Office
Prihlásenie
Vloženie alebo odstránenie pracovného hárka

Vloženie alebo odstránenie pracovného hárka

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Excel poskytuje v zošite tri hárky, ale môžete pridať aj ďalšie hárky (a ďalšie typy hárkov, napríklad hárok s grafom, hárok makier alebo dialógový hárok), premenovať ich alebo ich podľa potreby odstrániť.

Názov (alebo nadpis) pracovného hárka sa zobrazí na karte hárka v spodnej časti obrazovky. Pracovné hárky majú v predvolenom nastavení názvy Hárok1, Hárok2 a tak ďalej. Každému pracovnému hárku môžete prideliť vhodnejší názov.

Poznámka: Ušká hárkov sa zobrazujú v predvolenom nastavení. Ak sa nezobrazuje ich, kliknite na položky Možnosti > Rozšírené > Zobraziť možnosti pre tento zošit > Zobraziť ušiek hárkov.

Ak chcete vložiť hárok, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • V dolnej časti obrazovky kliknite na tlačidlo Nový hárok.

  Kliknite na tlačidlo Nový hárok

 • Ak chcete vložiť nový hárok pred existujúci hárok, vyberte existujúci hárok a potom kliknite na položky Domov > Vložiť > Vložiť hárok.

  Kliknite na položku Vložiť hárok v časti Vložiť na karte Domov

Ak chcete zmeniť poradie pracovných hárkov v zošite, kliknite na kartu pracovného hárka, ktorý chcete presunúť a premiestnite ho na požadované umiestnenie.

Čo chcete ďalej urobiť?

Vloženie viacerých hárkov súčasne

Zmena predvoleného počtu hárkov v novom zošite

Zmena názvu hárka

Odstránenie jedného alebo viacerých hárkov

Vloženie viacerých hárkov súčasne

 1. Stlačte kláves Shift a vyberte taký počet existujúcich ušiek hárkov, koľko nových hárkov chcete vložiť do otvoreného zošita. Ak chcete napríklad vložiť tri hárky, vyberte tri existujúce ušká hárkov.

 2. Kliknite na položky Domov > Vložiť > Vložiť hárok.

  Kliknite na položku Vložiť hárok v časti Vložiť na karte Domov

Ak chcete zmeniť poradie pracovných hárkov v zošite, kliknite na kartu pracovného hárka, ktorý chcete presunúť a premiestnite ho na požadované umiestnenie.

Zmena predvoleného počtu pracovných hárkov v novom zošite

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Možnosti.

 3. Zadajte v kategórii Všeobecné, v časti Keď sa vytvárajú nové zošity do poľa Zahrnúť tento počet pracovných hárkov počet hárkov, ktoré chcete, aby sa predvolene zobrazovali v novovytvorenom zošite.

Zmena názvu pracovného hárka

 1. Na paneli kariet hárkov kliknite pravým tlačidlom na kartu hárka, ktorému chcete zmeniť názov, a potom kliknite na príkaz Premenovať.

  Pravým tlačidlom myši kliknite na kartu hárka a potom kliknite na položku Premenovať

 2. Vyberte aktuálny názov a potom zadajte nový názov.

Odstránenie pracovných hárkov

 1. Vyberte všetky hárky, ktoré chcete odstrániť.

 2. Kliknite na položku Domov, na šípku pod položkou Odstrániť a potom na položku Odstrániť hárok.

  Kliknite na šípku pod položkou Odstrániť a potom na položku Odstrániť hárok

Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na uško pracovného hárka alebo na uško ľubovoľné vybratých pracovných hárkov, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknúť na príkaz Odstrániť hárok.

Tipy: 

 • Ušká hárkov sa zobrazia automaticky. Ak sa nezobrazia, kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené > Zobraziť ušká hárka.

 • Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [Skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Oddeliť hárky.

 • Pri tlači hárka môžete vložiť názov hárka.

  1. Kliknite na položky Vložiť > Hlavička a päta.

  2. V zobrazení rozloženia strany kliknite na miesto, kde sa má zobraziť názov hárka.

  3. V skupine Hlavička a päta – prvky kliknite na tlačidlo Názov hárka Obrázok tlačidla .

Poznámka: Ušká hárkov sa zobrazujú v predvolenom nastavení. Ak sa nezobrazuje ich, kliknite na položky Možnosti > Rozšírené > Zobraziť možnosti pre tento zošit > Zobraziť ušiek hárkov.

Ak chcete vložiť pracovný hárok, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete rýchlo vložiť nový pracovný hárok na koniec existujúcich pracovných hárkov, kliknite na kartu Vložiť pracovný hárok v spodnej časti obrazovky.

  Ušká hárkov

 • Ak chcete vložiť nový pracovný hárok pred existujúci pracovný hárok, vyberte pracovný hárok a potom na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť hárok.

