Vloženie a prehrávanie súboru s videom z PC

Vloženie a prehrávanie súboru s videom z PC

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe PowerPoint 2010 a novších verziách môžete prepojiť alebo vložiť video z PC priamo do prezentácie.

 • Vložené videá sú praktické, ale zväčšujú veľkosť prezentácie.

 • Prepojenia na videá veľkosť prezentácie nezväčšujú, no prepojenia sa môžu pokaziť. Ak chcete zabrániť problémom s nefunkčnými prepojeniami, odporúčame skopírovať videá do rovnakého priečinka, v ktorom sa nachádza prezentácia, a vytvoriť k nim prepojenia.

V programe PowerPoint 2007 môžete vytvárať iba prepojenia na videá v počítači.

Chcete vložiť video z lokality YouTube?    Pozrite tému Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube

Používate Mac?    Pozrite tému Pridanie videa do prezentácie v Macu

Vyskytli sa problémy?    Pozrite tému Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe a získajte pomoc s chybami, ako napríklad pri problémoch s kodekmi alebo s technológiou QuickTime.

Vloženie videa uloženého v PC

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V dialógovom okne Vloženie videa kliknite na požadované video a potom kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť prepojenie na video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V poli Vložiť video kliknite na súbor, na ktorý sa má vytvoriť prepojenie, potom na šípku nadol nachádzajúcu sa vedľa tlačidla Vložiť a nakoniec kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Zobrazí sa dialógové okno Vloženie videa v PowerPointe

  Okrem vkladania alebo vytvorenia prepojenia na video v PC môžete vkladať alebo vytvárať prepojenia na video na lokalite YouTube. Ďalšie informácie získate v téme Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube

PowerPoint 2016 podporuje prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporuje aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo zvukovom súbore.  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe.

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

v predvolenom nastavení prezentácie, video sa prehráva ako súčasť postupnosti kliknutí.    To znamená, že po kliknutí na ľubovoľné miesto na snímke vopred ďalším krokom (alebo stlačením klávesu medzerník, kláves so šípkou doprava alebo ďalšie kľúčové, že zálohy na ďalší krok) prehrávania videa. Táto možnosť začať sa nazýva V kliknite na položku poradie.

Ale ak chcete, môžete urobiť video automaticky spustí hneď, ako sa zobrazuje na obrazovke, alebo aby bol po kliknutí:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi PowerPoint 2016, na karte Nástroje na prehrávanie videa, otvorte zoznam začať a vyberte požadovanú možnosť:

  Možnosti prehrávania videa z PC sú: V kliknite na položku poradie, automaticky alebo po kliknutí na

  Možnosť

  Popis

  Postupne kliknite na položky

  Toto je predvolené správanie, ako je uvedené vyššie. Keď kliknete na ľubovoľné miesto na snímke tak, aby prechod na ďalší krok, prehrávania videa.

  Automaticky

  Video sa spustí automaticky.

  (Ak existuje animácie postup pred ním, krokoch animácie bude hrať prvý a potom pri spustení videa automaticky. Ak neexistujú žiadne iné animácie kroky pred video na snímke, video začne prehrávať okamžite.)

  Po kliknutí na

  Video sa spustí iba vtedy, keď bol klikli.

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

Pozrite tiež

Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube

Vloženie prepojenia na video na YouTube v PowerPointe Online

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Vloženie videa uloženého v PC

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V dialógovom okne Vloženie videa kliknite na požadované video a potom kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť prepojenie na video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V poli Vložiť video kliknite na súbor, na ktorý sa má vytvoriť prepojenie, potom na šípku nadol nachádzajúcu sa vedľa tlačidla Vložiť a nakoniec kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Zobrazí sa dialógové okno Vloženie videa v PowerPointe

  Okrem vkladania alebo vytvorenia prepojenia na video v PC môžete vkladať alebo vytvárať prepojenia na video na lokalite YouTube. Ďalšie informácie získate v téme Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Predvolene sa video v prezentácii prehrá, ak sa naň klikne. Môžete však nastaviť automatický začiatok videa hneď po zobrazení na obrazovke:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint na karte Nástroje prehrávania videa otvorte zoznam Spustiť a vyberte položku Automaticky:

  Videá vložené z počítača môžete nastaviť tak, aby sa spúšťali automaticky alebo až po kliknutí.

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

Pozrite tiež

Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube

Vloženie prepojenia na video na YouTube v PowerPointe Online

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Vloženie videa uloženého v PC

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, do ktorej chcete vložiť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Video.

 3. Vyberte položku Video zo súboru a potom prejdite do umiestnenia videa a vyberte ho.

 4. Na tlačidle Vložiť kliknite na šípku smerujúcu nadol a kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

 1. Kliknite na karte Snímky v normálnom zobrazení na snímku, do ktorej chcete pridať video alebo animovaný súbor vo formáte GIF.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Video.

