Vlastnosť TopValues

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vlastnosť TopValues môžete použiť na vrátenie zadaného počtu záznamov alebo percenta záznamov, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Môže sa napríklad stať, že chcete vrátiť najvyšších 10 hodnôt alebo prvých 25 percent všetkých hodnôt v poli.

Poznámka : Vlastnosť TopValues platí iba pre pripojenie, vytvárajúci, a výberové dotazy.

Nastavenie

Nastavenie vlastnosti TopValues je celé číslo predstavujúce presný počet hodnôt, ak sa chcete vrátiť alebo číslo nasleduje znak percenta (%), ktoré predstavuje percento záznamov na vrátenie. Napríklad vrátiť 10 najvyšších hodnôt, nastavte vlastnosť TopValues na 10; Ak chcete vráti top 10 percent hodnôt, nastavte vlastnosť TopValues na 10%.

Túto vlastnosť nie je možné nastaviť priamo v kóde. Je nastavená v SQL viewQuery window pomocou TOP n alebo TOP n PERCENTA klauzula v príkaze SQL.

Vlastnosť TopValues môžete nastaviť aj pomocou hárka vlastností dotazu alebo poľa Najvyššie hodnoty v časti Nástroje na karte Návrh.

Poznámka : Vlastnosť TopValues v hárku vlastností dotazu a na karte Návrh je pole so zoznamom, ktoré obsahuje zoznam hodnôt a percentuálnych hodnôt. Môžete vybrať jednu z týchto hodnôt, alebo môžete zadať ľubovoľné platné nastavenie v poli.

Poznámky

Nastavenie vlastnosti TopValues zvyčajne používajú spolu s triedený polia. Pole, ktoré chcete zobraziť najvyššie hodnoty by mala byť úplne vľavo pole, ktoré má začiarknuté políčko Zoradiť v mriežke návrhu dotazu. Vzostupné zoradenie vráti najnižšie umiestnené záznamy a zostupné zoradenie vráti najvyššej záznamy. Ak zadáte vrátené určitý počet záznamov, tiež sa vrátia všetky záznamy s hodnotami, ktoré sa nezhodujú s hodnotou v poslednom zázname.

Predpokladajme napríklad, že skupina zamestnancov dosahuje nasledujúce celkové tržby.

Predaj

Predajca

90 000

Levitan

80 000

Pelton

70 000

Daliot

70 000

King

60 000

Sutton

50 000

Buschmann


Ak nastavíte vlastnosť TopValues na hodnotu 3 v zostupnom zoradení v poli Predaj, program Microsoft Office Access 2007 vráti nasledujúce štyri záznamy.

Predaj

Predajca

90 000

Levitan

80 000

Pelton

70 000

Daliot

70 000

King


Poznámka : Ak chcete vrátiť najvyššie alebo najnižšie hodnoty bez zobrazenia duplicitných hodnôt, nastavte vlastnosť UniqueValues v hárku vlastností dotazu na hodnotu Áno.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa priradí reťazec SQL, ktorý vráti prvých 10 najdrahších produktov, k vlastnosti RecordSource pre formulár, v ktorom sa zobrazí desať najdrahších produktov.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×