  Skupina Bunky na karte Domov

  Tip: Môžete aj kliknúť pravým tlačidlom na existujúci pracovný hárok a potom kliknúť na príkaz Vložiť. Na karte Všeobecné kliknite na ikonu Pracovný hárok a potom na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť poradie pracovných hárkov v zošite, kliknite na kartu pracovného hárka, ktorý chcete presunúť a premiestnite ho na požadované umiestnenie.

Čo vás zaujíma?

Vloženie viacerých hárkov súčasne

Zmena predvoleného počtu hárkov v novom zošite

Vloženie nového hárka, ktorý je založený na vlastnú šablónu

Zmena názvu hárka

Odstránenie jedného alebo viacerých hárkov

Vloženie viacerých pracovných hárkov súčasne

 1. Stlačte kláves SHIFT a potom vyberte taký počet kariet existujúcich hárkov, koľko nových hárkov chcete vložiť do otvoreného zošita.

  Ak napríklad chcete pridať tri nové pracovné hárky, vyberte tri karty existujúcich pracovných hárkov.

 2. Na karte Domov ukážte v skupine Bunky na položku Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť hárok.

  Skupina Bunky na karte Domov

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na vybraté karty hárkov a potom kliknúť na príkaz Vložiť. Na karte Všeobecné kliknite na ikonu Pracovné hárky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Ak chcete zmeniť poradie pracovných hárkov v zošite, kliknite na kartu pracovného hárka, ktorý chcete presunúť a premiestnite ho na požadované umiestnenie.

Zmena predvoleného počtu pracovných hárkov v novom zošite

 1. Kliknite na kartu Súbor.

  Čo sa stalo Microsoft Backstage tlačidlo?

  Ďalšie informácie o Microsoft Backstage tlačidlo nájdete v téme a jeho umiestnenie je zobrazenie Backstage?

 2. V časti Excel kliknite na položku Možnosti.

 3. Zadajte v kategórii Všeobecné, v časti Keď sa vytvárajú nové zošity do poľa Zahrnúť tento počet pracovných hárkov počet hárkov, ktoré chcete, aby sa predvolene zobrazovali v novovytvorenom zošite.

 4. Kliknutím na ľubovoľnú inú kartu sa vráťte k svojmu súboru.

Vloženie nového hárka založeného na vlastnej šablóne

 1. V prípade potreby vytvorte šablónu pracovného hárka, na ktorej chcete založiť nový pracovný hárok.

  Vytvorenie šablóny pracovného hárka

  1. Vyberte pracovný hárok, ktorý chcete použiť ako šablónu.

  2. Kliknite na kartu Súbor.

  3. Kliknite v položke Informácie na možnosť Uložiť ako.

  4. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny pracovného hárka.

   • Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu pracovného hárka, zadajte názov súboru, ktorý chcete použiť.

   • Ak chcete vytvoriť predvolená šablóna hárka, zadajte hárka.

    Poznámka: Vlastné šablóny sa automaticky ukladajú v priečinku Šablóny. Predvolená šablóna pracovného hárka, sheet.xltx alebo sheet.xltm, sa ukladá do priečinka XLStart, ktorý sa obyčajne nachádza na adrese C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • V počítači so systémom Windows Vista kliknite v zozname na položku Šablóna programu Excel alebo Šablóna programu Excel podporujúca makrá.

   • V počítači so systémom Microsoft Windows XP kliknite v poli Typ súboru na položku Šablóna programu Excel alebo Šablóna programu Excel podporujúca makrá.

  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 2. Pravým tlačidlom kliknite na kartu hárka a potom kliknite na príkaz Vložiť.

 3. Dvakrát kliknite na šablónu typu požadovaného hárka.

Zmena názvu pracovného hárka

 1. Na paneli kariet hárkov kliknite pravým tlačidlom na kartu hárka, ktorému chcete zmeniť názov, a potom kliknite na príkaz Premenovať hárok.

  Vybratá karta hárka Hárok2

 2. Vyberte aktuálny názov a potom zadajte nový názov.

  Tip: Pri tlači pracovného hárka môžete vložiť názov hárka.

  Tlač názvov hárkov

  1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Hlavička a päta.

  2. V zobrazení rozloženia strany kliknite na miesto, kde sa má zobraziť názov hárka.

  3. V skupine Hlavička a päta – prvky kliknite na tlačidlo Názov hárka Obrázok tlačidla .

Odstránenie pracovných hárkov

 1. Vyberte všetky hárky, ktoré chcete odstrániť.

  Tip: Ak vyberiete viaceré pracovné hárky, zobrazí sa položka [Skupina] v záhlaví okna v hornej časti pracovného hárka. Ak chcete zrušiť výber viacerých pracovných hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý pracovný hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na uško vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na šípku vedľa položky Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť hárok.

  Skupina Bunky na karte Domov

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na uško pracovného hárka alebo na uško ľubovoľné vybratých pracovných hárkov, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknúť na príkaz Odstrániť hárok.