 3. Vyberte položku Video zo súboru a potom prejdite do umiestnenia videa a vyberte ho.

 4. Na tlačidle Vložiť kliknite na šípku smerujúcu nadol a kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Prepojenie na súbor s videom

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Predvolene sa video v prezentácii prehrá, ak sa naň klikne. Môžete však nastaviť automatický začiatok videa hneď po zobrazení na obrazovke:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint na karte Nástroje prehrávania videa otvorte zoznam Spustiť a vyberte položku Automaticky:

  Možnosti videa

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

Pozrite tiež

Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Obsah tohto článku

Prehľad filmy a animované súborov vo formáte GIF

Pridanie videa

Môžete sa rozhodnúť automaticky alebo po kliknutí

Prehrávanie filmu na celej obrazovke

Zobrazenie ukážky videa

Prehrávanie filmu popri viacerých snímkach

Prehrávanie filmu nepretržite počas prezentácie

Pomocou filmy vo formáte QuickTime v programe PowerPoint 2007

Máte problémy s prehrávaním videa alebo zvuku?

Prehľad videí a animovaných súborov vo formáte GIF

Filmy alebo videá sú vo formátoch, ako napríklad AVI alebo MPEG, a ich prípony súborov sú napríklad .avi, .mov, .mpg alebo .mpeg. Bežný film môže obsahovať prejav rečníka, napríklad vedúceho pracovníka, ktorý sa nemôže zúčastniť prezentácie. Filmy môžete používať na školeniach alebo na účely ukážky.

Animovaný súbor vo formáte GIF obsahuje pohyb a má príponu .gif. Aj keď po formálnej stránke to nie sú filmy, animované súbory vo formáte GIF obsahujú viacero obrázkov prehrávaných prostredníctvom streamu na vytvorenie efektu animácie. Často sa používajú na zvýraznenie dizajnu alebo webovej lokality. Súbory vo formáte GIF sú kategorizované funkciou ClipArt v Microsoft Office ako filmové súbory, avšak nie sú to v skutočnosti súbory s digitálnym videom. Preto pre animované súbory vo formáte GIF nie sú k dispozícii všetky možnosti filmových súborov.

Môžete pridať filmy a animované GIF súbory na snímky zo súborov v počítači, Galéria médií od spoločnosti Microsoft, sieť alebo intranete. Ak chcete pridať video alebo animovaný obrázok vo formáte GIF, vložte do konkrétnej snímky. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete začať filmu alebo GIF: mať prehrávanie automaticky pri zobrazení snímky, kliknite na ňu, alebo vytvorením časovania ho tak to prehrávanie po uplynutí časového. Môžete ponechať filmu, prehrávať počas niekoľkých snímok alebo si ho Prehrať priebežne v celej prezentácii. Môžete tiež nastaviť možnosti filmu, napríklad skryť orámovanie filmu alebo zmenou ich veľkosti.

Na rozdiel od obrázkov alebo kresieb sú filmy s prezentáciou vždy prepojené, a nie v nej vložené. Keď vložíte prepojený film, PowerPoint vytvorí prepojenie na aktuálne umiestnenie filmu. Ak tento film neskôr presuniete do iného umiestnenia a budete ho chcieť prehrať, PowerPoint ho nebude schopný nájsť. Spoľahlivým postupom je skopírovanie filmov do toho istého priečinka, kde je uložená prezentácia, a to ešte pred vložením filmov. PowerPoint vytvorí prepojenie na daný film a pokiaľ sa bude daný film nachádzať v priečinku prezentácie, program ho vždy nájde, dokonca aj v prípade, že priečinok presuniete alebo skopírujete do iného počítača. Ak chcete zistiť, či sa prepojené súbory nachádzajú v tom istom priečinku ako prezentácia, použite funkciu Balík pre disk CD. Táto funkcia skopíruje všetky súbory do toho istého umiestnenia (na CD alebo do priečinka), kde je uložená prezentácia, a automaticky aktualizuje všetky prepojenia súborov. Ak chcete spustiť prezentáciu v inom počítači alebo ju odoslať e-mailom, je potrebné ju skopírovať spolu s prepojenými súbormi, ak ich prezentácia obsahuje.

Pri vkladaní filmu sa pridá efekt spúšťača pozastavenia. Spúšťačom sa nazýva preto, lebo na spustenie filmu je potrebné kliknúť na snímku. Kliknutím rám filmu v prezentácii pozastavíte a opätovným kliknutím obnovíte prehrávanie.

