Vlastnosť UniqueValues

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vlastnosť UniqueValues môžete použiť, keď chcete vynechať záznamy obsahujúce duplicitné údaje v poliach zobrazených v údajové zobrazenie. Ak napríklad výstup dotazu zahŕňa viacero polí, musí byť kombinácia hodnôt všetkých polí pre daný záznam jedinečná, aby mohla byť zahrnutá do výsledkov.

Poznámka : Vlastnosť UniqueValues sa vzťahuje výlučne na pripojenie a vytvárajúci akčné dotazy a výberových dotazov.

Nastavenie

Vlastnosť UniqueValues používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Popis

Áno

Zobrazí iba záznamy, v ktorých sú hodnoty všetkých polí zobrazených v údajovom zobrazení jedinečné.

Nie

(Predvolená hodnota) Zobrazí všetky záznamy.


Vlastnosť UniqueValues môžete nastaviť v hárku vlastností dotazu alebo v zobrazenie SQLokno dotazu.

Poznámka : Túto vlastnosť môžete nastaviť pri vytváraní nového dotazu pomocou príkazu SQL. Predikát DISTINCT zodpovedá nastaveniu vlastnosti UniqueValues. Predikát DISTINCTROW zodpovedá nastaveniu vlastnosti UniqueRecords.

Poznámky

Keď nastavíte vlastnosť UniqueValues na hodnotu Áno, výsledky dotazu nebude možné aktualizovať a nepremietnu sa do nich následné zmeny, ktoré vykonali iní používatelia.

Vlastnosti UniqueValues a UniqueRecords sú vo vzťahu, ktorý určuje, aby mohla byť v určitom čase na hodnotu Áno nastavená len jedna z týchto vlastností. Ak napríklad nastavíte vlastnosť UniqueValues na hodnotu Áno, vlastnosť UniqueRecords sa v programe Microsoft Office Access 2007 automaticky nastaví na hodnotu Nie. Obe vlastnosti však môžu byť súčasne nastavené na hodnotu Nie. Keď sú obe vlastnosti nastavené na hodnotu Nie, vrátia sa všetky záznamy.

tip

Ak chcete spočítať počet inštancií hodnoty v poli, vytvorte súhrnný dotaz.

Príklad

Príkaz SELECT v tomto príklade vráti zoznam krajín alebo oblastí, v ktorých sú zákazníci. Keďže v každej krajine alebo oblasti môže byť množstvo zákazníkov, mnohé záznamy by mohli mať v tabuľke Zákazníci nastavenú tú istú krajinu alebo oblasť. Každá krajina alebo oblasť je však vo výsledkoch dotazu zastúpená iba raz.

V tomto príklade sa používa tabuľka Zákazníci obsahujúca nasledujúce údaje.

Krajina alebo oblasť

Názov spoločnosti

Brazília

Familia Arquibaldo

Brazília

Gourmet Lanchonetes

Brazília

Hanari Carnes

Francúzsko

Du monde entier

Francúzsko

Folies gourmandes

Nemecko

Frankenversand

Írsko

Hungry Owl All-Night Grocers


Tento príkaz SQL vráti krajiny alebo oblasti v nasledujúcej tabuľke:

SELECT DISTINCT Customers.CountryRegion
FROM Customers;

Vrátené krajiny alebo oblasti

Brazília

Francúzsko

Nemecko

Írsko


Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×