Vlastnosť OpenArgs

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Určuje reťazcový výraz zadaný argumentom OpenArgs metódy OpenForm, ktorá otvorila formulár. Hodnota typu Variant na čítanie aj na zápis.

výraz.OpenArgs

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Tento objekt je k dispozícii iba pri použití makro alebo pomocou programu Visual Basic for Applications (VBA) kód s metódu OpenForm objektu DoCmd . Toto nastavenie vlastnosti je vo všetkých zobrazeniach iba na čítanie.

Ak chcete použiť vlastnosť OpenArgs, otvorte formulár pomocou metódy OpenForm objektu DoCmd a nastavte argument OpenArgs na požadovaný výraz reťazca. Nastavenie vlastnosti OpenArgs je potom možné použiť v kóde pre formulár, ako napríklad v procedúra spúšťaná udalosťou Open. Môžete tiež odkazovať na nastavenie vlastnosti v makre, ako je napríklad makro Open, alebo výraz, ako je výraz nastavujúci vlastnosť ControlSource pre ovládací prvok vo formulári.

Predpokladajme, že otvoríte formulár je spojitý formulár zoznam klientov. Ak chcete zameranie presunúť so záznamom konkrétneho klienta, keď sa otvorí formulár, môžete nastaviť vlastnosť openargs na meno klienta, a potom použite akciu NájsťZáznam v otvorenej makro sa presuňte na záznam pre klienta so zadaným názvom.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa používa vlastnosť OpenArgs na otvorenie formulára Employees na určitom zázname zamestnanca a zobrazí sa ukážka toho, ako metóda OpenForm nastavuje vlastnosť OpenArgs. Túto procedúru môžete spúšťať podľa potreby (napríklad pri výskyte udalosti AfterUpdate pre vlastné dialógové okno použité na zadanie nových informácií o zamestnancovi.

Sub OpenToCallahan()
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal, , , _
acReadOnly, , "Callahan"
End Sub
Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim strEmployeeName As String
' If OpenArgs property contains employee name, find
' corresponding employee record and display it on
' form. For example,if the OpenArgs property
' contains "Callahan", move to first "Callahan"
' record.
strEmployeeName = Forms!Employees.OpenArgs
If Len(strEmployeeName) > 0 Then
DoCmd.GoToControl "LastName"
DoCmd.FindRecord strEmployeeName, , True, , _
True, , True
End If
End Sub

V ďalšom príklade sa používa metóda FindFirst na vyhľadanie uvedeného zamestnanca vo vlastnosti OpenArgs.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then
Dim strEmployeeName As String
strEmployeeName = Me.OpenArgs
Dim RS As DAO.Recordset
Set RS = Me.RecordsetClone
RS.FindFirst "LastName = '" & _
strEmployeeName & "'"
If Not RS.NoMatch Then
Me.Bookmark = RS.Bookmark
End If
End If
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×