Vlastnosť RecordLocks

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Pomocou vlastnosti RecordLocks môžete určiť, ako sú záznamy uzamknuté, a čo sa stane, keď sa dvaja používatelia pokúšajú upraviť ten istý záznam v rovnakom čase. Hodnota na čítanie aj na zápis.

výraz.RecordLocks

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Pri úprave záznamu je v programe Microsoft Office Access 2007 možné tento záznam automaticky uzamknúť a zabrániť tak ostatným používateľom, aby ho menili ešte predtým, ako dokončíte svoje úpravy.

  • Formuláre. Určuje, ako záznamy podkladové tabuľky alebo dotazu sa zamknuté pri aktualizácii údajov v databáze zdieľaná.

  • Zostavy. Určuje, či sú záznamy v zdrojovej tabuľke alebo v dotaze pri zobrazovaní ukážky alebo tlači zostavy uzamknuté.

  • Dotazy. Určuje, či sú záznamy v dotaze (zvyčajne ide o akčný dotaz v databáze s viacerými používateľmi) pri spustení dotazu uzamknuté.

Poznámka : Vlastnosť RecordLocks platí iba pre formuláre, zostavy alebo dotazy v databáze programu Microsoft Access (.mdb alebo .accdb).

Vlastnosť RecordLocks používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Bez uzamknutia

0

(Predvolená hodnota) Vo formulároch môžu súčasne upraviť ten istý záznam dvaja alebo viacerí používatelia. Toto sa označuje aj ako optimistické uzamykanie. Ak sa pokúšajú dvaja používatelia uložiť zmeny do toho istého záznamu, v programe Access sa zobrazí hlásenie pre používateľa, ktorý sa pokúsil o uloženie záznamu ako druhý. Tento používateľ potom môže zahodiť záznam, skopírovať záznam do schránky alebo nahradiť zmeny, ktoré vykonal iný používateľ. Toto nastavenie sa zvyčajne používa iba vo formulároch určených len na čítanie alebo v databázach s jednými používateľom. Používa sa aj v databázach s viacerými používateľmi, aby mohli zmeny v tom istom zázname v tom istom čase vykonávať viacerí používatelia.

Záznamy v zostavách sa pri zobrazovaní ukážky alebo pri tlači zostavy neuzamykajú.

Pri spustení dotazu nie sú záznamy uzamknuté.

Všetky záznamy

13

Všetky Pri otvorení formulára vo zobrazenie formulára alebo v údajové zobrazenie, pri zobrazovaní ukážky alebo pri tlači zostavy a pri spustení dotazu sú všetky záznamy v zdrojovej tabuľke alebo v dotaze uzamknuté. Aj keď používatelia môžu čítať záznamy, nikto nemôže upravovať, pridávať alebo odstraňovať žiadne záznamy, kým sa nezavrie formulár a nedokončí tlač zostavy alebo spúšťanie dotazu.

Upravený záznam

23

(Formulárov a dotazov iba) Stranu záznamov je zamknutý ako každý používateľ spustí úpravu ľubovoľného poľa v zázname a zostane zamknutý, kým sa používateľ presunie na ďalší záznam. Následne, záznam je možné upravovať iba jeden používateľ naraz. Nazýva sa tiež "pesimistické" zamknutie.


Poznámka : Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou formulára hárok vlastností, makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Poznámka : Zmena vlastnosti RecordLocks otvoreného formulára alebo zostavy vedie k automatickému opätovnému vytvoreniu skupiny záznamov.

Nastavenie hodnoty Bez uzamknutia pre formuláre môžete použiť iba v prípade, ak zdrojové tabuľky alebo dotazy používa alebo všetky zmeny údajov vykonáva iba jeden používateľ.

Ak chcete používať optimistické uzamknutie a varovať používateľov pokúšajúcich sa o úpravy toho istého záznamu vo formulári v databáze s viacerými používateľmi, môžete použiť nastavenie Bez uzamknutia. Ak chcete zabrániť, aby dvaja alebo viacerí používatelia v rovnakom čase upravovali údaje, môžete použiť nastavenie Upravený záznam.

Keď potrebujete zabezpečiť, že nevykonajú žiadne zmeny k údajom po spustení Zobraziť ukážku alebo vytlačiť zostavu alebo spustiť pripájací odstrániť, vytvárajúci, alebo aktualizačný dotaz, môžete použiť na nastavenie všetky záznamy.

Vo formulárovom alebo v údajovom zobrazení sa v selektore záznamov každého uzamknutého záznamu zobrazuje indikátor uzamknutia.

tip

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie vlastnosť RecordLocks formulárov, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Rozšírené a potom vyberte požadovanú možnosť v časti Predvolené uzamknutie záznamov.

Údaje vo formulári, zostave alebo dotazu z databázy programu Open Database Connectivity (ODBC) sa považuje za bez uzamknutia nastavenia vybrali bez ohľadu na nastavenie vlastnosť RecordLocks .

Príklad

V nasledujúcom príklade sa vlastnosť RecordLocks formulára Employees nastaví na hodnotu Upravené záznamy (strana záznamov je uzamknutá hneď, ako nejaký používateľ začne upravovať ľubovoľné pole v zázname, a zostane uzamknutá, kým používateľ neprejde na iný záznam).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×