Vlastnosť TimerInterval

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Pomocou vlastnosti TimerInterval môžete zadať interval v milisekundách medzi udalosťami časovača vo formulári. Hodnota typu Long na čítanie aj na zápis.

výraz.TimerInterval

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Nastavenie vlastnosti TimerInterval je Long Integer hodnota od 0 do 2 147 483 647.

Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou formulára property sheet, macro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Poznámka : Pri použití kódu VBA nastavíte vlastnosť TimerInterval v udalosti Load formulára.

Ak chcete spúšťať kód VBA v intervaloch zadaných pomocou vlastnosti TimerInterval, vložte kód do udalostnej procedúry Timer formulára. Ak napríklad chcete spúšťať dotaz na záznamy každých 30 sekúnd, vložte kód na opätovné spúšťanie dotazov na záznamy do udalostnej procedúry Timer formulára a potom nastavte vlastnosť TimerInterval na hodnotu 30000.

Príklad

V nasledujúcom príklade je uvedené, ako je možné vytvoriť blikajúce tlačidlo vo formulári zobrazovaním a skrývaním ikony na tlačidle. Udalostná procedúra Load formulára nastaví vlastnosť TimerInterval formulára na hodnotu 1000, takže zobrazenie ikony sa prepne každú sekundu.

Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 1000
End Sub
Sub Form_Timer()
Static intShowPicture As Integer
If intShowPicture Then
' Show icon.
Me!btnPicture.Picture = "C:\Icons\Flash.ico"
Else
' Don't show icon.
Me!btnPicture.Picture = ""
End If
intShowPicture = Not intShowPicture
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×