Vlastnosť Dirty

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Pomocou vlastnosti Dirty môžete určiť, či aktuálny záznam bol upravený od posledného uloženia. Môžete sa napríklad spýtať používateľa, či zmeny záznamu boli zámerné, a ak neboli, umožniť používateľovi prejsť na ďalší záznam bez uloženia zmien. Hodnota typu Boolean na čítanie aj na zápis.

výraz.Dirty

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť Dirty používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

True

True

Aktuálny záznam bol zmenený.

False

False

Aktuálny záznam nebol zmenený.

Táto vlastnosť je k dispozícii vo Form view a v Datasheet view.

Táto vlastnosť sa nastavuje a číta pomocou macro alebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Pri uložení zoznamu sa v programe Microsoft Office Access 2007 nastaví vlastnosť Dirty na hodnotu False. Keď používateľ vykoná zmeny v zázname, vlastnosť sa nastaví na hodnotu True.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa pri zmene údajov aktivuje tlačidlo btnUndo. Udalosť PoAktualizácii ovládacích prvkov textového poľa vyvolá podprogram UndoEdits( ). Kliknutím na aktivované tlačidlo btnUndo sa pomocou vlastnosti OldValue obnoví pôvodná hodnota ovládacieho prvku.

Sub UndoEdits()
If Me.Dirty Then
Me!btnUndo.Enabled = True ' Enable button.
Else
Me!btnUndo.Enabled = False ' Disable button.
End If
End Sub
Sub btnUndo_Click()
Dim ctlC As Control
' For each control.
For Each ctlC in Me.Controls
If ctlC.ControlType = acTextBox Then
' Restore Old Value.
ctlC.Value = ctlC.OldValue
End If
Next ctlC
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×