Poznámka: Ušká hárkov sa zobrazujú v predvolenom nastavení. Ak sa nezobrazuje ich, kliknite na tlačidlo Excel – možnosti > Rozšírené > Zobraziť možnosti pre tento zošit > Zobraziť ušiek hárkov.

Ak chcete vložiť pracovný hárok, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete rýchlo vložiť nový pracovný hárok na koniec existujúcich pracovných hárkov, kliknite na kartu Vložiť pracovný hárok v spodnej časti obrazovky.

  Ušká hárkov

 • Ak chcete vložiť nový pracovný hárok pred existujúci pracovný hárok, vyberte pracovný hárok a potom na karte Domov v skupine Bunky kliknite na položku Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť hárok.

  Skupina Bunky na karte Domov

  Tip: Môžete aj kliknúť pravým tlačidlom na existujúci pracovný hárok a potom kliknúť na príkaz Vložiť. Na karte Všeobecné kliknite na ikonu Pracovný hárok a potom na tlačidlo OK.

Čo vás zaujíma?

Vloženie viacerých hárkov súčasne

Zmena predvoleného počtu hárkov v novom zošite

Vloženie nového hárka, ktorý je založený na vlastnú šablónu

Zmena názvu hárka

Odstránenie jedného alebo viacerých hárkov

Vloženie viacerých pracovných hárkov súčasne

 1. Stlačte kláves SHIFT a potom vyberte taký počet kariet existujúcich hárkov, koľko nových hárkov chcete vložiť do otvoreného zošita.

  Ak napríklad chcete pridať tri nové pracovné hárky, vyberte tri karty existujúcich pracovných hárkov.

 2. Na karte Domov ukážte v skupine Bunky na položku Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť hárok.

  Skupina Bunky na karte Domov

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na vybraté karty hárkov a potom kliknúť na príkaz Vložiť. Na karte Všeobecné kliknite na ikonu Pracovné hárky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena predvoleného počtu pracovných hárkov v novom zošite

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office > Možnosti programu Excel.

 2. V kategórii Obľúbené prejdite do časti Keď sa vytvárajú nové zošity a do poľa Zahrnúť tento počet pracovných hárkov zadajte počet hárkov, ktoré chcete zahrnúť na základe predvoleného nastavenia pri vytvorení nového zošita.

Na začiatok stránky

Vloženie nového hárka založeného na vlastnej šablóne

 1. V prípade potreby vytvorte šablónu pracovného hárka, na ktorej chcete založiť nový pracovný hárok.

  Vytvorenie šablóny pracovného hárka

  1. Vyberte pracovný hárok, ktorý chcete použiť ako šablónu.

  2. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

  3. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny pracovného hárka.

   • Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu pracovného hárka, zadajte názov súboru, ktorý chcete použiť.

   • Ak chcete vytvoriť predvolená šablóna hárka, zadajte hárka.

    Poznámka: Vlastné šablóny sa automaticky ukladajú v priečinku Templates. Predvolená šablóna pracovného hárka sheet.xltx alebo sheet.xltm by mala byť uložená v priečinku XLStart, ktorý sa zvyčajne nachádza na ceste C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. V počítači so systémom Windows Vista    

   • V zozname kliknite na položku Šablóna programu Excel alebo na položku Šablóna programu Excel podporujúca makrá.

    V počítači so systémom Microsoft Windows XP    

    • V poli Typ súboru kliknite na položku Šablóna programu Excel alebo na položku Šablóna programu Excel podporujúca makrá.

  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 2. Pravým tlačidlom kliknite na kartu hárka a potom kliknite na príkaz Vložiť.

 3. Dvakrát kliknite na šablónu typu požadovaného hárka.

Zmena názvu pracovného hárka

 1. Na paneli kariet hárkov kliknite pravým tlačidlom na kartu hárka, ktorému chcete zmeniť názov, a potom kliknite na príkaz Premenovať.

  Vybratá karta hárka Hárok2

 2. Vyberte aktuálny názov a potom zadajte nový názov.

  Tip: Pri tlači pracovného hárka môžete vložiť názov hárka.

  Tlač názvov hárkov

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Hlavička a päta.

 2. V zobrazení rozloženia strany kliknite na miesto, kde sa má zobraziť názov hárka.

 3. V skupine Hlavička a päta – prvky kliknite na tlačidlo Názov hárka Obrázok tlačidla .

Odstránenie pracovných hárkov

 1. Vyberte všetky hárky, ktoré chcete odstrániť.

  Tip: Ak vyberiete viaceré pracovné hárky, zobrazí sa položka [Skupina] v záhlaví okna v hornej časti pracovného hárka. Ak chcete zrušiť výber viacerých pracovných hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý pracovný hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na uško vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na šípku vedľa položky Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť hárok.

  Skupina Bunky na karte Domov

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na uško pracovného hárka, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknúť na príkaz Odstrániť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×