Vlastnosť OnClick

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Label

Objekt Rectangle

Objekt CheckBox

Objekt ListBox

Objekt Section

Objekt ComboBox

Objekt ObjectFrame

Kolekcia TabControl

Objekt CommandButton

Objekt OptionButton

Objekt TextBox

Objekt Form

Objekt OptionGroup

Objekt ToggleButton

Objekt Image

Objekt Page

Nastaví alebo vráti hodnotu poľa Pri kliknutí v okne Vlastnosti niektorého z objektov v zozname Vzťahuje sa na. Hodnota typu String na čítanie aj na zápis.

výraz.OnClick

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Táto vlastnosť je užitočná, ak chcete preprogramovať akciu, ktorá sa vykoná v programe Microsoft Office Access 2007 pri spustení udalosti. Môžete napríklad zmeniť parametre výrazu medzi volaniami udalosti alebo prepnúť z udalostnej procedúry na výraz alebo na makro podľa toho, za akých okolností bola udalosť spustená.

Udalosť Kliknúť sa vyskytne, keď používateľ nad objektom stlačí a uvoľní ľavé tlačidlo myši.

Vlastnosť OnClick bude mať niektorú z nasledovných hodnôt podľa toho, aká možnosť je vybratá v okne Výber zostavovača (prístup k tomuto oknu môžete získať kliknutím na tlačidlo Zostaviť vedľa poľa Pri kliknutí v okne Vlastnosti objektu):

  • Ak je vybratý Zostavovač výrazov, hodnota bude "=výraz", kde výraz predstavuje výraz v okne nástroja Zostavovač výrazov.

  • Ak je vybratý Zostavovač makier, hodnotou bude názov makra.

  • Ak je vybratý Zostavovač kódu, hodnota bude "[Udalostná procedúra]".

Ak je pole Pri kliknutí prázdne, hodnota vlastnosti je prázdny reťazec.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa priraďuje udalosť Kliknúť k udalostnej procedúre OK_Click pre tlačidlo s názvom OK vo formulári Order Entry, ak aktuálne neexistuje žiadne priradenie.

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×