Vlastnosť Formát - typ údajov Dátum/čas

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vlastnosť Formát možno nastaviť na preddefinované formáty dátumu a času alebo môžete použiť typ údajov Dátum a čas.

Nastavenie

V nasledujúcich častiach ilustrujú vopred definované a vlastné formáty.

Preddefinované formáty

Nasledovná tabuľka zobrazuje preddefinované nastavenia vlastnosti Formát pre typ údajov Dátum a čas.

Formát

Popis

Príklad

Všeobecný dátum

(Predvolená možnosť) Zobrazuje dátum hodnoty ako čísla a časové hodnoty ako hodín, minút a sekúnd nasleduje AM alebo PM. Pre oba typy hodnoty, program Access použije oddeľovače dátum a čas zadaný v miestnom nastavení Windowsu. Ak je hodnota časovej zložky, program Access zobrazí iba dátum. Ak je hodnota nemá žiadny dátum komponent, program Access zobrazí len čas.

06/30/2018 10:10:42 AM

Dlhý dátum

Zobrazí iba hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát dlhého dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

Pondelok 27 augusta 2018

Stredný dátum

Zobrazuje dátum vo formáte dd/mmm/RR, ale použije Oddeľovač dátumu zadaný v miestnom nastavení Windowsu.

27/Aug/18
27-Aug-18

Krátky dátum

Zobrazuje hodnoty dátumu tak, ako to stanovuje formát krátkeho dátumu v miestnom nastavení Windowsu.

8/27/2018
8-27-2018

Dlhý čas

Zobrazenie hodín, minút a sekúnd nasleduje AM alebo PM. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času v miestnom nastavení Windowsu.

10:10:42 AM

Stredný čas

Zobrazí hodiny a minúty, za ktorou nasleduje AM alebo PM. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času v miestnom nastavení Windowsu.

10:10:00

Krátky čas

Zobrazí iba hodiny a minúty. Program Access používa oddeľovač zadaný v nastavení času v miestnom nastavení Windowsu.

10:10

Vlastné formáty

Ak chcete vytvoriť vlastný formát, použite nasledujúce znaky ako zástupné znaky a oddeľovače. Vlastné formáty, ktoré nie sú konzistentné s nastavením dátumu a času určeným v miestnom nastavení Windowsu, sa ignorujú. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena miestnom nastavení Windowsu meniť vzhľad niektorých typov údajov.

Znak

Popis

Oddeľovač dátumu

Ovládacie prvky, kde v programe Access umiestni oddeľovač dní, mesiacov a rokov. Použiť oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. Napríklad v angličtina (USA), použite lomku (/).

Oddeľovač času

Ovládacie prvky, kde v programe Access umiestni oddeľovače hodín, minút a sekúnd. Použiť oddeľovač definovaný v miestnom nastavení Windowsu. Napríklad v angličtina (USA), použite dvojbodka (:).

c

Zobrazenie formátu všeobecného dátumu.

d alebo dd

Zobrazí deň v mesiaci ako jednej alebo dvoch číslic. Pre jednu číslicu použite jeden zástupný symbol; dve číslice, použite dva zástupné symboly.

ddd

Skráti deň v týždni na tri písmená.

dddd

Obsahuje súhrn všetkých dní v týždni.

ddddd

Zobrazí formát krátkeho dátumu.

dddddd

Zobrazí dlhý formát dátumu.

w

Zobrazí číslo, ktoré zodpovedá na deň v týždni. (1 až 7)

ww

Zobrazí číslo, ktoré zodpovedá na týždeň v roku (1 až 53).

m alebo mm

Zobrazí mesiac ako jednomiestne alebo dvojmiestne číslo.

mmm

Skráti názov mesiaca na tri písmená. Január sa napríklad zobrazí ako január.

mmmm

Obsahuje všetky názvy mesiacov.

q

Zobrazí číslo aktuálneho kalendárneho štvrťroka (1-4). Napríklad, ak ste najať pracovníka v máji, program Access zobrazí 2 ako hodnota štvrťroka.

y

Zobrazí deň roka, 1 – 366.

rr

Zobrazenie posledných dvoch číslic roka.

Poznámka: Odporúčame zadávanie a zobrazenie všetkých štyroch číslic v danom roku.

rrrr

Zobrazí všetky číslice v roku v rozsahu 0100 až 9999.

h alebo hh

Zobrazí hodinu ako jednej alebo dvoch číslic.

n alebo nn

Zobrazí minút ako jednej alebo dvoch číslic.

s alebo ss

Zobrazí sekúnd ako jednej alebo dvoch číslic.

TTTT

Zobrazenie dlhého formátu času.

AM/PM

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami AM alebo PM (podľa potreby).

am/pm

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami am alebo pm (podľa potreby).

A/P

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami A alebo P (podľa potreby).

a/p

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami a alebo p (podľa potreby).

AMPM

Čas v dvanásťhodinovom formáte so symbolom označovania dopoludnia/odpoludnia podľa nastavenia určeného v miestnom nastavení Windowsu.

Medzery, + - $)

Použitie medzery, niektoré matematické znaky (+ -), a finančné symboly ($ ¥ £) podľa potreby na ľubovoľné miesto v reťazce s formátom. Ak chcete použiť iné bežné matematické symboly, napríklad lomku (\ alebo /) a Hviezdičky (*), musíte ich obklopujú v úvodzovkách.

"Doslovný text"

Doslovný text, ktorý sa má používateľom zobrazovať v dvojitých úvodzovkách.

\

Sily prístup k Zobraziť znakov, ktoré sa okamžite takto. Toto je rovnaká ako okolitého znak v dvojitých úvodzovkách.

*

Pri použití znaku bezprostredne za hviezdičkou stane znakom výplň – znak použitá ako výplň medzier. Program Access zobrazí normálne textu doľava zarovnaný a vyplní všetky oblasť napravo od hodnoty prázdnych znakov. Môžete pridať výplň znaky kdekoľvek v reťazci formát a prístup bude plniť žiadne medzery zadaným znakom.

[farba]

Vzťahuje sa farbu na všetky hodnoty v časti formát. Musíte uzavrieť názov v hranatých zátvorkách a použite jeden z nasledujúcich názvov: čierna, modrá, azúrová, zelená, purpurová, červená, 

Príklady

Nasledovné príklady predstavujú vlastné formáty dátumu a času.

Do formátovania dátumu...

Do poľa vlastnosti Formát zadajte kód:

2012-01-13

rrrr-mm-dd

2012

rrrr

13 Jan 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (opačné lomky pridáva Access automaticky)

Pi 1/13

pomocou DDD

2/6

WW/w

Január 13, 2012

Mmm d","yyyy

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×