Vlastnosť Format - typ údajov Date/Time

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vlastnosť Format je možné nastaviť na preddefinované formáty dátumu a času, alebo môžete použiť vlastné formáty pre údaje typu Date/Time.

Nastavenie

Preddefinované formáty

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené preddefinované nastavenia vlastnosti Format pre údaje typu Date/Time.

Nastavenie

Popis

Všeobecný dátum

(Predvolené) Ak ide o hodnotu, ktorá je len dátumom, žiadny čas sa nezobrazí. Ak ide o hodnotu, ktorá je len časom, nezobrazí sa žiadny dátum. Toto nastavenie je kombináciou nastavení krátkeho dátumu a dlhého času.

Príklady: 4/3/93, 05:34:00 PM a 4/3/93 05:34:00 PM.

Dlhý dátum

Rovnaké nastavenie ako nastavenie dlhého dátumu v miestnych nastaveniach systému Windows.

Príklad: sobota, 3. apríla 1993.

Stredný dátum

Príklad: 3-Apr-93.

Krátky dátum

Rovnaké nastavenie ako nastavenie krátkeho dátumu v miestnych nastaveniach systému Windows.

Príklad: 4/3/93.

Upozornenie : V nastavení krátkeho dátumu sa predpokladá, že dátumy medzi 1/1/00 a 12/31/29 sú dátumy dvadsiateho prvého storočia (to znamená, že sa považujú za roky 2000 až 2029). Dátumy od 1/1/30 do 12/31/99 sa považujú za dátumy dvadsiateho storočia (to znamená, že sa považujú za roky 1930 až 1999).

Dlhý čas

Rovnaké nastavenie ako nastavenie na karte Čas miestnych nastavení systému Windows.

Príklad: 5:34:23 PM.

Stredný čas

Príklad: 5:34 PM.

Krátky čas

Príklad: 17:34.


Vlastné formáty

Pri vytváraní vlastných formátov dátumu a času môžete použiť nasledujúce symboly.

Symbol

Popis

: (dvojbodka)

oddeľovač času. Oddeľovače sú nastavené v miestnych nastaveniach systému Windows.

/

Oddeľovač dátumu.

c

Rovnaký formát ako preddefinovaný formát Všeobecný dátum.

d

Deň v mesiaci ako jednomiestne alebo dvojmiestne číslo (1 až 31).

dd

Deň v mesiaci ako dvojmiestne číslo (01 až 31).

ddd

Prvé tri písmena dňa v týždni (pon až ned).

dddd

Úplný názov dňa v týždni (pondelok až nedeľa).

ddddd

Formát rovnaký ako preddefinovaný formát krátkeho dátumu.

dddddd

Formát rovnaký ako preddefinovaný formát dlhého dátumu.

w

Deň v týždni (1 až 7).

ww

Týždeň v roku (1 až 53).

m

Mesiac v roku vyjadrený podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (1 až 12).

mm

Mesiac v roku vyjadrený dvojmiestnym číslom (01 až 12).

mmm

Prvé tri písmená názvu mesiaca (jan až dec).

mmmm

Úplný názov mesiaca (január až december).

q

Dátum zobrazený ako štvrťrok roka (1 až 4).

y

Číslo dňa v roku (1 až 366).

rr

Posledné dve číslice roka (01 až 99).

rrrr

Úplné zobrazenie roka (0100 až 9999).

h

Hodina vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 23).

hh

Hodina vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 23).

?

Minúta vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 59).

nn

Minúta vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 59).

s

Sekunda vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 59).

ss

Sekunda vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 59).

ttttt

Formát zhodný s preddefinovaným formátom dlhého času.

AM/PM

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením AM alebo PM.

am/pm

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením am alebo pm.

A/P

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením A alebo P.

a/p

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením a alebo p.

AMPM

Čas v dvanásťhodinovom formáte so symbolom označovania dopoludnia/odpoludnia podľa nastavenia definovaného v miestnych nastaveniach systému Windows.


Vlastné formáty sa zobrazujú v súlade s nastaveniami zadanými v miestnych nastaveniach systému Windows. Vlastné formáty, ktoré nie sú konzistentné s nastaveniami zadanými v miestnymi nastaveniami systému Windows sa ignorujú.

Poznámka : Ak chcete pridať čiarku alebo iný oddeľovač do vlastného formátu, uzavrite oddeľovač do úvodzoviek podľa nasledujúceho príkladu: mmm d", "yyyy.

Príklad

Tu sú uvedené niektoré príklady vlastných formátov dátumu a času.

Nastavenie

Zobrazenie

ddd", "mmm d", "yyyy

pon, jún 2, 1997

mmmm dd", "yyyy

Jún 02, 1997

"Toto je týždeň číslo "ww

Toto je týždeň číslo 22

"Dnes je "dddd

Dnes je utorok


Vlastný formát môžete použiť na zobrazenie reťazca "n. l." alebo "pred n. l." za rokom podľa toho, či sa zadá kladné alebo záporné číslo. Ak chcete vidieť, ako sa prejaví tento vlastný formát, vytvorte nové pole tabuľky, nastavte toto pole na typ údajov Number a zadajte nasledujúci formát:

"n. l. " #;# " pred n. l."

Kladné čísla sa zobrazia ako roky s reťazcom "n. l." uvedeným za rokom. Záporné čísla sa zobrazia ako roky s reťazcom "pred n. l." uvedeným za rokom.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×