Vlastnosť OptionValue

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Každý ovládací prvok v skupina možností má číselnú hodnotu, ktorú môžete nastaviť pomocou vlastnosti OptionValue. Hodnota typu Long na čítanie aj na zápis.

výraz.OptionValue

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Keď je vybratý ovládací prvok, číslo sa priradí k skupine možností. Ak skupinu možností je viazané na pole, hodnota vlastnosť OptionValue vybratého ovládacieho prvku sa ukladajú do poľa.

Napríklad táto skupina možností Oblasť je viazaná na pole Oblasť v tabuľka. Tlačidlo Európa má vlastnosť OptionValue nastavenú na hodnotu 1, tlačidlo Ázia má nastavenú hodnotu 2 a tlačidlo Afrika má nastavenú hodnotu 3. Ak vyberiete niektoré z týchto tlačidiel, hodnota skupiny možností Oblasť bude rovnaká ako nastavenie vlastnosti OptionValue pre vybratý ovládací prvok. Ak je v takomto prípade skupina možností Oblasť je viazaná na pole Oblasť, hodnota tohto poľa v tabuľke bude tiež 2.

Poznámka : Vlastnosť OptionValue sa používa iba pre ovládacie prvky začiarkavacie políčko, tlačidlo možností a tlačidlo prepínania v skupine možností.

Vlastnosť OptionValue pomocou ovládacieho prvku hárok vlastností, makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Ak sami nezmeníte vlastnosť OptionValue, bude mať prvý vložený ovládací prvok v skupine možností hodnotu 1, druhý ovládací prvok bude mať hodnotu 2 atď.

Vlastnosť OptionValue je k dispozícii iba vtedy, keď sa ovládací prvok nachádza v ovládacom prvku skupiny možností. Ak sa začiarkavacie políčko, prepínač alebo prepínacie tlačidlo nenachádzajú v skupine možností, ovládací prvok nemá vlastnosť OptionValue. Namiesto toho má každý takýto ovládací prvok vlastnosť ControlSource a hodnota každého ovládacieho prvku bude True (ak je vybratý) alebo False (ak nie je vybratý).

Príklad

V nasledujúcom príklade sa nastavuje vlastnosť OptionValue pre tri prepínače v skupine možností Ship Method Group pri otvorení formulára. Pri výbere prepínača v skupine možností sa zobrazí hlásenie s identifikačným číslom priradeným prepravcovi.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×