Vlastnosť AllowBypassKey

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou vlastnosti AllowBypassKey môžete zadať, či je povolené použiť kláves SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec. Vlastnosť AllowBypassKey môžete na hodnotu False nastaviť napríklad preto, aby používateľ nemohol vynechať vlastnosti pri spustení a makro AutoExec.

Nastavenie

Vlastnosť AllowBypassKey používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Popis

True.

Povolenie používania klávesu SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec.

False.

Zakázanie používania klávesu SHIFT na vynechanie vlastností pri spustení a makra AutoExec.


Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Ak chcete nastaviť vlastnosť AllowBypassKey pomocou makra alebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA), musíte túto vlastnosť vytvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • V databáze programu Microsoft Access (.mdb alebo .accdb), môžete túto vlastnosť pridať pomocou metódy CreateProperty a potom ju pripojiť ku kolekcii Properties objektu Database .

  • V projekt programu Microsoft Access (.adp) môžete túto vlastnosť pridať do kolekcie VlastnostiObjektuProgramAccess objektu CurrentProject použitím metódy Add.

Poznámky

Nezabudnite AllowBypassoportuma vlastnosť nastavená na hodnotu True , keď ladenie aplikácie.

Nastavenie vlastnosti AllowBypassKey sa prejaví až pri ďalšom otvorení databázovej aplikácie.

Príklad

Nasledujúci príklad zobrazuje postup s názvom SetBypassProperty, ktorý prejde názov vlastnosť nastaviť typ jeho údajov a nastavenie. Univerzálny postup ChangeProperty sa pokúša nastaviť vlastnosť AllowBypassKey a ak vlastnosť nenájde, používa metódy CreateProperty pridať vlastnosť na riadneväzby kolekcie. Je to potrebné, pretože vlastnosť AllowBypassKey nezobrazí v kolekcii Properties dovtedy, kým sa pridala.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×