Ako spustenie a pozastavenie filmu funguje v automaticky spúšťaných filmoch

Keď vložíte film a vyberte položku Automaticky, k položke pracovná tablaVlastné animácie sa pridajú dva efekty: pozastavenie prehrávania a spustenie prehrávania. Bez efektu pozastavenia by sa film spustil od začiatku po každom kliknutí namiesto pozastavenia a pokračovania v prehrávaní po ďalšom kliknutí.

Po vložení filmu sa na pracovnej table Vlastné animácie zobrazí niečo podobné tomuto obrázku.

Filmové efekty v zozname pracovnej tably

Na tomto obrázku je v prvom riadku (riadok s označením 0) efekt prehrávania. Predstavuje automatické spustenie. Ikona hodín je symbol nastavenia spustenia, ktoré sa nazýva Začať po predchádzajúcej. Toto nastavenie umožňuje prehrať film automaticky po zobrazení snímky alebo po prehratí iného efektu (ak je k dispozícii). Ikona trojuholníka (podobne ako symbol na tlačidle prehrávania na prehrávači VCR alebo DVD) je indikátorom efektu prehrávania.

Druhý riadok je panel spúšťača a pod ním je (riadok s označením 1) efekt pozastavenia. Zobrazí sa ikona ukazovateľa myši a symbol s dvomi pruhmi (podobne ako symbol na tlačidle pozastavenia na prehrávačoch VCR alebo DVD). Tento efekt sa pridá, keď sa film spustí automaticky alebo kliknutím myšou. Jeho umiestnenie pod panelom spúšťača naznačuje, že na spustenie filmu je potrebné kliknúť na film (na rozdiel od kliknutia na ľubovoľné miesto na snímke).

Fungovanie efektu pozastavenia pri filmoch spúšťaných po kliknutí

Po vložení filmu sa na pracovnej table Vlastné animácie zobrazí niečo podobné tomuto obrázku.

Filmové efekty v zozname pracovnej tably

Na rozdiel od toho, čo sa stane po automatickom spustení filmu, ak sa rozhodnete spustiť film kliknutím, použije sa iba efekt pozastavenia – riadok s ikonou myši a symbolom dvoch pruhov (pozastaviť).

Prepojenie na film

Ak chcete zabrániť problémom s prepojeniami, odporúčame pred pridaním prezentácie skopírovať filmy do priečinka, v ktorom sa nachádza prezentácia.

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, do ktorej chcete pridať film alebo animovaný súbor vo formáte GIF.

 2. Kliknite na karte Vložiť v skupine Multimediálne klipy na šípku pod položkou Film.

  Obrázok karty Vloženie

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite na položku Film zo súboru, vyhľadajte priečinok s príslušným súborom a potom dvakrát kliknite na súbor, ktorý chcete pridať.

  • Kliknite na položku Film z programu Galéria médií, posúvaním vyhľadajte v objekte pracovná tablaClipArt požadovaný klip a potom ho kliknutím pridajte na snímku.

   Tip : Pred pridaním klipu do prezentácie môžete zobraziť jeho ukážku. V pracovnej table ClipArt v poli Výsledky, kde sa zobrazujú dostupné klipy, prejdite ukazovateľom myši nad miniatúru klipu, kliknite na zobrazenú šípku a potom na položku Ukážka a vlastnosti.

Automatické spustenie filmu alebo spustenie filmu po kliknutí

Po vložení filmu sa zobrazí správa s otázkou o spôsobe spúšťania filmu: automaticky (Automaticky) alebo po kliknutí na daný film (Po kliknutí).

 • Ak chcete film spúšťať automaticky po zobrazení snímky, kliknite na položku Automaticky. Počas prehrávania môžete film pozastaviť kliknutím. Ak chcete pokračovať v prehrávaní filmu, opäť naň kliknite.

 • Ak chcete spustiť film manuálne po kliknutí na snímku, kliknite na možnosť Po kliknutí.

Pri vkladaní filmu sa pridá efekt spúšťača pozastavenia. Táto funkcia sa nazýva spúšťač, pretože na spustenie filmu je potrebné kliknúť na niečo v snímke. Napríklad v prezentácii kliknutím na rám film pozastavíte a opätovným kliknutím obnovíte prehrávanie.

Poznámka : Túto možnosť môžete kedykoľvek zmeniť. Kliknite na film a v položke Nástroje pre film kliknite na kartu Možnosti. V skupine Možnosti filmu vyberte požadovanú možnosť zo zoznamu Prehrať film.

Karta Možnosti nástrojov pre film

Prehrávanie filmu v režime celej obrazovky

Počas prezentácie môžete film prehrávať tak, aby vyplnil celú obrazovku. Nemusíte ho prehrávať len ako súčasť snímky v prezentácii. Toto sa nazýva prehrávanie filmu na celej obrazovke. V závislosti od rozlíšenia pôvodného súboru s filmom sa môže pri zväčšení zobraziť skreslenie. Vždy je lepšie, ak začnete so zobrazením ukážky filmu, aby ste v prípade, že film je skreslený alebo rozmazaný mohli vrátiť späť možnosť zobrazovania na celú obrazovku. Vo všeobecnosti platí, že ak prehrávate malý film na celú obrazovku, nebude po zväčšení vyzerať dobre.

