Vlastnosť EventProcPrefix

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Kolekcia TabControl

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Pomocou vlastnosti EventProcPrefix môžete načítať časť názvu procedúra spúšťaná udalosťou, ktorá zodpovedá predpone. Hodnota typu String na čítanie aj na zápis.

výraz.EventprocPrefix

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Ak napríklad existuje tlačidlo príkazu s udalostnou procedúrou s názvom Details_Click, vlastnosť EventProcPrefix vráti reťazec Details.

Nastavenie vlastnosti EventProcPrefix je reťazcový výraz.

Táto vlastnosť je k dispozícii iba prostredníctvom makro alebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) a je vo všetkých zobrazeniach určená len na čítanie.

V programe Microsoft Office Access 2007 sa predpona názvu udalostnej procedúry pridáva k názvu udalosti so znakom podčiarknutia (_).

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×