Vlastnosť ControlSource

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt ListBox

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ComboBox

Objekt OptionGroup

Objekt CustomControl

Objekt TextBox

Objekt GroupLevel

Objekt ToggleButton

Vlastnosť ControlSource môžete určiť, aké údaje sa zobrazia v ovládací prvok. Môžete zobrazovať a upravovať údaje viazané na pole v tabuľka, dotaz alebo príkaz SQL. Môžete tiež zobraziť výsledok výraz. Čítanie a zapisovanie reťazec.

neodpovie n. Zdroj ovládacieho prvku

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť ControlSource používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Popis

Názov poľa

Ovládací prvok je viazaný na pole v tabuľke, dotaze alebo v príkaze SQL. Údaje z poľa sa zobrazujú v ovládacom prvku. Zmena údajov v ovládacom prvku spôsobí zmenu zodpovedajúcich údajov v poli. (Ak chcete, aby bol ovládací prvok len na čítanie, nastavte vlastnosť Locked na hodnotu Áno.) Ak kliknete na ovládací prvok viazaný na pole, ktoré obsahuje typ údajov Hyperlink, prejdete na cieľ zadaný v adrese hypertextového prepojenia.

Výraz

Ovládací prvok zobrazí údaje generované výrazom. Tieto údaje môže používateľ zmeniť, ale neukladajú sa v databáze.


Pomocou ovládacieho prvku hárok vlastností, makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód, môžete nastaviť vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku pre ovládací prvok.

Vlastnosť ControlSource pre textové pole môžete nastaviť aj zadaním názvu poľa alebo výrazu priamo do textového poľa v návrhovom zobrazení formulára alebo návrhovom zobrazení zostavy.

Pre zostavu môžete túto vlastnosť nastaviť vybratím poľa alebo zadaním výrazu do rozbaľovacieho okna poľa alebo výrazu na table Zoskupenie, zoradenie a súčet.

V kóde jazyka VBA sa na nastavenie tejto vlastnosti použije reťazcový výraz.

Poznámky

Na úrovni skupiny zostavy vlastnosť ControlSource určuje pole alebo výraz, na základe ktorého sa má vykonať zoskupenie.

Poznámka : Vlastnosť ControlSource sa nepoužíva na ovládacie prvky typu začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo tlačidlo prepínania v skupina možností. Používa sa len na samotnú skupinu možností.

V prípade zostáv sa vlastnosť ControlSource používa na úrovne skupiny zostavy.

Formuláre a zostavy bude fungovať ako "windows" do databázy. Primárny zdroj údajov pre formulár alebo zostavu zadáte nastavením jeho vlastnosť RecordSource na tabuľku, dotaz alebo príkaz SQL. Potom môžete nastaviť vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku s poľom v zdroji údajov alebo do výrazu. Ak výraz nastavenie vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku , zobrazená hodnota je iba na čítanie a nie sú uložené v databáze. Napríklad, môžete použiť nasledujúce nastavenia.

Sam Nastavenie ľudí

Popis

LastName

V prípade ovládacieho prvku sa údaje poľa LastName zobrazia v ovládacom prvku. V prípade úrovne skupiny zostavy sa údaje v programe Microsoft Office Access 2007 zoskupia podľa priezviska.

=Date( ) + 7

V prípade ovládacieho prvku tento výraz zobrazí v ovládacom prvku dátum, ktorý je o sedem dní neskorší ako dnešný.

=DatePart("q",ShippedDate)

V prípade ovládacieho prvku tento výraz zobrazí štvrťrok dátumu dodávky. V prípade úrovne skupiny zostavy sa údaje v programe Access zoskupia podľa štvrťroku dátumu dodávky.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa vlastnosť ControlSource pre textové pole s názvom AddressPart nastaví na pole s názvom City:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

V nasledujúcom príklade sa vlastnosť ControlSource pre textové pole s názvom Expected nastaví na výraz =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×