Vlastnosť Format

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Pomocou vlastnosti Format môžete prispôsobiť zobrazovanie a tlač čísiel, dátumov, časov a textu. Hodnota typu String na čítanie aj na zápis.

výraz.Format

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Môžete použiť niektorý z preddefinovaných formátov, alebo môžete vytvoriť vlastný formát pomocou formátovacích symbolov.

Vlastnosť Format používa rôzne nastavenia pre rôzne typy údajov.

Ovládacie prvky môžete túto vlastnosť nastaviť v ovládacieho prvku hárok vlastností. Pre pole, môžete nastaviť tento objekt v návrhovom zobrazení tabuľky (v časti Vlastnosti poľa) alebo v návrhovom zobrazení okno dotazu (v hárku vlastností poľa). Môžete použiť aj makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Poznámka : V kóde jazyka Visual Basic zadajte reťazcový výraz, ktorý zodpovedá jednému z preddefinovaných formátov, alebo zadajte vlastný formát.

Vlastnosť Format ovplyvňuje len spôsob zobrazenia údajov. Neovplyvňuje spôsob uloženia údajov.

V programe Microsoft Office Access 2007 sú k dispozícii preddefinované formáty pre typy údajov Date/Time, Number, Currency, Text, Memo a Yes/No. Preddefinované formáty závisia od krajiny alebo oblasti, ktoré sa zadávajú po dvojitom kliknutí na položku Miestne nastavenia v okne Ovládací panel systému Windows. V programe Access sa zobrazujú formáty zodpovedajúce vybratej krajine alebo oblasti. Ak napríklad na karte Všeobecné vyberiete položku Angličtina (USA), číslo 1234,56 vo formáte meny sa zobrazí ako $1,234.56, ale ak vyberiete položku Angličtina (Spojené kráľovstvo) na karte Všeobecné, číslo sa zobrazí ako £1,234.56.

Ak nastavíte vlastnosť Format poľa v návrhovom zobrazení tabuľky, v programe Access sa tento formát použije na zobrazenie údajov na údajových hárkoch. To isté platí aj pre vlastnosť Format poľa pre ovládacie prvky vo formulároch a zostavách.

Nasledujúce symboly môžete použiť vo vlastných formátoch pre ľubovoľný typ údajov.

Symbol

Význam

  (medzera)

Zobrazí medzery ako písomné znaky.

"ABC"

Zobrazí všetko, čo sa nachádza medzi úvodzovkami, ako písomné znaky.

!

Vynúti zarovnanie vľavo namiesto zarovnania vpravo.

*

Vyplní dostupnú medzeru nasledujúcim znakom.

\

Zobrazí nasledujúci znak ako literálový znak. Literálové znaky je možné zobraziť aj umiestnením znakov do úvodzoviek.

[farba]

Zobrazí formátované údaje vo farbe zadanej v zátvorkách. Dostupné farby: Black, Blue, Green, Cyan, Red, Magenta, Yellow, White.


Vlastné formátovacie symboly pre údaje typu Number a Currency nie je možné miešať s formátovacími symbolmi pre údaje typu Date/Time, Yes/No, Text a Memo.

Ak ste definovali vstupná maska a nastavili vlastnosť Format pre tie isté údaje, potom vlastnosť Format má pri zobrazení údajov vyššiu prioritu a vstupná maska sa ignoruje. Ak napríklad vytvoríte vstupnú masku pre heslo v návrhovom zobrazení tabuľky a pre to isté pole nastavíte aj vlastnosť Format, či už v tabuľke alebo v ovládacom prvku vo formulári, potom sa vstupná maska pre heslo bude ignorovať a údaje sa zobrazia podľa nastavenia vlastnosti Format.

Príklad

V nasledujúcich troch príkladoch je uvedené nastavenie vlastnosti Format pomocou preddefinovaného formátu:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

V nasledujúcom príklade je nastavená vlastnosť Format pomocou vlastného formátu. Tento formát zobrazí dátum ako: Jan 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

V nasledujúcom príklade je znázornená funkcia VBA, ktorá formátuje číselné údaje pomocou formátu Currency a formátuje textové údaje na text zobrazený len veľkými písmenami. Funkcia sa vyvolá z udalosti OnLostFocus neviazaného ovládacieho prvku s názvom TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×