Vlastnosť BoundColumn

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt ComboBox

Objekt ListBox

Po uskutočnení výberu z stĺpcový zoznam alebo rozbaľovacie pole, Vlastnosť BoundColumn povie Microsoft Office Access 2007, ktorý stĺpec hodnoty chcete použiť ako hodnotu ovládací prvok. Ak pole viazaný ovládací prvok, hodnota v stĺpci vlastnosť BoundColumn je uložená v poli s názvom vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku . Čítanie a zapisovanie dlho.

výraz.BoundColumn

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť BoundColumn používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Popis

0

V aktuálny záznam sa uloží hodnota vlastnosti ListIndex, a nie hodnota stĺpca. Hodnota vlastnosti ListIndex prvého stĺpca je 0, druhého stĺpca je 1 a tak ďalej. Vlastnosť ListIndex sa v programe Access nastavuje pri vyberaní položky v zozname alebo zoznamovej časti poľa so zoznamom. Nastavenie vlastnosti BoundColumn na hodnotu 0 a použitie hodnoty vlastnosti ListIndex ovládacieho prvku môže byť užitočné napríklad v prípade, že máte záujem iba o uloženie postupnosti čísiel.

1 alebo väčšie

(Predvolená hodnota je 1) Hodnota v zadanom stĺpci sa stane hodnotou ovládacieho prvku. Ak je ovládací prvok viazaný na pole, potom sa toto nastavenie uloží v tomto poli v aktuálnom zázname. Vlastnosť BoundColumn nemôže byť nastavená na hodnotu väčšiu ako je hodnota nastavená pre vlastnosť ColumnCount.


Vlastnosť BoundColumn pomocou ovládacieho prvku hárok vlastností, makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Polia tabuľky, môžete túto vlastnosť nastaviť na karte vyhľadávanie v časti Vlastnosti poľa návrhového zobrazenia pre polia tabuľky s DisplayControl vlastnosť nastavená na Rozbaľovacieho poľa alebo Zoznamu.

tip

Program Access automaticky nastaví vlastnosť BoundColumn, keď vyberiete ako typ údajov pre pole v návrhovom zobrazení tabuľky Sprievodca vyhľadávaním.

V kóde jazyka Visual Basic for Applications (VBA) sa vlastnosť BoundColumn nastaví použitím čísla alebo numerický výraz rovnajúceho sa hodnote od 0 do hodnoty nastavenej pre vlastnosť ColumnCount.

Poznámky

Stĺpec, ktorý sa v poli so zoznamom zobrazuje úplne naľavo (stĺpec úplne naľavo s vlastnosťou ColumnWidths poľa so zoznamom nastavenú na inú hodnotu inú než 0), obsahuje údaje, ktoré sa zobrazujú v časti textového poľa v rámci poľa so zoznamom vo zobrazenie formulára alebo v zostava. Vlastnosť BoundColumn určuje, ktorá hodnota stĺpca v textovom poli alebo v poli so zoznamom sa uloží po vykonaní výberu. Toto vám umožňuje zobraziť iné údaje než sú tie, ktoré sa uložia ako hodnota ovládacieho prvku.

Poznámka : Ak sa viazaný stĺpec nezhoduje so stĺpcom, ktorý sa v ovládacom prvku zobrazuje úplne naľavo (alebo ak nastavíte pre vlastnosť BoundColumn hodnotu 0), vlastnosť LimitToList je nastavená na hodnotu Áno.

V programe Access sa pri odkazovaní na stĺpce vo vlastnosti Column používa číslovanie začínajúce od nuly. To znamená, že na prvý stĺpec sa odkazuje pomocou výrazu Column(0), na druhý stĺpec sa odkazuje pomocou výrazu Column(1) a tak ďalej. Vlastnosť BoundColumn však používa pri odkazovaní na stĺpce číslovanie začínajúce od jednotky. To znamená, že ak je vlastnosť BoundColumn nastavená na hodnotu 1, môžete získať prístup k hodnote uloženej v tomto stĺpci pomocou výrazu Column(0).

Ak je vlastnosť AutoExpand nastavená na hodnotu Áno, časť textového poľa v rámci poľa so zoznamom sa v programe Access automaticky vyplní hodnotou, ktorá sa zhoduje s hodnotou v poli so zoznamom pri zadávaní.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×