Vlastnosť TripleState

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Môžete použiť Vlastnosť TripleState môžete určiť, ako sa zobrazujú začiarkavacie políčko, tlačidlo prepínania alebo tlačidlo možnostíhodnoty Null. Čítanie a zapisovanie boolovských.

výraz.TripleState

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť TripleState používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

Ovládací prvok sa bude cyklicky prepínať medzi stavmi pre hodnoty Áno, Nie a Null. Ak je vlastnosť Value ovládacieho prvku nastavená na hodnotu Null, ovládací prvok sa zobrazí ako neaktívny (sivý).

Nie

False

(Predvolená hodnota) Ovládací prvok sa bude cyklicky prepínať medzi stavmi pre hodnoty Áno a Nie. Hodnoty Null sa zobrazia, ako keby šlo o hodnoty Nie.


Poznámka : Vlastnosť TripleState môžete nastaviť pomocou ovládacieho prvku hárok vlastností, makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Túto vlastnosť je možné nastaviť v každom zobrazení.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa zobrazuje hlásenie s podrobným popisom stavu začiarkavacieho políčka s názvom Check1 vo formulári frmOperations.

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×