Vlastnosť Properties

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt AccessObject

Objekt Control

Objekt Label

Objekt Page

Objekt SubForm

Objekt BoundObjectFrame

Objekt CurrentProject

Objekt Line

Objekt PageBreak

Kolekcia TabControl

Objekt CheckBox

Objekt CustomControl

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt TextBox

Objekt CodeProject

Objekt Form

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Objekt ComboBox

Objekt GroupLevel

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CommandButton

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Objekt SmartTag

Vlastnosť Properties, pretože sa vzťahuje na AccessObjektová a CodeProject CurrentProject objekty.

Vráti odkaz na objekt AccessObject, CurrentProject alebo CodeProject kolekcie AccessObjectProperties.

výraz.Properties

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti niektorý z vyššie uvedených objektov.

Poznámky

Kolekcie AccessObjectProperties objektu je kolekcia všetky vlastnosti, ktoré súvisia s AccessObjektová, menaentProjectalebo CodeProject objektu. Môžete odkazovať na jednotlivých členov v kolekcii pomocou člena objekt index alebo reťazcový výraz, ktorý je názov objektu člena. Na prvý objekt člena v kolekcii má index hodnotu 0 a celkový počet členov objektov v kolekcii je hodnota Vlastnosti kolekcie AccessObjectProperties mínus 1 .

Vlastnosť Properties nemôžete použiť na vrátenie vlastností z objektu AccessObject, ktorý je členom kolekcie sprístupnenej z objektu CurrentData.

Vlastnosť Properties, pretože sa vzťahuje na objekt inteligentnej značky.

Vráti kolekciu SmartTagProperties, ktorá predstavuje kolekciu vlastností pre konkrétnu inteligentnú značku.

výraz.Properties()

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti objekt SmartTag.

Vlastnosť Properties, pretože sa vzťahuje na všetky ostatné objekty v zozname vzťahuje sa na.

Vráti odkaz na objekt kolekcie vlastností ovládacieho prvku.

výraz.Properties

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Objekt kolekcieProperties je kolekcia všetkých vlastností, ktoré súvisia s ovládacím prvkom. Na jednotlivé členy kolekcie môžete odkazovať pomocou indexu členského objektu alebo výrazu reťazca, ktorý je názvom členského objektu. Prvý členský objekt v kolekcii má hodnotu indexu 0 a celkový počet členských objektov v kolekcii je hodnotou vlastnosti Count kolekcie Properties mínus 1.

Príklad

V nasledujúcej procedúre sa používa vlastnosť Properties na vytlačenie všetkých vlastností priradených k ovládacím prvkom vo formulári do okna ladenia. Ak chcete spustiť tento kód, umiestnite príkazové tlačidlo s názvom cmdListProperties do formulára a prilepte nasledujúci kód do sekcie deklarácií formulára. Ak chcete tlačiť zoznam vlastností v okne ladenia, kliknite na príkazové tlačidlo.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×