Vlastnosť IsVisible

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt SubForm

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Kolekcia TabControl

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Objekt TextBox

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt ToggleButton

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Rectangle

Vlastnosť isvisible programu Visual Basic for Applications (VBA) kód môžete použiť na určenie, či ovládací prvok na zostava je viditeľné. Čítanie a zapisovanie boolovský.

výraz.IsVisible

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť IsVisible používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Popis

True

(Predvolené) Ovládací prvok sa zobrazuje.

False

Ovládací prvok sa nezobrazuje.

Poznámka : Vlastnosť IsVisible môžete nastaviť len v udalosti Tlačiť časti zostavy, ktorá obsahuje ovládací prvok.

Pomocou vlastností IsVisible a HideDuplicates môžete určiť, kedy sa bude ovládací prvok v zostave zobrazovať a podľa toho zobraziť alebo skryť iné ovládacie prvky. Môžete napríklad skryť ovládací prvok riadka, keď je skrytý aj ovládací prvok textové pole, pretože obsahuje duplicitné hodnoty.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa používa vlastnosť IsVisible textového poľa na ovládanie zobrazovania ovládacieho prvku riadka v zostave. Zostava je vytvorená na základe tabuľky Produkty a používa tri ovládacie prvky s nasledujúcimi vlastnosťami.

Vlastnosti

Ovládací prvok riadka

Textové pole č. 1

Textové pole č. 2

Meno

Line0

CategoryID

ProductName

ControlSource

CategoryID

ProductName

HideDuplicates

Áno

Nie

Left

0

0

2.0

Top

0

.1

.1

Šírka

4.0

1.0

1.0


Prilepte nasledujúci kód do časti deklarácií modulu zostavy a potom zobrazte zostavu a skontrolujte formátovanie riadka riadené vlastnosťou IsVisible:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×