Vloženie dátumu alebo času do hlavičky alebo päty

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete, aby sa na vytlačenom formulári zobrazil presný dátum alebo čas, kedy bol formulár vytlačený, na vykonanie tejto úlohy použite kódy automatického textu v dialógových oknách Hlavička a Päta.

Môžete tiež šablónu formulára navrhnúť tak, aby sa v hlavičke alebo v päte automaticky vytlačili dátumy, ktoré používatelia zadajú do formulára. Napríklad v šablóne formulára na vyúčtovanie výdavkov si môžete želať, aby sa v päte formulára vytlačil začiatočný a koncový dátum obdobia výdavkov.

Čo chcete urobiť?

Vloženie aktuálneho dátumu do hlavičky alebo päty

Vloženie aktuálneho času do hlavičky alebo päty

Vloženie dátumov z formulára do hlavičky alebo päty

Vloženie aktuálneho dátumu do hlavičky alebo päty

Dátumy sú viazané na určité miestne nastavenia pre operačný systém používateľa. Môžu sa teda vytlačiť pre rôznych používateľov rozlične, v závislosti od ich nastavení dátumu.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. Kliknite na kartu Tlač - nastavenie.

 3. V časti Hlavičky a päty kliknite na položku Hlavička alebo na položku Päta.

 4. V poli Vložiť automatický text vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete v hlavičke alebo päte vytlačiť krátku verziu dnešného dátumu, kliknite na položku Krátky dátum.

   S takto zvoleným nastavením by sa formát krátkeho dátumu vytlačil napríklad v podobe 22. 9. 2005 pre slovenčinu. Používateľ však môže formát zobrazenia prispôsobiť.

  • Ak chcete v hlavičke alebo päte vytlačiť dlhú verziu dnešného dátumu, kliknite na položku Dlhý dátum.

   S takto zvoleným nastavením by sa formát dlhého dátumu vytlačil napríklad v podobe 22. septembra 2005 pre slovenčinu. Používateľ však môže formát zobrazenia prispôsobiť.

 5. Chcete otestovať, ako bude vyzerať zmeny na vytlačenom formulári, kliknite na položku Ukážka pred tlačou Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

  Poznámka: Hlavičky a päty sa zobrazujú iba v okne Ukážka pred tlačou a v tlačenej forme, pričom v okne Ukážka sa nezobrazujú.

Na začiatok stránky

Vloženie aktuálneho času do hlavičky alebo päty

Časy sú viazané na určité miestne nastavenia pre operačný systém používateľa. Môžu sa teda vytlačiť pre rôznych používateľov rozlične, v závislosti od ich nastavení času.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. Kliknite na kartu Tlač - nastavenie.

 3. V časti Hlavičky a päty kliknite na položku Hlavička alebo na položku Päta.

 4. V poli Vložiť automatický text vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vytlačiť čas v miestnom formáte, kliknite na položku Čas (Miestny formát).

   S takto zvoleným nastavením by sa čas vytlačil napríklad v podobe 16:01:49. Používateľ však môže formát zobrazenia prispôsobiť.

  • Ak chcete vytlačiť čas v 24-hodinovom formáte, kliknite na položku 24-hodinový formát času.

   S takto zvoleným nastavením by sa čas vytlačil napríklad v podobe 16:01:49.

 5. Chcete otestovať, ako bude vyzerať zmeny na vytlačenom formulári, kliknite na položku Ukážka pred tlačou Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

  Poznámka: Hlavičky a päty sa zobrazujú iba v okne Ukážka pred tlačou a v tlačenej forme, pričom v okne Ukážka sa nezobrazujú.

Na začiatok stránky

Vloženie dátumov z formulára do hlavičky alebo päty

Tento postup použite, ak chcete, aby sa v hlavičke alebo päte vytlačili dátumy zadané používateľmi. Napríklad v šablóne formulára na vyúčtovanie výdavkov môžete použiť výbery dátumov na zozbieranie začiatočného a koncového dátumu pre dané vyúčtovanie výdavkov. Ak chcete, aby sa tieto dátumy objavili na vytlačenom formulári, môžete do hlavičky alebo päty vložiť polia, na ktoré sú viazané ovládacie prvky.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. Kliknite na kartu Tlač - nastavenie.

 3. V časti Hlavičky a päty kliknite na položku Hlavička alebo na položku Päta.

 4. V poli Vložiť automatický text kliknite na položku Pole.

 5. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny vyberte pole obsahujúce dátum alebo čas, ktorý si želáte zobraziť v hlavičke alebo päte.

 6. V poli Formát dátumu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť v hlavičke alebo päte pre dátum hodnotu XML, ponechajte zvolenú položku Žiadne (zobraziť hodnotu XML).

  • Ak chcete prispôsobiť formát zobrazenia pre dátum, vyberte položku Dátum zobraziť takto.

   Poznámka: Ak je štýl zobrazenia označený hviezdičkou, znamená to, že dátum sa zobrazí podľa nastavení dátumu zadaných pre operačný systém používateľa formulára. Ak chcete obísť nastavenie operačného systému, použite štýl zobrazenia bez hviezdičky. Uvedomte si, že zmena zobrazenia dátumu ovplyvňuje len zobrazenú hodnotu, ale nie hodnotu, ktorá je uložená v zdroji údajov.

 7. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 8. Zadajte dátum v ovládacom prvku, ktorý je viazaný na pole, ktoré ste vybrali v kroku 5.

 9. Chcete otestovať, ako bude vyzerať zmeny na vytlačenom formulári, kliknite na položku Ukážka pred tlačou Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

  Poznámka: Hlavičky a päty sa zobrazujú iba v okne Ukážka pred tlačou a v tlačenej forme, pričom v okne Ukážka sa nezobrazujú.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×