Office
Prihlásenie
Vloženie aktuálneho dátumu a času do bunky

Vloženie aktuálneho dátumu a času do bunky

Povedzme, že chcete jednoducho zadávať aktuálny dátum a čas pri vytváraní časového denníka aktivít alebo automaticky zobraziť aktuálny dátum a čas v bunke po každom prepočítaní vzorcov. Existuje niekoľko spôsobov, ako vložiť aktuálny dátum a čas do určitej bunky.

Vloženie statického dátumu alebo času do excelovej bunky

Statická hodnota v hárku sa v prípade otvorenia a prepočítania hárka nemení. Po stlačení kombinácie klávesov, ako napríklad Ctrl + ; na vloženie aktuálneho dátumu do bunky, Excel vytvorí snímku aktuálneho dátumu a vloží ju do bunky. Hodnota bunky sa nemení, a preto je považovaná za statickú.

 1. V hárku vyberte bunku, do ktorej chcete vložiť aktuálny dátum alebo čas.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete vložiť aktuálny čas, stlačte klávesy CTRL+SHIFT+; (bodkočiarka),

  • (Windows) Ak chcete vložiť aktuálny čas, stlačte kombináciu klávesov CTRL + Shift + ; (bodkočiarka).

  • (Mac) Ak chcete vložiť aktuálny čas, stlačte kombináciu klávesov PRÍKAZ + ; (bodkočiarka).

  • (Windows) Ak chcete vložiť aktuálny dátum a čas, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + ; (bodkočiarka), stlačte medzerník a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + ; (bodkočiarka).

  • (Mac) Ak chcete vložiť aktuálny dátum a čas, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + ; (bodkočiarka), stlačte medzerník a potom stlačte kombináciu klávesov PRÍKAZ + ; (bodkočiarka).

Vloženie dátumu a času, ktorý sa bude aktualizovať

Dátum alebo čas, ktorý sa aktualizuje v prípade prepočítania hárka alebo otvorenia zošita, sa považuje za dynamický, a nie statický. Najbežnejším spôsobom, ktorým v hárku vrátiť do bunky dynamický dátum alebo čas, je pomocou funkcie hárka.

Ak chcete vložiť dátum alebo čas tak, aby sa dal aktualizovať, použite funkcie TODAYNOW, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade. Ďalšie informácie o používaní týchto funkcií nájdete v témach Funkcia TODAY a Funkcia NOW.

Príklad

Vzorec

Popis (výsledok)

=TODAY()

Aktuálny dátum (údaj sa mení)

=NOW()

Aktuálny dátum a čas (údaj sa mení)

 1. Vyberte text v tabuľke uvedenej vyššie a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

 2. V prázdnom hárku raz kliknite na bunku A1 a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V. Ak pracujete v aplikácii Excel Online, opakujte kopírovanie a prilepenie pre každú bunku v príklade.

  Dôležité: Ak chcete, aby príklad pracoval správne, musíte ho v pracovnom hárku prilepiť do bunky A1.

 3. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte kombináciu klávesov CTRL + ` (opačný dĺžeň) alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

Po skopírovaní príkladu do prázdneho pracovného hárka môžete príklad prispôsobiť vlastným potrebám.

Poznámka: Výsledky funkcií TODAYNOW sa zmenia iba pri výpočte pracovného hárka alebo pri spustení makra, ktoré obsahuje tieto funkcie. Bunky obsahujúce tieto funkcie sa neaktualizujú nepretržite. Použitý dátum a čas sa preberajú zo systémových hodín počítača.

Zmena formátu dátumu alebo času

Ak chcete zmeniť formát dátumu alebo času, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Formátovať bunky. Potom v dialógovom okne Formát buniek na karte Číslo kliknite v časti Kategória na položku Dátum alebo Čas, v zozname Typ vyberte typ a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Video: Vloženie aktuálneho dátumu do hárka Excelu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×