Ak nastavíte film tak, aby sa spúšťal automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám filmu mimo snímky do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím filmu na celú obrazovku.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám filmu na snímke, ktorý chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. Začiarknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu políčko Prehrávať na celej obrazovke.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Zobrazenie ukážky filmu

 • Kliknite v normálnom zobrazení na snímku s filmom, ktorého ukážku chcete prehrať.

 • Kliknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Prehrať na položku Ukážka.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Tipy    

 • V normálnom zobrazení môžete tiež zobraziť ukážku filmu dvojitým kliknutím naň.

 • Ak je film alebo animovaný obrázok vo formáte GIF súčasťou sekvencie s vlastnou animáciou, ukážku zobrazíte kliknutím na položku Prehrať v položke pracovná tablaVlastné animácie.

 • Ak existuje viacero snímok v prezentácii, použite zástupný symbol nadpisu na identifikáciu snímky s orámovaním filmu, takže budete vedieť, ktoré snímky kliknite na položku a prehrať.

 • Ak ste vložili film ako objekt, ktorý chcete prehrávať v prehrávači Windows Media Player, bude potrebné daný film ovládať pomocou tlačidiel Zastaviť, Spustiť a Pozastaviť v prehrávači Windows Media Player.

Prehrávanie filmu popri viacerých snímkach

Možno by ste chceli prehrávať vložený film v prezentácii aj po prechode na ďalšiu snímku. V takom prípade musíte špecifikovať, kedy sa má zastaviť prehrávanie filmu. V opačnom prípade sa film zastaví po nasledujúcom kliknutí myšou.

Poznámka : Ak chcete vykonať nasledujúci postup, musíte mať k dispozícii efekt prehrávania. Ak ste už vložili film a po výzve vybrali možnosť Po kliknutí, môžete prepnúť túto možnosť na Automaticky, čím sa pridá efekt prehrávania.

Prepnutie z možnosti Po kliknutí na Automaticky

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na film.

 2. Kliknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu v zozname Prehrať film na položku Automaticky.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Prehrávanie filmu popri snímkach

Poznámka : Tento postup prehrá súbor s filmom raz v celej jeho dĺžke. Neprehráva film opakovane.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. Kliknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu v zozname Prehrať film na položku Prehrať popri snímkach.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

 3. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok karty Animácie

 4. Kliknite v položke pracovná tablaVlastné animácie na čiaru, ktorá predstavuje efekt prehrávania filmu (čiara s trojuholníkom), kliknite na šípku a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 5. Ak chcete film prehrávať popri viacerých snímkach, kliknite v časti Zastaviť prehrávanie na položku Po a nastavte celkový počet snímok, popri ktorých sa má súbor prehrávať.

  Tip : Ak ste túto hodnotu nastavili na 999 (maximum) a film je dostatočne dlhý, bude sa prehrávať počas celej prezentácie a nebude potrebné upravovať nastavenie tejto hodnoty v prípade pridania alebo odstránenia snímok v prezentácii.

Nepretržité prehrávanie filmu počas prezentácie

Možno by ste chceli prehrávať film počas celej prezentácie alebo až kým ho nezastavíte. Ak je dĺžka filmu kratšia ako dĺžka prezentácie, môžete nastaviť, aby sa film po dokončení prehral znovu, takže počas celej prezentácie sa bude prehrávať nejaká časť filmu.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. Začiarknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Tip : Keď prehrávate film opakovane, bude sa prehrávať, až kým naň nekliknete. Taktiež môžete prehrávať film popri viacerých snímkach.

Poznámky : 

Pomocou filmy vo formáte QuickTime v programe PowerPoint 2007

Apple QuickTime (.mov) videosúbor nie je možné vložiť do prezentácie programu Microsoft Office PowerPoint 2007. Ak chcete prehrať vo formáte QuickTime počas prezentácie, vykonajte jeden z týchto krokov:

 • Odkaz vo formáte QuickTime. V časti s názvom "Odkaz na filmu" v Prehľad filmy a animované GIF súboryvyššie. Počas prezentácie, kliknite na prepojený objekt alebo text a QuickTime pre Windows sa spustí a automaticky prehralo video.

 • Konverzia súboru na Microsoft Windows (.avi) videosúbor alebo iné kompatibilné multimediálne formáte, ktorý PowerPoint 2007 môžete vložiť. Informácie o konvertovaní videosúborov a typy súborov, ktoré sú podporované v programe PowerPoint nájdete v článku formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Pozrite tiež

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×