Vlastnosť Top

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Report

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekcia TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Pomocou vlastnosti Top môžete zadať umiestnenia objektu vo formulár alebo v zostava. Hodnota typu Integer na čítanie aj na zápis pre všetky objekty uvedené v zozname Vzťahuje sa na okrem objektu Report, pre ktorý je to hodnota typu Long určená len na čítanie.

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti niektorý z vyššie uvedených objektov.

Poznámky

Umiestnenie ovládacieho prvku je vzdialenosť meraná od jeho ľavého alebo horného orámovania po ľavý alebo horný okraj časti obsahujúcej ovládací prvok. Nastavenie vlastnosti Top na hodnotu 0 umiestni okraj ovládacieho prvku na samý vrch okraja časti. Ak chcete použiť inú mernú jednotku ako je merná jednotka nastavená v dialógovom okne Miestne nastavenia v ovládacom paneli systému Windows, zadajte túto jednotku, napríklad cm alebo palec (napríklad 3 cm alebo 2 palce).

V jazyku Visual Basic, použite numerický výraz nastavenie hodnoty tejto vlastnosti. Hodnoty sú vyjadrené v dvadsatín bodu.

Pre ovládacie prvky, môžete nastaviť vlastnosť pomocou ovládacieho prvku hárok vlastností, makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Po presunutí ovládacieho prvku sa do jeho hárka vlastností automaticky vloží nové nastavenie vlastnosti Top. Keď zobrazíte formulár alebo zostavu v zobrazení ukážky pred tlačou, alebo keď tlačíte formulár, umiestnenie ovládacieho prvku je určené pomocou nastavenia vlastnosti Top spolu s nastavením okrajov zostavy, ktoré sú k dispozícii po kliknutí na položku Okraje na karte Rozloženie strany.

V prípade zostáv je nastavenie vlastnosti Top určené odsadením aktuálnej časti od horného okraja strany. Na vyjadrenie tohto nastavenia vlastnosti sa používa merná jednotka twip. Pomocou tejto vlastnosti môžete v udalostnej procedúre Format časti zadať, pokiaľ má na strane siahať časť, ktorá sa má vytlačiť.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa overí nastavenie vlastnosti Top pre aktuálnu zostavu. Ak je hodnota menšia ako minimálne nastavenie okraja, vlastnosti NextRecord a PrintSection sa nastavia na hodnotu False. Táto časť neprejde na ďalší záznam a ďalšia časť sa nevytlačí.

Sub Detail1_Format(Cancel As Integer, _
FormatCount As Integer)
Const conTopMargin = 1880
' Don't advance to next record or print next section
' if Top property setting is less than 1880 twips.
If Me.Top < conTopMargin Then
Me.NextRecord = False
Me.PrintSection = False
End If
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×