednoduché vytvoriť vlastné. Okrem toho, existuje niekoľko parametre PDF súborov, ktoré vám pomôžu ovládať správanie dokumentu do jeho vnútra na vašu webovú stránku. Ďalšie informácie nájdete v téme parametre na otváranie PDF súborov.

Na vloženie PDF súboru pomocou aplikácie PDF Reader sú potrebné dva kroky: nahratie PDF súboru do knižnice a pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku.

Krok 1: Nahratie PDF súboru do knižnice

 1. Na webovej lokalite kliknite na tlačidlo Nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a vyberte položku Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku Materiály lokality, inú knižnicu alebo vytvorte novú knižnicu kliknutím na položku Pridať aplikáciu. Môžete použiť aj knižnicu na tímovej lokalite.

 3. Ak chcete pridať PDF súbor do knižnice, presuňte dokument myšou priamo na obrazovku, na ktorej sa nachádza pokyn sem presunúť súbory, ako je zobrazené tu.
  Myšou presuňte obrázky do knižnice

  Poznámka :  Ak sa vám nezobrazuje možnosť presunutia súborov myšou, nainštalujte najnovšiu verziu prehliadača. Túto funkciu môžete využiť, iba ak máte najnovšiu verziu prehliadača Internet Explorer, Firefox alebo Chrome.

  Ako alternatívu k presúvaniu myšou možno kliknúť na položku Nový dokument, vybrať položku Nahrať existujúci súbor a kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadať dokument.

 4. Môžete tiež kliknúť na položku Nahrať súbory cez Windows Prieskumníka a presunúť súbory myšou pomocou Windows Prieskumníka.
  Nahratie v programe Windows Prieskumník

  Poznámka :  Táto možnosť vyžaduje prehliadač Internet Explorer a pri prihlasovaní je potrebné vybrať možnosť Uchovať prihlásenie.

 5. Kliknutím na tri bodky (. . .) vedľa názvu dokumentu otvorte kartu po ukázaní a potom kliknite na položku Zdieľať.

 6. Ak chcete vytvoriť verejne dostupný súbor, ktorý nevyžaduje poverenia, v dialógovom okne Zdieľať zadajte možnosť Všetci do poľa Pozvanie používateľov, z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Môže zobraziť, zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať prihlásenie a potom kliknite na tlačidlo Zdieľať.

Krok 2: Pridanie vkladacieho kódu na webovú stránku

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať dokument alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na kartu Stránka a potom v skupine Upraviť kliknite na položku Upraviť.

 3. Umiestnite kurzor na miesto na stránke, kde sa má zobraziť vložený dokument alebo prezentácia.

 4. Kliknite na kartu Vložiť a potom v časti Vložiť kliknite na položku Vkladací kód.

 5. Do dialógového okna Vloženie zadajte vkladací kód pomocou HTML značky OBJECT. Príklad:

  Použitie predvolených hodnôt pre všetky parametre PDF súborov   

  <object width="610" height="400" type="application/pdf" data="https://MyBiz.com/SiteAssets/MyEmbedFiles/MyCatalog.pdf"></object>

  Zmenšenie strany na 50 % so začiatkom na strane 4 a prispôsobenie strany šírke okrajov   

  <object width="500" height = "300" " type="application/pdf" data="https://MyBiz.com/SiteAssets/MyCatalog.pdf#page=4&zoom=50&view=FitH”></object>

 6. Kliknite na tlačidlo Vložiť.

 7. Ak chcete prispôsobiť vkladací kód, kliknite na položku Upraviť zlomok kódu v dolnej časti rámu. Môžete chcieť napríklad prispôsobiť výšku a šírku rámu.

 8. Po dokončení prispôsobovania stránky kliknite na tlačidlo Uložiť alebo Uložiť a publikovať.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Prečítajte si tému Pomocník verejnej webovej lokality pre Office 365.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×