Vlastnosť FontBold

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt ComboBox

Objekt Report

Objekt CommandButton

Kolekcia TabControl

Objekt FormatCondition

Objekt TextBox

Objekt Label

Objekt ToggleButton

Objekt ListBox

Pomocou vlastnosti FontBold môžete zadať, či sa písmo zobrazí ako tučné v nasledujúcich situáciách:

  • Pri zobrazovaní alebo tlači ovládacie prvky vo formulároch a zostavách.

  • pri použití metódy Print so zostavou.

Poznámky:

Vlastnosť FontBold používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Popis

True

Text sa zobrazí tučným písmom.

False

(Predvolené) Text sa nezobrazí tučným písmom.


Poznámka : Vlastnosť fontbold môžete nastaviť iba pomocou makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Ak chcete použiť vlastnosť FontBold v zostave, vytvorte najprv procedúra spúšťaná udalosťou Print, ktorá vytlačí požadovaný text.

Zobrazenie písma na obrazovke a vo výtlačku sa môže odlišovať v závislosti od počítača a tlačiarne.

Vlastnosť FontWeight, ktorá je pre ovládacie prvky k dispozícii na hárku vlastností, sa môže použiť na nastavenie šírky riadka pre text ovládacieho prvku. Vlastnosť FontBold umožňuje rýchlu zmenu textu na text napísaný tučným písmom. Vlastnosť FontWeight umožňuje presnejšie nastavenie šírky riadka. Vzťah medzi nastavením týchto vlastností je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Ak

Potom

FontBold = False

FontWeight = Normal (400)

FontBold = True

FontWeight = Bold (700)

FontWeight < 700

FontBold = False

FontWeight > = 700

FontBold = True


Príklad

Nasledujúca udalostná procedúra Print vytlačí nadpis zostavy a aktuálny dátum v zostave tučným písmom na miestach určených nastavením vlastností CurrentX a CurrentY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×