Vlastnosť Picture

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt CommandButton

Objekt Form

Objekt Image

Objekt Page

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Pomocou vlastnosti Picture môžete určiť bitová mapa alebo iný typ grafického objektu, ktorý sa má zobrazovať na tlačidlo príkazu, v ovládací prvok obrázka, na tlačidlo prepínania, na strane na karta alebo ako obrázok pozadia vo formulár alebo v zostava. Hodnota typu String na čítanie aj na zápis.

výraz.Picture

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosťctureobsahuje (bitová mapa) alebo cestu a názov súboru bitovej mapy alebo iný typ grafický prvok, ktorý sa zobrazí.

Na nastavenie tejto vlastnosti môžete použiť:

  • hárok vlastností tak, že kliknete na tlačidlo Zostaviť napravo od poľa vlastnosti (pre príkazové a prepínacie tlačidlá), a a po výbere niektorého zo súborov bitovej mapy v zozname Dostupné obrázky bude nastavenie vlastnosti (bitová mapa),

  • makro,

  • Kód Visual Basic for Applications (VBA). Môžete použiť reťazcový výraz, ktorá obsahuje cestu a názov grafiky, ako v nasledujúcom príklade:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • príkaz Obrázok v časti Ovládacie prvky a polia na karte Návrh v návrhovom zobrazení (pre ovládacie prvky obrázka alebo obrázky pozadia vo formulároch a v zostavách), ktorým vyberiete bitovú mapu alebo iný typ grafického objektu.

Predvolené nastavenie je (žiadne). Po načítaní grafického objektu do objektu bude nastavenie vlastnosti (bitová mapa) alebo cesta a názov súboru grafického objektu. Ak odstránite hodnotu (bitová mapa) alebo cestu a názov súboru grafického objektu z nastavenia vlastnosti, obrázok sa odstráni z objektu a nastavenie vlastnosti bude opäť (žiadne).

Ak je vlastnosť PictureType nastavená na hodnotu Vložený, grafický objekt sa uchováva spolu s objektom.

Vlastné bitové mapy môžete vytvárať v programe Skicár alebo v inej aplikácii na vytváranie bitových máp. Súbor bitovej mapy musí mať príponu .bmp, .ico, alebo .dib. Môžete použiť aj grafické súbory vo formátoch .wmf alebo .emf alebo ľubovoľný iný typ grafického súboru, pre ktorý máte k dispozícii grafický filter. Formuláre, zostavy a ovládacie prvky obrázkov podporujú všetky grafické objekty. Príkazové tlačidlá a prepínacie tlačidlá podporujú iba bitové mapy.

Na tlačidlách sa môže zobrazovať popis alebo obrázok. Ak k tlačidlu priradíte popis aj obrázok, obrázok sa bude zobrazovať, ale popis nie. Ak odstránite obrázok, popis sa znova zobrazí. Obrázok sa v programe Microsoft Office Access 2007 zobrazí centrovaný a orezaný, ak je väčší ako tlačidlo.

tip

Vytvoriť príkazové tlačidlo alebo prepínacie tlačidlo s popisu a obrázka, môžete zahrnúť požadovaný popis bitovej mapy a priradiť bitová mapa obrázok vlastnosť ovládacieho prvku.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa nastaví obrázok pozadia Logo.gif pre zostavu Purchase Order.

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×