Vlastnosť AllowEdits

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Pomocou vlastnosti AllowEdits môžete zadať, či používateľ môže upravovať uložené záznamy pri používaní form. Hodnota typu Boolean na čítanie aj na zápis.

výraz.AllowEdits

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť AllowEdits používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

(Predvolená hodnota) Používateľ môže upravovať uložené záznamy.

Nie

False

Používateľ nemôže upravovať uložené záznamy.


Vlastnosť AllowEdits môžete nastaviť pomocou formulára property sheet, macro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Poznámky

Pomocou vlastnosti AllowEdits môžete zabrániť zmenám existujúcich údajov zobrazených vo formulári. Ak chcete zabrániť zmenám údajov v konkrétnom ovládacom prvku, použite vlastnosť Enabled alebo Locked.

Ak chcete zabrániť zmenám existujúcich záznamov (nastaviť formulár iba na čítanie), nastavte vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits na hodnotu Nie. Nastavením vlastnosti RecordsetType na hodnotu Snapshot môžete nastaviť, aby záznamy boli iba na čítanie.

Zmena hodnoty poľa programovaním spôsobí, že aktuálny záznam bude možné upravovať bez ohľadu na nastavenie vlastnosti AllowEdits. Ak chcete používateľovi zabrániť v zmene záznamu (vlastnosť AllowEdits je nastavená na hodnotu Nie), ktorý je potrebné upraviť programovaním, uložte záznam po vykonaní každej programovanej zmeny. Nastavenie vlastnosti AllowEdits sa opätovne vyhodnocuje po každom uložení neuložených zmien do aktuálneho záznamu.

Poznámka : Keď sa pre akciu OtvoriťFormulár použije argument Režim údajov, v programe Microsoft Office Access 2007 sa prepíšu viaceré nastavenia vlastností formulára. Ak je argument Režim údajov akcie OtvoriťFormulár nastavený na hodnotu Edit, v programe Access sa otvorí formulár s nasledujúcim nastaveniami vlastností:

  • AllowEdits – Yes

  • AllowDeletions – Yes

  • AllowAdditions – Yes

  • DataEntry – No

Ak nechcete, aby akcia Otvoriť formulár prepisovala existujúce nastavenia vlastností, vynechajte nastavenie argumentu Režim údajov, aby sa v programe Access používali nastavenia vlastností definované formulárom.

Príklad

V nasledujúcom príklade preskúma vlastnosť ControlType pre všetky ovládacie prvky vo formulári. Každý popisu a textového poľa ovládacie prvky procedúra prepne vlastnosť SpecialEffect pre tieto ovládacie prvky. Keď je nastavená vlastnosť SpecialEffect označenia ovládacích prvkov tieňované a vlastnosť SpecialEffect ovládacích prvkoch textového poľa je nastavená na normálne a Povoliťúpravy, AllowDeletionsa AllowEdits vlastnosti sú nastavené na hodnotu True, intCanEdit premenná sa prepne na Povoliť úpravy zdrojových údajov.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×