Vlastnosť Height

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekcia TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Pomocou vlastnosti Height (spolu s vlastnosťou Width) môžete nastaviť veľkosť objektu na určité rozmery. Hodnoty typu Integer na čítanie aj na zápis pre všetky objekty uvedené v zozname Vzťahuje sa na okrem objektu Report, pre ktorý je táto hodnota typu Long a je určená na čítanie aj na zápis.

výraz.Height

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti niektorý z vyššie uvedených objektov.

&nbspPoznámky

Vlastnosť Height platí iba pre formulárov a zostáv sekcie, nie na formuláre a zostavy.

Zadajte číslo pre požadovanú výšku v aktuálnej mernej jednotke. Ak chcete použiť inú mernú jednotku než je jednotka nastavená v dialógovom okne Miestne nastavenie v ovládacom paneli systému Windows, zadajte túto jednotku, napríklad cm alebo palce (napríklad 5 cm alebo 3 palce).

Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou objektu property sheet, macro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

V prípade ovládacích prvkov môžete nastaviť predvolenú hodnotu pre túto vlastnosť pomocou default control style alebo vlastnosti DefaultControl v kóde jazyka VBA.

V programe VBA, použite numeric expression nastavenie hodnoty tejto vlastnosti. Hodnoty sú vyjadrené v dvadsatín bodu.

Pre časti zostavy môžete na nastavenie vlastnosti Height pri tlači alebo zobrazení ukážky zostavy použiť makro alebo kód jazyka VBA. Ak ide o ovládacie prvky zostavy, môžete na nastavenie vlastnosti Height pri tlači alebo zobrazení ukážky zostavy použiť len makro alebo event procedure zadanú v nastavení vlastnosti udalosti PriFormátovaní tejto časti.

Túto vlastnosť nemôžete pre objekt nastaviť po spustení tlače. Ak sa napríklad pokúsite nastaviť vlastnosť Height v udalosti Tlačiť zostavy, vygeneruje sa chyba.

Microsoft Office Access 2007 automaticky nastaví vlastnosť Height pri vytváraní alebo veľkosti ovládacieho prvku alebo ak veľkosť okna v návrhovom zobrazení formulára alebo zostavy návrhovom zobrazení.

Výška sekcií sa meria od ich vnútorných okrajov. Výška ovládacích prvkov sa meria od stredu ich okrajov, aby sa ovládacie prvky s rôznymi šírkami okrajov správne zarovnali. Okraje pre formuláre a zostavy sa nastavia kliknutím na položku Okraje na karte Rozloženie strany.

Poznámka : Na nastavenie umiestnenia objektu voči ľavému a hornému okraju sa používajú vlastnosti Left a Top.

Príklad

Nasledujúci kód zmení veľkosť príkazového tlačidla na veľkosť 1 palec x 1 palec (predvolenou mernou jednotkou v jazyku VBA je twip. 1 440 twipov zodpovedá jednému palcu):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×