Vlastnosť Section

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Kolekcia TabControl

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt Page

Objekt TextBox

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt PageBreak

Objekt ToggleButton

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt Form

Objekt OptionButton

Objekt SubForm

V časti vlastnosti sa vzťahuje na ovládacie prvky vo formulári alebo zostave.

Môžete určiť tieto ovládacie prvky sekciou miesto, kde sa zobrazí ovládací prvok formulára alebo zostavy. Čítanie a zapisovanie celé číslo.

výraz.Section

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti niektorý z vyššie uvedených objektov.

Poznámky

Pri ovládacích prvkoch sa vlastnosť Section používa na určenie časti formulára alebo zostavy, v ktorej sa ovládací prvok nachádza.

V časti vlastnosti sa vzťahuje na objekty formulára a zostavy.

Vlastnosť Section sa môže použiť na identifikáciu sekciaformulár alebo zostava a poskytuje prístup k vlastnostiam tejto časti. Objekt typu Section iba na čítanie.

výraz.Section(Index)

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti niektorý z vyššie uvedených objektov.

Index    Povinné Variant. Číslo sekcie alebo názov.

Poznámky

Vlastnosť Sectionzodpovedá konkrétnej časti. Môžete použiť nasledujúce konštanty uvedené nižšie. Odporúča sa používať konštanty, aby kód bolo možné jednoduchšie čítať.

Nastavenie

Konštanta

Popis

0

acDetail

Časť podrobností formulára alebo sekcia s podrobnosťami zostavy

13

acHeader

Časť hlavička zostavy alebo formulára

23

acFooter

Časť päta zostavy alebo formulára

3

acPageHeader

Časť hlavička strany formulára alebo zostavy

4

acPageFooter

Časť päta strany formulára alebo zostavy

5

acGroupLevel1Header

Úroveň zoskupenia 1 sekcie hlavičky (len pre správy)

18

acGroupLevel1Footer

Časť päty úrovne zoskupenia 1 (iba zostavy)

7

acGroupLevel2Header

Časť hlavičky úrovne zoskupenia 2 (iba zostavy)

8

acGroupLevel2Footer

Časť päty úrovne zoskupenia 2 (iba zostavy)


Ak má zostava ďalšie časti úrovne zoskupenia, páry hlavička-päta sú číslované za sebou začínajúc číslom 9.

Pre formuláre a zostavy je vlastnosť Section pole všetkých existujúcich častí vo formulári alebo v zostave určených číslom časti. Napríklad hodnota Section(0) odkazuje na časť podrobností formulára a Section(3) odkazuje na časť hlavičky strany formulára.

Na určitú časť môžete odkazovať aj pomocou názvu. Nasledujúce príkazy odkazujú na časť Detail0 formulára Customers a sú ekvivalentné.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

V prípade formulárov a zostáv je nutné kombinovať vlastnosť Section s ostatnými vlastnosťami, ktoré sa používajú na časti formulára alebo zostavy.

Príklad

Ako to platí pre ovládacie prvky vo formulári alebo zostave.

V nasledujúcom príklade sa používa vlastnosť Section na určenie časti, ktorá obsahuje ovládací prvok CustomerID.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Sa vzťahuje na objekty formulára a zostavy.

V nasledujúcom príklad je uvedené, ako sa má odkazovať na vlastnosť Visible časti hlavičky strany formulára Customers.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×