Vlastnosť InputParameters

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Pomocou vlastnosti InputParameters môžete zadať alebo určiť vstupné parametre, ktoré sa odovzdávajú príkazu SQL vo vlastnosti RecordSource formulára, zostavy alebo uložená procedúra, keď sa použijú ako zdroj záznamov v rámci projekt programu Microsoft Access(.adp). Hodnota typu String na čítanie aj zápis.

výraz.InputParameters

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou hárok vlastností alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Použitie s vlastnosťou RecordSource:

V ukážkovom reťazci vlastnosti InputParameter, ktorý sa použije s príkazom SQL vo vlastnosti RecordSource, by sa použila nasledovná syntax.

state char=[Forms]![názovformulára]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![názovformulára]![Zadajte rok]

Výsledkom by bolo nastavenie stavového parametra na aktuálnu hodnotu ovládacieho prvku StateList a zobrazenie výzvy pre používateľa na zadanie parametra salesyear. Ak by existovali iné parametre, ktoré by neboli uvedené v tomto zozname, priradili by sa im predvolené hodnoty.

Dotaz by sa mal spustiť s jednou značkou ? pre každý parameter, ktorý nie je predvolený v zozname InputParameter.

Príkaz obnoviť alebo znova spustiť dotaz v Microsoft Office Access 2007 mali spustiť poskytovateľ znova vykonať dotaz. Používatelia, môžete to urobiť v kóde zavolaním na štandardné Recordset.Requerymetódy. Ak hodnota parametra viazaný ovládací prvok formulára, aktuálnu hodnotu ovládacieho prvku sa použije v čase znova spustiť dotaz. Dotaz je nie automaticky vykonaný znova pri zmene hodnoty ovládacieho prvku.

Použitie s uloženou procedúrou:

V ukážkovom reťazci vlastnosti InputParameter, ktorý sa použije s uloženou procedúrou sa použije táto syntax:

@state char=[Forms]![názovformulára]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![názovformulára]![Zadajte rok]

Výsledkom by bolo nastavenie parametra @state na aktuálnu hodnotu ovládacieho prvku StateList a zobrazenie výzvy pre používateľa na zadanie parametra @salesyear. Ak by existovali iné parametre uloženej procedúry, ktoré by neboli uvedené v tomto zozname, priradili by sa im predvolené hodnoty.

Uložená procedúra by sa mala spustiť s použitím reťazca príkazu obsahujúceho syntax {call } s jednou značkou ? pre každý parameter, ktorý nie je predvolený v zozname InputParameter.

Príkaz obnoviť alebo znova spustiť dotaz v programe Access by mali spustiť poskytovateľ uložená procedúra znova vykonať. Používatelia, môžete to urobiť v kóde zavolaním na štandardné Recordset.Requerymetódy. Ak hodnota parametra viazaný ovládací prvok formulára, aktuálnu hodnotu ovládacieho prvku sa použije v čase znova spustiť dotaz. Uložená procedúra je nie automaticky vykonaný znova pri zmene hodnoty ovládacieho prvku.

Toto dialógové okno zostavovača sa vyvolá, keď sa uložená procedúra prvýkrát vyberie ako zdroj záznamov formulára, ak uložená procedúra má určité parametre. Po prvom vytvorení reťazca vlastnosti InputParameters sa toto isté dialógové okno použije ako zostavovač na zmenu reťazca. V tomto prípade však zoznam parametrov bude vychádzať z toho, čo už existuje v reťazci.

Hodnoty parametrov je možné nastaviť aj v kóde pomocou objektov ADO (ActiveX Data Object) Command a Parameter. Ak je výsledkom vrátenie množiny výsledkov, formulár je možné viazať na túto množinu nastavením vlastnosti Recordset formulára. Použitie kódov ADO je jediný spôsob spracovania uložených procedúr, ktoré nevrátia množiny výsledkov ako akčné dotazy, ktoré vracajú výstupné parametre alebo ktoré vracajú viacero množín výsledkov.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×