Vlastnosť RecordsetType

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Pomocou vlastnosti RecordsetType môžete zadať, ktorý druh skupina záznamov je k dispozícii pre formulár. Hodnota na čítanie aj na zápis.

výraz.RecordsetType

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť RecordsetType používa tieto nastavenia v databáze programu Microsoft Access (.mdb alebo .accdb).

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Skupina dynamických záznamov

0

(Predvolená možnosť) Môžete upraviť viazané ovládacie prvky na základe jednej tabuľky alebo tabuliek s vzťahu "one-to-one". Pre ovládacie prvky viazané na polia, ktoré sú založené na tabuľkách so vzťahom one-to-many, nie je možné upravovať údaje z spájacie pole na strane vzťahu "one", pokiaľ Kaskádovej aktualizácie zapnutá medzi tabuľkami.

Skupina dynamických záznamov (nekonzistentné aktualizácie)

13

Všetky tabuľky a ovládacie prvky, ktoré sú viazané na svoje polia, je možné upravovať.

Snímka

23

Žiadne tabuľky alebo ovládacie prvky, ktoré sú viazané na svoje polia, nie je možné upravovať.


Poznámka : Ak nechcete, aby sa údaje v viazané ovládacie prvky na upravovať, ak formulára v zobrazenie formulára alebo údajové zobrazenie, môžete nastaviť vlastnosť RecordsetType na snímku.

Vlastnosť RecordsetType používa nasledujúce nastavenia v projekt programu Microsoft Access (.adp).

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Snímka

3

Žiadne tabuľky alebo ovládacie prvky, ktoré sú viazané na svoje polia, nie je možné upraviť.

Aktualizovateľná snímka

4

(Predvolená hodnota) Všetky tabuľky a ovládacie prvky, ktoré sú viazané na svoje polia, je možné upraviť.


Poznámka : Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou formulára hárok vlastností, makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Poznámka : Zmena vlastnosti RecordsetType otvoreného formulára alebo zostavy vedie k automatickému opätovnému vytvoreniu skupiny záznamov.

Môžete vytvoriť formuláre založené na viacerých zdrojových tabuľkách s poľami viazanými na ovládacie prvky vo formulároch. V závislosti od nastavenia vlastnosti RecordsetType môžete obmedziť, ktoré z týchto viazaných ovládacích prvkov je možné upravovať.

Okrem úprav ovládacieho prvku, ktoré umožňuje vlastnosť RecordsetType, každý ovládací prvok vo formulári má vlastnosť Locked, pomocou ktorej môžete určiť, či je možné upravovať ovládací prvok a jeho zdrojové údaje. Ak je vlastnosť Locked nastavená na hodnotu Áno, nemôžete upravovať údaje.

Príklad

V nasledujúcom príklade je možné aktualizovať záznamy, iba ak je hodnota identifikácie používateľa ADMIN. Táto ukážka kódu nastaví vlastnosť RecordsetType na snímku, ak hodnota verejnej premennej gstrUserID nie je ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×